โครงการ “มอบแว่น มอบแสงสว่าง”

รับบริจาคแว่นสายตาและกันแดด ที่ท่านไม่ใช้แล้ว หรือเมื่อท่านสายตาเปลี่ยนต้องตัดแว่นใหม่ แว่นเก่าที่ท่านไม่ใช้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและผู้ด้วยโอกาส เพื่อส่งต่อแว่นตาที่ไม่ใช้แล้ว ให้กับผู้ที่ต้องการให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้น

สามารถร่วมโครงการ “มอบแว่น มอบแสงสว่าง” โดยส่งไปตามที่อยู่ด้านล่าง
**หากท่านทราบรายละเอียดแว่นตา  สั้น/ยาว/เอียง โปรดระบุด้วย เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดส่งมอบได้อย่างรวดเร็ว

รวบรวมนำส่งได้ที่
โครงการพลเมืองอาสา “มอบแว่น มอบแส่งสว่าง”  มูลนิธิอาสามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

ประสานกิจกรรม
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
อีเมล์        : volunteerservice@gmail.com
เว็บไซต์    :  www.thaivolunteer.org
โทรศัพท์  : 095-9977724 (เวลา 09.30-17.30)