รับสมัคร “ครูอาสาบนดอย” Season 2-Teacher Volunteer

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – มีนาคม 2561

สำหรับท่านที่ต้องการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ต้องการประสบการณ์เข้าไปเรียนรู้ชุมชน กับกิจกรรมครูอาสาสอนนักเรียนที่ ชุมชนพี่น้องกะเหรี่ยงปาเกอญอ  อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สอนเด็กๆระดับ เด็กเล็ก – ป.6 (ไม่รวมนักเรียนโตของหลักสูตร กศน.) เน้นสอนตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็กๆ 2-3 คน เพื่อให้เด็กอ่านออก เขียนได้คล่อง และมีความรู้พื้นฐาน ป.1-ป.6 ได้  ไม่จำกัด วัย/วุฒิ แต่มีความสามารถสอนได้ กินงายอยู่ง่ายในชุมชนได้ มีมนุษยสัมพันธ์และมีความอดทนในการทำกิจกรรมกับเด็ก

ส่งอีเมล์ เพื่อขอรายละเอียดก่อนสมัครที่  volunteerservice@gmail.com

ประสานกิจกรรม
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) –
Thai Volunteer Service  /TVS
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

Facebook page : มอส-Thai-volunteer-service
E-mail                 volunteerservice@gmail.com
Website              www.thaivolunteer.org
โทร./ Phone       095-9977724  เวลางาน

 ตารางเวลารับครูอาสาปีการศึกษา 2560 เทอม 2
ท่านสามารถแจ้งเลือกได้มากกว่า 1 ช่วง ต่อเนื่องกัน หรือคนละช่วง ในกรณีเลือกต่อเนื่องกัน ช่วงเวลาระหว่างช่วงท่านสามารถใช้เวลาทำกิจกรรมและเรียนรู้กับชุมชนได้ หรือพักผ่อนเพื่อเตรียมการสอนต่อไป

ช่วงเวลา

เดินทางถึงเวียงป่าเป้าและชุมชน

วันสอน

วันเดินทางออกจากชุมชน

13 -18 พ.ย.

13 พ.ย.

14-17 พ.ย.

18 พ.ย.

20 -25 พ.ย.

20 พ.ย.

21-24 พ.ย.

25 พ.ย.

27 พ.ย.-2 ธ.ค.

27 พ.ย.

28 พ.ย.-1 ธ.ค.

2 ธ.ค.

4 ธ.ค.-9 ธ.ค.

4 ธ.ค.

5 ธ.ค.-8 ธ.ค.

9 ธ.ค.

11 ธ.ค.-16 ธ.ค.

11 ธ.ค.

12 ธ.ค.-15 ธ.ค.

16 ธ.ค.

18 ธ.ค.-23 ธ.ค.

18 ธ.ค.

19 ธ.ค.-22 ธ.ค.

23 ธ.ค.

25 ธ.ค.-30 ธ.ค.

25 ธ.ค.

26 ธ.ค.-29 ธ.ค.

30 ธ.ค.

2561

12 ม.ค.-20 ม.ค.

* ร่วมกิจกรรมวันเด็กด้วย

12 ม.ค.

 

15 ม.ค.-19 ม.ค.

(13 วันเด็ก, 14 กิจกรรมชุมชน)

20 ม.ค.

 

22 ม.ค.-27ม.ค.

22 ม.ค.

23 ม.ค.-26ม.ค.

27ม.ค.

29 ม.ค.-3 ก.พ.

29 ม.ค.

30 ม.ค.-3 ก.พ.

3 ก.พ.

5 ก.พ.-10 ก.พ.

5 ก.พ.

6 ก.พ.- 9 ก.พ.

10 ก.พ.

12 ก.พ.-17 ก.พ.

12 ก.พ.

13 ก.พ.- 16 ก.พ.

17 ก.พ.

19 ก.พ.-24 ก.พ.

19 ก.พ.

18 ก.พ.- 23 ก.พ.

24 ก.พ.

26 ก.พ.-3 มี.ค.

26 ก.พ.

27 ก.พ.-2 มี.ค.

3 มี.ค.

5 มี.ค.-10 มี.ค.

5 มี.ค.

6 มี.ค.-9 มี.ค.

10 มี.ค.

12 มี.ค.-17 มี.ค.

12 มี.ค.

13 มี.ค.-16 มี.ค.

17 มี.ค.