รับสมัครอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16 / ขยายเวลารับสมัครถึง 30 พ.ค.64

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 16 ที่กระตือรือร้นและสนใจประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสังคม และอยากเห็นความยุติธรรม ความเท่าเทียม สิทธิเสรีภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในสังคม โดยคุณจะเข้าร่วมกระบวนการเรียนในโครงการฯ เต็มเวลา 1 ปี ภายใต้การดูแลของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เริ่มตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  เรามีกระบวนการเรียนรู้ที่มีความเป็นมืออาชีพ และใช้วิธีการมีส่วนร่วม เรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติจริง (Learning by  Doing) พร้อมทุนสนับสนุนการเรียนรู้และเงินสะสมทุกเดือนตลอดวาระ 1 ปี โดยทุนสนับสนุนการเรียนรู้จะโอนจ่ายทุกเดือน และเงินสะสมจะโอนจ่ายเมื่ออาสาสมัครเข้าร่วมโครงการครบวาระ 1 ปี และส่งรายงานการศึกษาเรียบร้อยแล้ว) ตลอดวาระการปฏิบัติงาน 1 ปี

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ
2. อายุระหว่าง 20-30 ปี
3. สามารถเป็นอาสาสมัครเต็มเวลาจนครบวาระ 1 ปี ( 1 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 )

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่าย
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือทรานสคลิป
5. ใบสมัครออนไลน์ที่กรอกเสร็จเรียบร้อย

ผู้สนใจสมัคร
คลิกกรอกใบสมัครได้ที่นี่

คลิ๊ก …ดูรายละเอียด โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ตลอด 1 ปี 

ดูคลิป “แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน และเรื่องราวของอาสาสมัคร” ได้ใน
ช่อง YouTube : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

ดูคลิปแนวคิดและมุมมองของอาสาสมัครนักสิทธิฯ ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
365 วัน ฉันเป็นอาสาสมัคร
สิทธิมนุษยชน-และ-เรา
สิทธิในเนื้อตัวร่างกาย : ในมุมมองของ ปอ-ปณิธ ปวรางกูร
สิทธิมนุษยชนคืออะไร : ในมุมมองของ เน็ต-นิชาภา ชาญวิสิฐกุล
คนรุ่นใหม่กับ(สิทธิการแสดงออกทาง)การเมือง : ในมุมมองของ จั่นเจา-ธนกฤต ช่างทอง

สอบถามเพิ่มเติม
(ในวันทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17.00 น.)
092-2543231 (หมิว)  , 063-4791103 (อ๋อ) , 02-6910437-9