“ลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส” 30 ก.ย. – 1 ต.ค. 2559 ตลาดเสรีมาร์เก็ต สาขา เดอะไนน์ พระราม 9

กรุณาอ่านรายละเอียดเพื่อการเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม

-เนื่องจากวันกิจกรรมเจ้าหน้าที่มีภาระต้องเตรียมสถานที่และรับอาสาสมัคร จึงไม่สะดวกรับสายถามทาง ให้ท่านศึกษารายละเอียดการเดินทางล่วงหน้า
 -ให้ท่านเตรียมผ้าเช็ดมือผืนเล็กสำหรับใช้ส่วนตัวมาด้วย (ผ้าขี้ริ้วเก่าก็ได้สำหรับเช็ดมือ)

ความพร้อมก่อนอาสา

– งานไม่ต้องใช้ทักษะ มีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำ แต่ท่านต้องอดทน และมุ่งมั่นทำชิ้นงานให้เรียบร้อย
– ให้ท่านเตรียมเศษผ้าเช็ดมือผืนเล็กๆ สำหรับใช้ส่วนตัวเช็ดสีที่เปื้อนมือขณะวาด
– ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน หากสายมากเราจะปิดรับร่วมกิจกรรมเนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมได้
– อาสาที่จะเข้าร่วมต้องเตรียมใจ เปิด ปรับ เปลี่ยน ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกันทุกขั้นตอน

**สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่มาทำกิจกรรมอ่านรายละเอียดก่อนการสมัคร เพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศการทำกิจกรรมอาสาสมัครหากท่านเน้นมาขอใบรับรองมากกว่าการฝึกฝนตนเองเพื่อเรียนรู้การเป็นอาสาสมัครและความอดทนการทำอาสาให้ลุล่วง  หากท่านมาสายกว่ากำหนด และกลับก่อนเวลา แล้วขอให้รับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯไม่สามารถเซ็นรับรองให้ได้  การที่ท่านมาร่วมกิจกรรมเพราะต้องการเก็บชั่วโมงอาสา เรายินดีสนับสนุนการเรียนรู้งานอาสา แต่ขอให้ตรวจสอบตนเองก่อนว่าเป็นงานถนัดหรือไม่ เตรียมตัวพร้อมอาสาแล้วหรือไม่ และมีความอดทน มุ่งมั่นพอที่จะทำภารกิจให้สำเร็จเรียบร้อยหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อโครงการ ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯยินดีในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่าน จึงขอให้ท่านตระหนักถึงการอาสาให้เต็มที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป   การแต่งกายให้ใส่ชุดลำลองที่ลุกนั่งทำสะดวก

หมายเหตุ – การรับรองสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษา ให้ยืดการเซ็นรับรองโดยมูลนิธิฯเท่านั้น

– ร่วมสมทบค่ากระเป๋าผ้าและอุปกรณ์ออกแบบลายกระเป๋า ชุดละ 200 บาท โดยไม่ต้องโอนมาล่วงหน้า นำสมทบในวันกิจกรรมได้เลย  กรุณาเตรียมเงินเศษให้พอดี เพราะอาจเกิดปัญหาขาดเงินทอน   ผู้เข้าร่วมที่บริจาคสมทบสามารถขอใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้

ประสานกิจกรรม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

 

๔๐๙ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐

โทร./ Phone     095-997 7724 เวลางาน

E-mail–volunteerservice@gmail.com

Website– www.thaivolunteer.org

Schedule           

08:30-09:00     Registration for activity

Get to know each other, introduce volunteer activity; design bag to raise fund for disadvantaged children center

12:30    Exchange learning of volunteer work and present your bag

Finish activity, you will get bag for yourself or you will give to others.

– To support volunteer activity you need to support for your bag  200 baht .

– You can request for Tax exemption receipt

 

Contact : Thai Volunteer Service (TVS)  

409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320

Cell Phone                 095-997 7724

E-mail:    volunteerservice@gmail.com             Website  : www.thaivolunteer.org