9-10 กุมภา’63 “อาสาสมัครมาฆะบูชา ณ ศูนย์เด็กกะเหรี่ยง ป่าเด็ง” จ. เพชรบุรี

Volunteer to give Rice for Karen Children and Youth Center, Petchburi Feb.9-10, 2020
ศูนย์เด็กและเยาวชน กะเหรี่ยงปาเกอญอ บ้านป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

วันหยุดช่วงมาฆะบูชานี้ ไปทำบุญด้วยจิตอาสากัน ช่วงวันมาฆะบูชาปีนี้ เชิญไปร่วมบุญอาสาแบ่งปันข้าวสารและของใช้จำเป็น ให้ศูนย์เด็กกะเหรี่ยงและเยาวชนที่มาอาศัยอยู่ประจำในศูนย์ช่วงเปิดเทอม เพื่อสะดวกในการเดินทางมาเรียนหนังสือ ซึ่งโรงเรียนห่างไกลจากหมู่บ้าน อีกทั้งเด็กและเยาวชนทั้งหมดมาจากครอบครัวที่ยากจน ช่วงเปิดเทอมที่ศูนย์จึงขาดแคลนข้าวสารสำหรับเด็กเยาวชนที่มาพักประจำ อาสาท่านใดสนใจเดินทางไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้กับเรา หรืออยากสมทบทุนข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ร่วมกับเราได้ตามรายรายละเอียดตามข้างล่าง

กำหนดการ

9 กุมภาพันธ์ 2563

 • 07:30พบกันที่สำนักงานตึกมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)ชั้น ๒ ออกเดินทางด้วยรถตู้ เพื่อรักษาเวลากรุณารับประทานอาหารมาให้เรียบร้อย เตรียมมาทานบนรถ หรือแวะซื้อระหว่างทางที่รถจอด
 • 10:30แวะซื้อของที่ตลาดสด เพื่อซื้อของ กับข้าวใช้ทำอาหารให้ศูนย์เด็ก และของใช้ของฝากอื่น
 • 12:00รับประทานอาหารเที่ยงก่อนเข้าศูนย์
 • 14:00รู้จักศูนย์ เก็บของเข้าทีพัก มอบของทีนำไปแบ่งปันแล้วพักร้อน
 • 15:30 ไปเยี่ยมหมู่บ้านกะเหรี่ยงดั้งเดิม (เตรียมรองเท้าและชุดที่เดินข้ามห้วยได้ หมวก)
 • 17:30กลับที่ศูนย์ แล้วแบ่งกลุ่มช่วยเตรียมพื้นที่พัก และกลุ่มร่วมทำอาหารเย็นให้เด็กๆ  กลุ่มเตรียมกิจกรรมเด็กยามค่ำ
 • 19:00รับประทานอาหารเย็น ทำกิจกรรมเด็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
 • 21:00พักผ่อน

10 กุมภาพันธ์ 2563

 • อาบน้ำทำธุระส่วนตัว  ช่วยเตรียมอาหารเช้าให้เด็กๆ
 • 08:00รับประทานอาหารเช้าต่อกิจกรรมสร้างสรรค์กับเด็กและเยาวชน
 • 12:00รับประทานอาหารเที่ยง แล้วเดินทางกลับ (หากมีเวลาแวะจุดพักระหว่างทาง)
 • 18:00ถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ

รับจำนวน 20 คน

การเข้าร่วม

 • เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม
 • เตรียมถุงนอน อุปกรณ์อาบน้ำ ขวดน้ำไว้เติม หมวก ร่ม รองเท้าแตะที่เปียกน้ำได้ และกางเกงที่สามารถถกขากางเกงเหนือเข่าได้ ต้องข้ามห้วยที่มีน้ำเข้าหมู่บ้าน ยาส่วนตัว(กรณีมีโรคประจำตัว) โดยเราจัดร่วมยาสามัญไว้ให้แล้ว

**พร้อมลุยหรือเปล่า  กินอยู่ง่าย พร้อมที่จะเรียนรู้ อดทนต่ออุปสรรคเล็กๆน้อยๆได้ และช่วยเหลืองานในหลายสถานการณ์ และเตรียมสติ รู้ตัวทั่วพร้อม

วิธีการสมัคร

 • สมัครโดย แจ้ง ระบุกิจกรรมอาสามาฆะบูชา ณ ศูนย์เด็กกะเหรี่ยง ป่าเด็ง 9-10 ก.พ.
 • ระบุ ชื่อ /สกุล …… เบอร์โทร. …… อีเมล์ ……. ทางอีเมล์ที่ volunteerservice@gmail.com

สมทบค่าใช้จ่ายในกิจกรรม **ท่านสามารถขอใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้
ช่วยสมทบคนละ 1,450 บาท เป็นค่าเดินทาง 2 วัน ค่าอาหาร 4 มื้อ รวมเลี้ยงอาหารเด็กในศูนย์ สมทบ ที่พัก และเบ็ดเตล็ด และมอบสมทบเป็นค่าข้าวสารให้ศูนย์  โดยโอนสมทบที่ บัญชี กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่บัญชี 075-2-14248-3 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขารัชดาภิเษก 2 ให้สมทบได้ทันที่ ที่ได้รับการตอบรับแล้ว ไม่เป็นนั้นชื่อท่านจะเป็นชื่อสำรอง

หากท่าน เพื่อนฝูงหรือครอบครัวต้องการสมทบเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ทั้งเงินและของ กรุณาแจ้งการสบทบกลับที่ volunteerservice@gmail.com   หรือโทร. 095-9977724 เพื่อเราจะออกใบรับของกลับ หรือใบลดหย่อนภาษี

