อาสาสมัคร “น้ำใจ” งานอาสาอาเซียน  29 กันยายน 2561

ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลป์ฯกรุงเทพฯ

@หอศิลป์ฯกรุงเทพฯ

SEP.29, 2018 @Bangkok Art @ Culture Center (BACC)

โครงการอาสาอาเซียนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม จะจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเด็กไร้พรมแดน
(Volunteer without border with ASEAN Volunteer) ภายในงานเสวนาเรื่องทวาย
โดยความร่วมมือของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เสมสิกขาลัย มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป
และเครือข่ายพี่น้องทวาย-ไทย กิจกรรมอาสาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสังคมการให้
การแบ่งปันของประชาชนในประชาคมอาเซียน
สร้างการเรียนรู้และความสัมพันธ์อันดีระหว่างพลเมืองในอาเซียน
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสันติ โครงการอาสาอาเซียน
เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้มาเรียนรู้เพื่อนบ้านและทำกิจกรรมอาสาหลากหลายเพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กลุ่มด้อ
ยโอกาสไร้พรมแดนระหว่างเพื่อนบ้านของอาเซียน ทั้งนี้ ทวาย
เป็นพี้นที่หนึ่งที่เราทำกิจกรรมร่วมกันหลายครั้ง ด้วยวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่คล้ายคลึง
และความคุ้นเคยกันของเพื่อนทวาย-ไทย
ทำให้เราได้สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมาหลายปี
ในส่วนงานกิจกรรมจิตอาสาเพื่อแบ่งปันเราเปิดรับอาสาสมัครที่ช่วยอำนวยความสะดวกในกิจกรรมจิตอาส
า ท่านจะมีทักษะมากน้อยไม่สำคัญ แต่หากมีหัวใจยินดี “อาสา”  เปิดใจเรียนรู้
ใช้พลังบวกในการทำงาน  ตรงต่อเวลา อดทน และรับผิดชอบต่อภาระกิจงานอาสาในแต่ละครั้งจนลุล่วง
และยึดหยุ่นในการทำกิจกรรม รวมถึงสามารถร่วมงานได้เต็มเวลาระหว่าง 10:00 – 16:30
น.สนใจสมัครได้ตามตารางเวลาด้านล่าง
29 กันยายน 2561
9:45 พบเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ชั้น 1 ทางเข้าห้องเอนกประสงค์ หอศิลป์ฯกรุงเทพฯ
ความพร้อมก่อนอาสา
– ท่านต้องสามารถออยู่ปฎิบัติงานได้ตามกำหนดเวลาที่สมัคร
– ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้ ควรแจ้งให้เราทราบก่อนอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า
ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วมอาสา
– ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน
– สมัครได้ทาง e-mail volunteerservice@gmail.com โดยแจ้ง
ระบุกิจกรรม “อาสาน้ำใจอาสาอาเซียน 29 กย” ชื่อ/สกุล ……………  E-mail………… เบอร์โทร
………. อาชีพ……..  ไม่รับสมัครทางโทร.
– ไม่มีค่าใช้จ่าย
ประสานกิจกรรม: มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Contact : Thai Volunteer Service (TVS)
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
409 Ratchadapesek, HuayKwang, Bkk 10320
โทร./ Phone       095-9977724  (08:30 – 17:30)
E-mailvolunteerservice@gmail.comWebsitewww.thaivolunteer.org
ที่ตั้ง และการเดินทาง หอศิลป์กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสนามกีฬาแห่งชาติและห้างมาบุญครอง
การเดินทางสะดวกทั้ง โดย ทางรถไฟฟ้าBTS และรถเมล์ที่ผ่านสนามกีฬาฯ ผ่านมาบุญครอง
ผ่านสยาม และผ่านราชเทวี ไม่แนะนำขับรถไปเองเพราะหาที่จอดรถยากและค่าจอดแพง