อยากเป็นอาสาสมัครเพื่อสิทธิมนุษยชน และผู้คนที่ถูกละเมิดสิทธิ์

อยากเป็นอาสาสมัคร1

“คำว่า “อาสาสมัคร” มีความหมายสำคัญอยู่ที่มีหัวใจที่จะทำเพื่อผู้อื่น และสังคมด้วยความสมัครใจและตั้งใจ มอส.เชื่อมั่นว่า เมื่อได้ตัดสินใจมาเป็นอาสาสมัครแล้ว ย่อมจะมีหัวใจอาสาเป็นเบื้องต้น

และปัจจัยสำคัญที่จะไปสู่คำตอบต่างๆ ได้ คือหัวใจเรียนรู้ รักที่จะเรียนรู้ มีวินัย เอาใจจดจ่อ เพียรพยายาม แบบกัดไม่ปล่อย หมั่นทบทวนใคร่ครวญ ก็จะเจอการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่น่าท้าทายอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญ ดำรงจิตให้มีกำลังใจเสมอ มีสติ ไม่ท้อถอย หรือหวั่นไหวกับอะไรง่ายๆ”