เปิดรับอาสา “โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมสู่ชุมชนบ้านเกิด”

“ทำอย่างไรให้ผู้ที่มีอาหารอยู่ในมือไม่ถูกยื้อแย่ง
และรับประกันอนาคตตัวเองได้ว่าจะไม่มีทางอดตาย
ไม่มีทางสูญเสียที่ดิน และสูญเสียภูมิรู้ของบรรพบุรุษ
กระทั่งได้รับการเคารพ เมื่อเลือกกลับไปเป็น “ชาวนา”
ให้สมศักดิ์ศรีของการเป็นผู้ผลิตอาหารให้โลก
สนใจกลับมาเป็น “ชาวนายุคใหม่” ที่เท่ห์ มีอาหารการกินปลอดภัย
ไม่เป็นหนี้ และมีความสุขพร้อมหน้าครอบครัว ไปสมัครโครงการนี้กัน
ปิดรับสมัครวันที่ 18 มิถุนายนนี้เน้อ


ประกาศรับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร “โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมสู่ชุมชนบ้านเกิด” มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระยะเวลาปฏิบัติงาน กรกฎาคม 58 -มิถุนายน 59 รับจำนวน 15 คน


“โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมสู่ชุมชนบ้านเกิด”
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้, สถาบันการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ และมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) มีความมุ่งหวังให้บัณฑิตที่มุ่งมั่นจะกลับไปทำงานในบ้านเกิด ได้กลับไปเป็นกำลังในการทำงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พร้อมกับการพัฒนาฐานยังชีพของตนเองในวิถีของเกษตรอินทรีย์ โดยการเป็นอาสาสมัคร 1 ปี และในช่วงระยะเวลา 1 ปี อาสาสมัครจะต้องพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและตนเองในด้านเกษตรอินทรีย์

อาสาสมัครจะได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุนยังชีพรายเดือนไม่เกิน 7,000 บาท พร้อมกับการฝึกอบรม สัมมนา ติดตาม เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ เรื่องสังคม ชุมชน วิถีเกษตรอินทรีย์ การประกอบการทางสังคม รวมทั้งการสร้างเครือข่าย และการเชื่อมโยงส่วนต่างๆ เพื่อสนับสนุนกันและกันต่อไปในระยะยาว

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ผู้ที่จบปริญญาตรีอายุ ไม่เกิน 30 ปี ไม่จำกัดสาขา
– มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะกลับไปชุมชนบ้านเกิด
– หรือผู้ที่ในชุมชนบ้านเกิดอยู่แล้ว มีประสบการณ์ และความมุ่งมั่นจะพัฒนางานด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง
– มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง

วิธีการสมัคร และพิจารณาคัดเลือก

เขียนใบสมัคร พร้อมเรียงความเรื่อง “ความใฝ่ฝันในการกลับสู่บ้านเกิด” ความยาวไม่เกิน 2 หน้าเอ4 และการสัมภาษณ์

ปิดรับใบสมัคร 18 มิถุนายน 58
ประกาศผู้ผ่านใบสมัคร 22 มิถุนายน 58 สัมภาษณ์ 24-25 มิถุนายน 58

ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ จะเข้ารับการอบรม 1-15 กรกฎาคม 58

ผู้สนใจ สอบถามและขอใบสมัครได้ที่ พงศกร กาวิชัย โทร.087-173-9553 อิเมล์. Foon27@hotmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร