รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาสาสมัครนักสิทธิ์ฯ

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
เปิดรับสมัคร “เจ้าหน้าที่โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน”
…..
คุณสมบัติ
1. มีความสนใจในการทำงานด้านสังคม มีความเป็นจิตอาสา มีความรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน
2. สามารถเขียนรายงานได้
3. สามารถติดต่อประสานงานกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย
4. มีทักษะในการเป็นกระบวนกร / วิทยากร และสามารถทำงานเป็นทีมได้
5. มีความคิดสร้างสรรค์ วางแผนโครงการใหม่ๆ และต่อยอดงานเองได้
6. สามารถทำงานประจำเต็มเวลาที่สำนักงานส่วนกลาง (กทม.) และทำงานช่วงวันหยุดได้ (กรณีจำเป็น)
7. สามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
8. มีทักษะการใช้และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
9. อายุระหว่าง 25-35 ปี
10. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ
.
สมัครวันนี้ – สิ้นกุมภา’62
– ดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วส่งกลับมาหาพวกเรา
– ส่งประวัติ ส่วนตัว พร้อมรูปถ่าย , ประวัติการศึกษา, ประสบการณ์ทำงาน
– แนบสำเนาบัตรประชาชน, และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (พร้อมใบสมัคร)
– โปรดระบุเงินเดือนที่ท่านต้องการ
– ผู้ที่ผ่านการพิจารณาใบสมัครจะเรียกสัมภาษณ์ภายในเดือนมีนาคม และเริ่มทำงาน 1 เมษายน 2562
.
.
ส่งใบสมัครได้ที่ : admin@thaivolunteer.org
สอบถามเพิ่มเติม Inbox เฟสบุ๊คเพจ มอส.
โทรศัพท์ : 02-6910437 และ 080-5393917
(เฉพาะจันทร์-ศุกร์ /ระหว่างเวลา 09.30 น. -17.00 น.)