รับสมัคร “ครูอาสา” วันนี้-ธันวา’62 / “Teacher Volunteer” Today-Dec 2019

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) รับสมัครครูอาสาสอนเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ และกลุ่มเด็กภาคตะวันออก ช่วงกันยายน – ธันวาคม 2562 ณ เลือกได้ 4 พื้นที่  1)อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  2)อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  3) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ และ 4) เกาะกรูด จ.ตราด

3 พื้นที่ภาคเหนือ (เชียงใหม่ และเชียงราย)

สำหรับท่านที่ต้องการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมพร้อมประสบการณ์เข้าไปเรียนรู้ชุมชน กับกิจกรรมครูอาสาสอนนักเรียนที่ สอนเด็กๆระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน – ป.6, ม.1 – ม. 6 (ไม่รวมนักเรียนโตของหลักสูตร กศน.) เน้นสอนตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็กๆ 2-3 คน เพื่อให้เด็กอ่านออก เขียนได้คล่อง และมีความรู้พื้นฐานของเด็กเล็ก – ป.6 ได้  ส่วนระดับ ม.1-ม.6 มีจำนวนไม่มากเน้นเป็นเพื่อนร่วมเรียน เรารับครูไม่จำกัดวัย แต่มีหัวใจอาสาและความสามารถสอนได้ สามารถกินง่ายอยู่ง่าย พักกับชาวบ้านในชุมชนได้ มีมนุษยสัมพันธ์และมีความอดทนในการทำกิจกรรมกับเด็ก   สามารถร่วมกิจกรรมได้ระยะเวลาอย่างน้อย 1 อาทิตย์ (รวมไปกลับ) โดยเรามีตารางเวลาให้เลือก

———–

1 พื้นที่ภาคตะวันออก (จ.ตราด)

เกาะกูด จ.ตราด เป็นเกาะใหญ่อันดับ 4 ของประเทศ เป็นเกาะสุดท้ายในฝั่งน่านน้ำตะวันออกของประเทศไทย เกาะยังมีสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ และมีชาวชุมชนท้องถิ่นอาศัยอยู่มานานหลายชั่วอายุคนจนปัจจุบัน บนเกาะมีโรงเรียนเก่าแก่ที่รองรับผู้ที่อยู่อาศัยดั้งเดิม และผู้ที่ย้ายถิ่นไปทำมาหากินที่เกาะ เพื่อให้เด็กๆมีที่เรียนสะดวก เพราะหากไปเรียนที่อื่นจะไกลมากในการเดินทาง หรือไม่ก็ต้องจากบ้านไปเรียนบนฝั่งห่างไกลครอบครัว ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับอนุบาล – ป.6  รวม 7 ชั้นเรียน มีนักเรียนรวม 40 คน ครู 4 คน (ปี 2562) ทำให้จำนวนครูไม่พอชั้นเรียน ไม่นับที่หลายครั้งครูต้องปฏิบัติภารกิจอื่นนอกจากสอนด้วย ทำให้ครูดูแลเด็กได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โครงการพลเมืองอาสา มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ซึ่งสนับสนุนโครงการครูอาสาให้กับหลายพื้นที่ ได้พิจารณาเปิดรับครูอาสาให้โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว เพื่อเติมเต็มครูให้เด็กๆนักเรียนครบทุกชั้นเรียน โดยหวังว่าพลังเล็กๆของพลเมืองอาสาจะช่วยลดช่องว่าง และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้เท่าเทียมหรือมีช่องว่างน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่นๆต่อไป ท่านที่สนใจสัมผัสธรรมชาติ วิถีผู้คนบนเกาะพร้อมกับสอนหนังสือเด็กบนเกาะ รับอาสาทุกเดือน ขอรายละเอียด “ครูอาสาติดเกาะ”และแบบฟอร์มการสมัครได้ที่  volunteerservice@gmail.com

ผู้ที่สนใจให้ส่งอีเมล์เพื่อขอรายละเอียดก่อนสมัครที่
volunteerservice@gmail.com

กรุณาระบุว่าท่านสนใจเป็นครูอาสาในพื้นที่ใดบ้าง โดยท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 พื้นที่
1. อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
2. อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
3. อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
4. เกาะกรูด จ.ตราด

ประสานกิจกรรม
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) –
Thai Volunteer Service  /TVS
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร./ Phone       : 095-9977724  เวลางาน (ระหว่างเวลา 09.30-17.30 น.)
E-mail                 : volunteerservice@gmail.com
Website               : www.thaivolunteer.org
Facebook page   : มอส-Thai-volunteer-service
Youtube               : Thai Volunteer Service-มอส