สวัสดีซีซ่า: Sawasdee Siza

“ฉันปรารถนาจะช่วยเหลือผู้คนที่ฉันพอจะช่วยพวก เขาได้ในบริบทของงานด้านสิทธิมนุษยชน เพราะมันมอบความสุขอันยิ่งใหญ่ให้ฉัน ในการเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์สิทธิมนุษยชนในประเทศของฉัน”

บทสัมภาษณ์พิเศษ Srijana Nepal หรือ Siza อีกชื่อไทยว่า บุษบา เป็นเจ้าหน้าที่องค์กร INSEC (Informal Sector Service Center) ซึ่งทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศเนปาล ตอนนี้รับบทบาทเป็น Staff Exchange ที่มอส. เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม แลกเปลี่ยนกับสุภารัตน์ พระโนเรศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาสาสมัคร ซึ่งได้เดินทางไปเป็นเจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนที่โน้นเป็นเวลา 1 ปีเต็มเช่นกัน ภายใต้โครงการ Fredskorpset [FK Norway]

my pic 1

 

Introduction of self: มาทำความรู้จักซีซ่า

I am Srijana Nepal representing from the land of Himalayas i: e Nepal. Talking about myself, I love travelling and exploring new places. I believe that all of us are capable to change ourselves so let us all try to change ourselves in order to change the society and this small effort of ours will contribute to maintain peace in the world.

ฉันชื่อ ศรีจนา เนปาล เป็นตัวแทนจากแผ่นดินในอ้อมกอดเทือกเขาหิมาลัย กล่าวคือประเทศเนปาลนั่นเอง โดยส่วนตัวฉันรักการเดินทางท่องเที่ยวและการสำรวจสถานที่ใหม่ๆ ฉันมีความเชื่อว่าเราทุกคนมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ดังนั้นพวกเราทุกคนควรพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม เพราะความพยายามแม้เพียงเล็กน้อยของเรานี้ ย่อมมีส่วนในการรักษาสันติภาพในโลก

Work in Nepal: งานด้านสิทธิ์ที่บ้านเกิด

My heart is filled with profound joy when I am able to say that I am a part of human right campaign in my country. I work with the organization named INSEC(Informal Sector Service Center) which has been working in human right sector for more than 20 years. I perform my duty as an assistant officer at INSEC and it’s been almost four years that I am a part of INSEC.

หัวใจของฉันเต็มไปด้วยความสุขอย่างยิ่ง เมื่อฉันสามารถจะบอกกับคนอื่นว่า ฉันเป็นส่วนหนึ่งของงานรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศเนปาล ฉันทำงานกับองค์กรชื่อ INSEC (Informal Sector Service Center) ซึ่งทำงานในภาคของสิทธิมนุษยชนมานานกว่า 20 ปี ส่วนฉันทำหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ที่ INSEC และก็เกือบสี่ปีแล้วที่ฉันเป็นส่วนหนึ่งของ INSEC

siza

Expectation for TVS: ความคาดหวังต่อมอส.

Learning goes on…เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

I am with TVS for one year to learn about Thailand and the culture out here, way of life of people and also to gain an understanding of human right situation of the country. I am happy to be a part of TVS for one year as it is a good platform for me to learn about human rights in Thailand. I believe with the support and cooperation of TVS members my knowledge will be enhanced and I will have a wonderful experience in this one year journey.

ฉันอยู่กับ TVS เป็นเวลาหนึ่งปีในการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตของผู้คน และทำความเข้าใจสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ฉันมีความสุขที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ TVS ในห้วงเวลาหนึ่งปีที่นี่จะเป็นฐานงานที่ดีของฉัน ในการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ฉันเชื่อว่าด้วยการสนับสนุนและความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ใน TVS ทุกท่าน องค์ความรู้ของฉันจะเพิ่มขึ้น และจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในระหว่างการเดินทางมาอยู่ที่นี่

Why human rights? : ทำไมต้องเป็นงานด้านสิทธิ์

After encountering with the people who were facing lots of injustice during the field visits in rural communities in my college days I developed a feeling to work for them. Moreover, the faces of victims seeking for help drive my inner self to work for them for justice. My passion for helping people in need brought me to the field of human rights and it gives me immense pleasure to be a part of human right campaign in my country.

หลังจากที่เผชิญหน้ากับผู้คนที่กำลังได้รับความไม่เป็นธรรมจำนวนมาก ระหว่างการลงพื้นที่ในชุมชนชนบทในช่วงที่ฉันกำลังเรียนในวิทยาลัย ทำให้ฉันเกิดความรู้สึกอยากทำงานเพื่อพวกเขา นอกจากนี้ ใบหน้าของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่กำลังมองหาขอความช่วยเหลือ ผลักดันให้ตัวตนของฉันต้องทำงานเพื่อให้พวกเขาได้รับความเป็นธรรม ฉันปรารถนาจะช่วยเหลือผู้คนที่ฉันพอจะช่วยพวกเขาได้ในบริบทของงานด้านสิทธิมนุษยชน เพราะมันมอบความสุขอันยิ่งใหญ่ให้ฉันในการเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์สิทธิมนุษยชนในประเทศ

 

*โปรดติดตามบทสัมภาษณ์พิเศษตอนสอง “นมัสเตสุภารัตน์: Namaste Suparat” ได้ที่นี่