รับสมัคร “ครูอาสา” โรงเรียนในหุบเขา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม / “Teacher Volunteer in the highland of Thai-Laos border”

ใครที่มีความฝันอยากทำงานเพื่อสังคมด้วยการเป็นครูอาสาให้กับเด็กๆ ที่ขาดแคลนครูผู้สอน โอกาสดีๆ ที่จะได้เรียนรู้ประสบการณ์แปลกใหม่และทำประโยชน์เพื่อสังคมมาถึงแล้ว! กิจกรรมดีๆสำหรับท่านที่ต้องการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมพร้อมประสบการณ์เข้าไปเรียนรู้ชุมชน กับกิจกรรมครูอาสา ณ โรงเรียนในหุบเขา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม ใกล้ชายแดนไทย-ลาว เขต อ. บ้านโคก จ. อุตรดิตถ์ ท่ามกลางชุมชนและธรรมชาติ ด้วยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทั้งจากระยะทาง และห่างไกลจากการสนับสนุนของรัฐ โรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1 ถึง ประถม6  เด็กในชุมชนจึงประสบปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง เพื่อเติมเต็มครูให้เด็กๆนักเรียนครบทุกชั้นเรียน โดยหวังว่าพลังเล็กๆของพลเมืองอาสาจะช่วยลดช่องว่าง และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้เท่าเทียมหรือมีช่องว่างน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่นๆต่อไป เรารับครูไม่จำกัดวัย แต่มีหัวใจอาสาและความสามารถสอนได้ สามารถกินง่ายอยู่ง่าย พักกับชาวบ้านในชุมชนได้ มีมนุษยสัมพันธ์และมีความอดทนในการทำกิจกรรมกับเด็กๆ

ผู้ที่สนใจสามารถส่งอีเมล์เพื่อขอรายละเอียดก่อนสมัครที่
volunteerservice@gmail.com

ประสานกิจกรรม
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
Thai Volunteer Service  /TVS
409 ซอยโรหิตสุข ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร./ Phone  : 095-9977724  เวลางาน (ระหว่างเวลา 09.30-17.30 น.)
E-mail   : volunteerservice@gmail.com
Website : www.thaivolunteer.org

สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม
สามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม” ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 075-2142483

โครงการของมอส.
โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
โครงการพลเมืองอาสา
โครงการแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา
โครงการอาสาสมัครนักวิจัย PAR
โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน (อาสาคืนถิ่น)
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพองค์กรทำงานด้านเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างพลังพลเมืองเข้มแข็ง (Young Move)

. ติดตามเรื่องราวของ มอส. คลิ๊กที่
Facebook   Twitter  และ  Youtube

กลับสู่หน้าหลัก