รับสมัคร “ครูอาสาติดเกาะ” วันนี้-กันยายน’64

เปิดแล้วววววววว……… หลังโควิดซา เราเปิดรับครูอาสาติดเกาะ(กูด) สำหรับท่านที่ต้องการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมพร้อมประสบการณ์ในการเข้าไปเรียนรู้ชุมชน กับกิจกรรมครูอาสาสอนนักเรียน ซึ่งเป็นเด็กๆระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน – ป.6 เน้นสอนตัวต่อตัวหรือสอนเป็นกลุ่มแบบกลุ่มเล็กๆ 2-3 คน เพื่อให้เด็กอ่านออก เขียนได้คล่อง และมีความรู้พื้นฐานของเด็กเล็ก – ป.6 ได้  มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) รับครูไม่จำกัดวัย แค่มีหัวใจอาสาและความสามารถสอนได้ ครูอาสาควรเป็นผู้ที่กินง่ายอยู่ง่าย พักร่วมกับชาวบ้านในชุมชนได้ มีมนุษยสัมพันธ์และมีความอดทนในการทำกิจกรรมกับเด็ก สามารถร่วมกิจกรรม(เป็นครูอาสา) ติดต่อกันได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 อาทิตย์ (รวมวันเดินทางไปกลับ) โดย มอส. จะมีตารางเวลาให้ครูอาสาเลือกวันเวลาที่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม ยกเว้นช่วงไหนที่มีคนละทะเบียนเต็มแล้ว ครุอาสาก็จะต้องเลือกช่วงเวลาอื่นๆ ที่ยังไม่เต็ม

 เกาะกูด จ.ตราด เป็นเกาะใหญ่อันดับ 4 ของประเทศ เป็นเกาะสุดท้ายในฝั่งน่านน้ำตะวันออกของประเทศไทย เกาะยังมีสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ และมีชาวชุมชนท้องถิ่นอาศัยอยู่มานานหลายชั่วอายุคนจนปัจจุบัน บนเกาะมีโรงเรียนเก่าแก่ที่รองรับผู้ที่อยู่อาศัยดั้งเดิม และผู้ที่ย้ายถิ่นไปทำมาหากินที่เกาะ เพื่อให้เด็กๆมีที่เรียนสะดวก เพราะหากไปเรียนที่อื่นจะไกลมากในการเดินทาง หรือไม่ก็ต้องจากบ้านไปเรียนบนฝั่งห่างไกลครอบครัว ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับอนุบาล – ป.6  รวม 7 ชั้นเรียน มีนักเรียนรวม 40 คน ครู 4 คน (ข้อมูลปี 2562) ทำให้จำนวนครูไม่พอชั้นเรียน ไม่นับรวมที่หลายครั้งครูต้องปฏิบัติภารกิจอื่นนอกจากสอนด้วย ทำให้ครูดูแลเด็กได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

โครงการพลเมืองอาสา มอส. ซึ่งสนับสนุนโครงการครูอาสาให้กับหลายพื้นที่ ได้พิจารณาเปิดรับครูอาสาให้โรงเรียน ในพื้นที่ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด เพื่อเติมเต็มครูให้เด็กๆนักเรียนครบทุกชั้นเรียน โดยหวังว่าพลังเล็กๆของพลเมืองอาสาจะช่วยลดช่องว่าง และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้เท่าเทียมหรือมีช่องว่างน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่นๆต่อไป

ท่านที่สนใจสัมผัสธรรมชาติ วิถีผู้คนบนเกาะพร้อมกับสอนหนังสือเด็กบนเกาะ สามารถขอรายละเอียด “ครูอาสาติดเกาะ(กูด)” และแบบฟอร์มการสมัครได้ที่  volunteerservice@gmail.com 

ประสานกิจกรรม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) 
Thai Volunteer Service  /TVS 
เลขที่ 409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ
แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์       : 095-9977724  เวลางาน (ระหว่างเวลา 09.30-17.30 น.)