ร่วมบริจาคช่วยชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชุมชนดอนฮังเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมบริจาคช่วยชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ชุมชนดอนฮังเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ชาวบ้านชุมชนดอนฮังกลือ ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็นชุมชนที่อยู่ติดกับ “บึงเกลือ” หรือทะเลอีสาน ได้รับผลกระทบหนักน้ำท่วมบ้านเรือนและไร่นามาหลายวัน มีอดีตอาสาสมัครชาวบ้านทำงานในพื้นที่ มอส. ขอชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน หากมีเรือเข้าถึงพื้นที่ได้ ท่านสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้โดยตรง หรือสามารถช่วยเหลือด้วยการร่วมบริจาคอาหารแห้ง ข้าวสาร(เจ้า) ข้าวเหนียว อาหารพร้อมทานทาน อาหารที่สามารถเก็บไว้ทานได้เป็นเวลานาน หรือร่วมสมทบเงินบริจาคเป็นค่าอาหารกล่องร่วมกับเราได้ที่ “โครงการพลเมืองอาสา-ช่วยภัยพิบัติ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)” ติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร 095-9977724 หรือทางอีเมล์ volunteerservice@gmail.com
+–+–+–+–+–+–+–+–+–+–+–+–
หมายเหตุ : มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด(มรภ.ร้อยเอ็ด) อาสาช่วยนำของเข้าไปบริจาคให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป