เปิดรับองค์กรที่ขอรับอาสานักสิทธิ์ฯรุ่น 10

มอส.เปิดรับองค์กรที่ขอรับอาสาสมัครนักสิทธิ์รุ่น 10!!

มอส. ขอความร่วมมือต่อองค์กรที่ประสงค์จะรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนรุ่น 10 คือ คนหนุ่มสาวผู้เรียนจบสายนิติศาสตร์ และปริญญาตรีสาขาอื่นๆ วาระการทำงาน 1 ปี (1 กรกฎาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) กรอกแบบฟอร์มนี้ เพื่อที่มอส.จะได้รวบรวมเป็นข้อมูล ให้ผู้สมัครได้เข้าใจองค์กร ลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติงานเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการตัดสินใจเลือกโครงการที่ตรงตามความสนใจและความเหมาะสมของตนให้มากที่สุด

หากมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ โทรศัพท์สอบถามได้ที่ มอส.  088-7913275  / 086-9943322  / 02-6910437-9 email  uanvattana@gmail.com   / ulairat2312@gmail.com