อาสาสมัครช่วยงานเสวนาเสมสิกขาลัย  29 กย 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ

เสมสิกขาลัย ภายใต้มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป จะจัดกิจกรรมเสวนาเรื่องทวาย ในวันที่
29 ก.ย. 2561 ภายในงานมีทั้งจัดเสวนาและกิจกรรมวัฒนธรรมเรียนรู้ทวาย
จึงต้องการรับอาสาสมัครช่วยกิจกรรมภายในงาน อาทิ งานลงทะเบียน งานต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วม
ช่วยอำนวยดูแลสถานที่ ประจำจุดข้อมูลวัฒนธรรม และงานอื่นๆ ภายในงาน
โดยจะมีเจ้าหน้าที่ภายในงานทำความเข้าใจให้ข้อมูลก่อนเริ่มงานอาสา
ขอเพียงให้ท่านที่สมัครต้องแน่ใจว่าไปได้จริงๆเท่านั้นนะครับ
เพราะการที่ท่านยกเลิกจะมีผลต่อดำเนินกิจกรรมครับ ท่านจะมีทักษะมากน้อยไม่สำคัญ
แต่หากมีหัวใจยินดี “อาสา”  เปิดใจเรียนรู้  ใช้พลังบวกในการทำงาน
ตรงต่อเวลา อดทน และรับผิดชอบต่อภาระกิจงานอาสาในแต่ละครั้งจนลุล่วง

29 กันยายน 2561
12:00 พบเจ้าหน้าที่ประสานงานหน้าห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 (โทร.095 4948540)
เพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดงานและแบ่งหน้าที่งานอาสา
ความพร้อมก่อนอาสา
– ท่านต้องสามารถออยู่ปฎิบัติงานได้ตามกำหนดเวลาที่สมัคร
– ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้
ต้องแจ้งให้เราทราบก่อนอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า
ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วมอาสา
– ให้อาสาสมัครรักษาเวลา
เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน
สมัครได้ทาง e-mail volunteerservice@gmail.com โดยแจ้ง
ระบุกิจกรรม “อาสาน้ำใจวันที่…….”ชื่อ/สกุล ……………  E-
mail………… เบอร์โทร ………. อาชีพ……..  ไม่รับสมัครทางโทร.
– ไม่มีค่าใช้จ่าย
ประสานกิจกรรม: มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Contact : Thai
Volunteer Service (TVS)
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
409 Ratchadapesek, HuayKwang, Bkk 10320
โทร./ Phone      095-9977724

E-mailvolunteerservice@gmail.comWebsitewww.thaivolunteer.org
การเดินทางไปหอศิลป์ฯกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ติด สถานี BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
อยู่ฝั่งตรงข้ามมาบุญครอง และสนามกีฬาแห่งชาติ