รับครูอาสา-โรงเรียนในหุบเขาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม

Teacher Volunteer in the highland of Thai-Laos border
.
ต้องการครูด่วน เด็กประสบปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง เพราะขาดครู โรงเรียนอยู่ใกล้ชายแดนไทย-ลาว เขต อ. บ้านโคก จ. อุตรดิตถ์ อยู่ท่ามกลางชุมชนธรรมชาติ แต่ขาดครูสอน นักเรียนอนุบาล – ป.6 เชิญชวนไปช่วยเป็นครูอาสาให้เด็กได้รับความเสมอภาคทางการศึกษา อ่านออกเขียนได้
.
ติดต่อขอรายละเอียดและช่วงวันในแต่ละเทอมที่
ask for information at
โครงการพลเมืองอาสา มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com
โทร. : 095-9977724 / 02 6910437-9