ร่วมบริจาคกางเกงผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยเรื้อรัง

ผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น อัมพาต เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ หืด ถุงลมปอดโป่งพอง ไตวายเรื้อรัง มะเร็ง โรคเลือด โรคความจำเสื่อม ฯลฯ เป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และต้องมีการดูแลหลายระดับตามอาการและผลของโรค ซึ่งในจำนวนนี้ มีผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วยอัมพาตติดเตียง ไตวายเรื้อรัง เป็นต้น จำเป็นต้องมีอุปกรณ์และของใช้สิ้นเปลืองในชีวิตประจำวัน อาทิ กางเกงผ้าอ้อม กระดาษชำระอนามัย ซึ่งสำหรับผู้มีรายได้น้อยและยากจนแล้ว สิ่งของเหล่านี้ล้วนราคาแพงมีภาระค่าใช้จ่ายสูงเกินกำลังที่จะหามาใช้ได้ ทำให้ได้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างหรือไม่ได้ใช้เลยตามกำลังเป็นเหตุให้สุขภาวะของผู้ป่วยแย่ลง

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมจึงเป็นสื่อกลางรับบริจาค กางเกงผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กระดาษชำระอนามัย ผ้ารองสำหรับผู้ป่วยติดเตียง และสิ่งของอื่นๆ นำไปมอบแก่ผู้ป่วยเรื้อรังยากไร้ในชุมชน

ส่งบริจาคได้ที่
โครงการเพื่อผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยเรื้อรัง  มูลนิธิอาสามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม  409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ  แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

ช่องทางติดต่อประสานงาน/ Contact
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
อีเมล์        : volunteerservice@gmail.com
เว็บไซต์    :  www.thaivolunteer.org
โทรศัพท์  : 095-9977724 (เวลา 09.30-17.30)