รับสมัครอาสาคืนถิ่น รุ่น 5 (ขยายเวลารับสมัคร–31 พฤษภา 64)

หากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้คุณต้องกลับบ้าน ?
หรือคุณคือคนรุ่นใหม่กลับบ้านอยู่แล้ว ?
10 เดือนหลังจากนี้ อาสาคืนถิ่นชวน ” Work From Home “
ตั้งหลักที่บ้านด้วยกัน
“อาสาคืนถิ่น” เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจกลับบ้านเพื่อสร้างฐานเลี้ยงชีพ และพัฒนาชุมชนบ้านเกิด เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ ” Return Homeland Volunteer Program #5 ” (อาสาคืนถิ่นรุ่น 5)
.
Learning Program
@ เข้าใจโครงสร้างชุมชน สังคม โลกาภิวัตน์
@ การจัดสมดุลชีวิต
@ การประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneur)
@ คุณค่า/ความหมายของงานอาสาสมัครเพื่อสังคม
.
Supporting
@ ทุนสนับสนุน 4,500 บาท/เดือน (6 เดือน)
@ เครือข่ายคนรุ่นใหม่กลับบ้าน
@ การทำงานร่วมกับ Supporter Volunteer
.
คุณสมบัติ/เงื่อนไข
@ อายุ 22-35 ปี
@ วุฒิการศึกษา ม.6 (ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
@ ภูมิลำเนา ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคกลาง, ภาคตะวันตก, ภาคตะวันออก
@ มีความตั้งใจกลับบ้านเพื่อสร้างฐานเลี้ยงชีพ พัฒนาชุมชนบ้านเกิด
@ มีแนวคิดและแผนการทำงานในชุมชน (เกษตรอินทรีย์, ศิลปวัฒนธรรม, หัตถกรรม, พัฒนาผลิตภัณฑ์, ท่องเที่ยว ฯลฯ)
@ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการตลอดระยะเวลา 10 เดือน
.
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่
หรือสแกนคิวอาร์โค้ด
กรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วส่งกลับมาที่ E-mail : returnhomelandvolunteer@gmail.com
ขยายระยะเวลารับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2564
ดูข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม คลิกที่นี่