เกี่ยวกับชาวกะเหรี่ยงป่าเด็ง
ชุมชนชาวกะเหรี่ยงปาเกอญอ บ้านป่าเด็ง ที่บ้างเรียกตัวเองว่ากะหร่าง  (ชาวบ้านบางส่วนบอกว่าเรียกตัวเอง บางส่วนบอกเพื่อนเรียก) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  ใกล้ชายแดนไทย พม่า  ในตำบลป่าเด็งเป็นชุมชนใหญ่ มีประชากรประมาณ 1000 กว่าคน ด้วยเป็นเขตชายแดนไทยพม่าทำให้มีชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน และในอดีตชาวกะเหรี่ยงฝั่งไทยและพม่าไปมาหาสู่ แต่งงานกันเป็นเรื่องปกติ จนมีเริ่มมีการปักปันเขตแดน การไปมาหาสู่ลดลง จนต้องอยู่เป็นหลักแหล่งมากขึ้น แต่กระนั้นชาวบ้านส่วนมากก็ยังอยู่ในหมู่บ้านตามป่าเขาห่างไกล

ความเจริญที่ขยายไปชนทบทมากขึ้น ทำให้การสื่อสารติดต่อคนภายนอกเพิ่ม และมีถนนหนทางสะดวกในทางกลับกันก็ทำให้คนภายนอกได้เข้าไปเรียนรู้ชุมชนมากขึ้นด้วย ศูนย์เด็กเยาวชนบ้านป่าเด็ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่พูดได้ว่าอยู่ใกล้แนวชายแดน ไทย พม่า   อยู่กลางหุบเขา  มีภูเขาล้อมรอบ    เพราะอยู่ห่างจากชายแดนพม่า   เป็นระยะทางราว กม. ส่วนบางหมูบ้านห่างราว 3 กม. ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม   ปลูกพืชไร่  ปลูกกล้วย มะนาว และเลี้ยงโคนมจากโครงการพระราชดำริจนปัจจุบัน  แต่พบว่าในปัจจุบันมีชาวบ้านออกไปรับจ้างเป็นแรงงานภายนอก อาทิ ที่บริษัท Dole ซึ่งผลิตสัปรดกระป๋องส่งออก ชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลจะอพยพลงมาสร้างที่พักเป็นกระต๊อบเล็กๆ อยู่ด้านล่างเพื่อสะดวกในการเดินทางไปทำงานที่โรงงาน โดยมีบริการรถรับส่งของบริษัท และมีศูนย์เด็กเพื่อดูแลเด็กที่พ่อ แม่ต้องไปทำงานช่วงกลางวัน และรองรับเป็นหอพักประจำสำหรับเด็กจากหมู่บ้านห่างไกลมาเรียนหนังสือด้านล่าง ชาวบ้านพูดภาษากะเหรี่ยงเป็นหลัก ส่วนมากพูดภาษาไทยกลางได้ แต่สำเนียงจะแปล่ง

การเดินทาง
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ตั้งอยู่ในซอยรัชดาภิเษก 14 สามารถเดินทางมาโดย

 • รถไฟฟ้าใต้ดิน
  ออกสถานีห้วยขวางประตู 1 เดินมาทางศูนย์ฮอนด้า เดินผ่านศูนย์มาทะลุด้านขวามือ เดินจนถึงข้างตึกยูแมนชั่นด้านขวามือ ให้เลี้ยวขวาผ่านหน้ายูแมนชั่นจนถึงซัมเมอร์แมนชั่น Summer Mansion ทางขวามือให้เลี้ยวขวาตรงศาลพระภูมิเข้าไปประมาณ 30 เมตรสุดทางเดิน จะเห็นตึกมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมอยู่ซ้ายมือ (ตรงข้ามตึกซัมเมอร์ 1)
 • รถเมล์
  (สาย 136 137 172 179 185 206 514 73517) ลง ซ.รัชดาภิเษก 14 ตรงข้ามโรงเรียนกุนนที (ใกล้แยกรัชดา-ห้วยขวาง และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง) เข้าในซอย14เห็นร้านเซเว่นให้เลี้ยวขวา ตรงมาจนถึงยูแมนชั่นแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงมาเห็น Summer Mansion 3 เลี้ยวเข้าซอย Summer 3 ตึกมูลนิธิจะอยู่ติดกันด้านใน หากท่านไม่ต้องการเดินสามารถนั่งวินมอเตอร์ไซค์บอกว่ามาตึกมูลนิธิ ฯ ติดซัมเมอร์แมนชั่น ค่ารถ ประมาณ 10 – 15 บาท
 • ท่านที่นำรถมาเอง
  ให้จอดรถที่ลานจอดรถ Mansion 7 ปากซอยรัชดา 14 โดยเสียค่าจอดรถเหมาจ่ายวันละ 40 บาท แล้วเดินมาที่มูลนิธิฯประมาณ 150 เมตร ให้ใช้เส้นทางเดินไปยังตึกมูลนิธิฯ เหมือนมารถเมล์ หรือนั่งมอเตอร์ไซต์เข้าไปได้  หรือกด GPS ตามลิ้งนี้

ประสานกิจกรรม
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
อีเมล์        : volunteerservice@gmail.com
เว็บไซต์    :  www.thaivolunteer.org
โทรศัพท์  : 095-9977724 (เวลา 09.30-17.30)