รับ “แกนอาสา” ช่วยประสานกิจกรรมอาสา 2559

รับ “แกนอาสา” ประสานงานและช่วยกิจกรรมอาสา2559

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)  / Thai Volunteer Service (TVS)

รับสมัครอาสาสมัคร ร่วมงานอาสาภายใต้โครงการ พลเมืองอาสา เพื่อส่งเสริม พลังอาสา พลังพลเมือง ร่วมสร้างสังคม กับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

คุณสมบัติ

  • บุคคลทั่วไป หรือนักศึกษาที่เคยร่วมกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง
  • มีหัวใจยินดี “อาสา”  เปิดใจเรียนรู้ ใช้พลังบวกในการทำงาน ทำงานเป็นทีมได้ ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อภาระกิจงานอาสาในแต่ละครั้งจนลุล่วง
  • สามารถช่วยงานประสานงานและช่วยกิจกรรมอาสาใน กทม. ต่างจังหวัด หรือประเทศเพื่อนบ้านได้
  • สามารถทำงานจัดเตรียมกิจกรรมและสถานที่ กิจกรรมนันทนาการ และสามารถร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้  รวมทั้งดูแลงานอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมอาสา และที่เกี่ยวข้อง
  • ท่านที่ได้รับการตอบรับแล้ว มีเบี้ยเลี้ยงตอบแทนสำหรับ แกนอาสา

หมายเหตุ กิจกรรมส่วนมากเป็นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ มีวันธรรมดาบ้างเป็นบางครั้ง   ท่านที่สมัครและได้รับการตอบรับแล้ว เราจะแจ้งวันเวลาก่อนวันกิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 อาทิตย์ เพื่อให้ท่านเลือกวันทำกิจกรรมกับเรา อาสาแกนเริ่มทำกิจกรรมตั้งแต่ มิ.ย. 2559 เป็นต้นไป

ขอใบสมัคร หรือสอบถามที่ ทางอีเมล์   volunteerservice@gmail.com  (ไม่รับทางโทร.และช่องทางอื่น)

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม   

๔๐๙ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐

409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320

E-mail             volunteerservice@gmail.com  Website     www.thaivolunteer.org