“แบ่งปันเพื่อคนไร้บ้าน” 20 มีนา”59 Volunteer to paint house for homeless people first house project / 20 Mar’16

ทาสี บ้านหลังแรก ให้ คนไร้บ้าน

Volunteer to paint house for homeless people first house project

อาทิตย์ที่ 20 มี.ค. 2559 / Mar. 20, 2016

พุทธมณฑลสาย 2 / Buddhamonthon 2, Bangkok

 ——————————————————-

โครงการ แบ่งปันเพื่อคนไร้บ้าน
รับอาสาสมัครทาสีบ้านหลังแรกให้คนไร้บ้าน พุทธมณฑลสาย 2

ปัจจัย 4 ของมนุษย์คือที่อยู่อาศัย แต่มีเพื่อนร่วมสังคมของเราจำนวนหนึ่งไม่มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย นั่นคือ กลุ่ม คนไร้บ้าน เป็นกลุ่มด้อยโอกาส ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง การไร้บ้านของแต่ละคนมาจากหลายสาเหตุที่สะท้อนปัญหาทางสังคม ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ ความขัดแย้ง ความไม่เป็นธรรม การเข้าถึงโอกาส และอีกหลายปัจจัย เมื่ออยู่ในสถานะคนไร้บ้าน ทำให้สถานะทางสังคมของบุคคลเหล่านี้ถูกกีดกันโดยเจตคติภายนอก เช่น เป็นคนขี้เกียจ น่ากลัว ไร้ความสามารถ เป็นต้น จึงไม่มีใครอยากไปยุ่งเกี่ยว หรืออยากรู้ข้อเท็จจริง และหยิบยื่นโอกาสให้ ยิ่งทำให้ถูกละเลย และโอกาสหลุดจากคนไร้บ้านยิ่งยากลงไปอีก อาทิ การหางานทำยกระดับให้พึ่งพาตนเองได้   มีหลายภาคส่วนที่เห็นความสำคัญในการสร้างโอกาสให้คนไร้บ้าน ร่วมสร้างบ้านเพื่อให้คนไร้บ้านมีที่อยู่อาศัยปลอดภัย  ในส่วนบ้านที่ทยอยสร้างเสร็จแล้ว เราจึงอาสาทยอยทาสีและตกแต่งให้พร้อมอยู่อาศัยต่อไป

 

กำหนดการ

อาทิตย์ที่ 20 มี.ค. 59

09:00             พร้อมกันที่จุดนัดพบ ป้ายรถประจำทาง หน้า รพ. ธนบุรี 2

เจ้าหน้าที่ประสานงานรับไปยังจุดที่ตั้งโครงการ บ้านหลังแรก ให้ คนไร้บ้าน

รู้จักโครงการแบ่งปันเพื่อคนไร้บ้าน

แบ่งงานทาสี และงานสนับสนุนการตกแต่งทาสี  ลงมือปฏิบัติภารกิจ

12:00             รับประทานอาหารร่วมกัน

13:00             ต่อภารกิจทาบ้าน

16:30             จบภารกิจอาสา แรกเปลี่ยนเรียนรู้งานอาสา และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

ความพร้อมก่อนอาสา

– งานทาสีไม่ต้องใช้ทักษะ มีเจ้าหน้าที่ช่วยสอน แต่ท่านต้องอดทน ร้อน และเลอะบ้าง

– ให้ท่านเตรียมเสื้อเปลี่ยนหรือคลุมตอนทาสี

– ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้ ควรแจ้งให้เราทราบก่อนอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า ยกเว้นเหตุเร่งด่วนสุดวิสัย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วมอาสา

– ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน หากสายมากเราจะปิดรับร่วมกิจกรรมเนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมได้

– นักเรียน นักศึกษา ที่มาร่วมกิจกรรมเพราะต้องการเก็บชั่วโมงอาสา เรายินดีสนับสนุนการเรียนรู้งานอาสา แต่ขอให้ตรวจสอบตนเองก่อนว่าเป็นงานถนัดหรือไม่ และมีความพร้อม อดทน มุ่งมั่น ที่จะลุยภารกิจให้สำเร็จเรียบร้อย เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อโครงการ

– นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่ต้องการใบรับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯยินดีอย่างยิ่งในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่าน จึงขอให้ท่านตระหนักถึงการอาสาให้เต็มที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป หากท่านมาสายกว่ากำหนด และกลับก่อนเวลา แล้วขอให้รับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯไม่สามารถเซ็นรับรองให้ได้

หมายเหตุ – การรับรองสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษา ให้ยืดการเซ็นรับรองโดยมูลนิธิฯเท่านั้น

 

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม

– รับจำนวน 35 คน

– สมัครได้ทาง e-mail  volunteerservice@gmail.com โดยแจ้ง

ระบุกิจกรรม “อาสาทาสีให้คนไร้บ้าน 20 มีค.”

ชื่อ/สกุล ……….  E-mail ……. เบอร์โทร ……… อาชีพ……

 

– ร่วมบริจาคสมทบค่าอุปกรณ์ทาสี ค่ารถจาก รพ.ธนบุรี2 ไปกลับ โครงการคนไร้บ้านพุทธมณฑลสาย 2 คนละ 230  บาท ผู้บริจาคสมทบโครงการขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้

โดยสมทบได้ที่ บัญชี กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่บัญชี 075-2-14248-3 ธ.ไทยพาณิชย์  สาขารัชดาภิเษก 2

 

ประสานกิจกรรม         มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

Contact : Thai Volunteer Service (TVS)

๔๐๙ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐

409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320

โทร./ Phone       095-9977724

E-mail             volunteerservice@gmail.com

Website          www.thaivolunteer.org

 

Schedule      

09.00                          Meet up at the bus stop in front of The Thonburi 2 Hospital

Project staff will pick you up to homeless shelter center

Start volunteer work

12.00             Lunch together

13.00             Continue painting house

16.30              Finish volunteer work

– To support for painting color, painting brush and for your food 230 baht/person (You can request for Tax exemption receipt)