มอส. “เปิดรับองค์กร” ที่ขอรับอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 14

หากองค์กรของท่านกำลังมองหาคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ผู้จบการศึกษาสาขานิติศาสตร์และสาขาอื่นๆ ไปร่วมเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานร่วมกัน วาระการทำงาน 1 ปี (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) กรุณาแจ้งความประสงค์มาถึงเรา พร้อมใบสมัครที่กรอกข้อมูลรายละเอียดองค์กรตามลิงค์ด้านล่างส่งมาด้วยครับ

———–
คุณสมบัติองค์กร ที่เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิฯ

1. เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีเป้าหมายร่วมกันในการทำงานประเด็นสิทธิมนุษยชน เพื่อความเป็นธรรม
2. สามารถเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติจริง เพื่อสร้างนักสิทธิมนุษยชนที่จะเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิด้านต่างๆ
3. มีโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/หน้าที่มอบหมายให้อาสาสมัครอย่างชัดเจน
4. มีพี่เลี้ยงในการมอบหมายและติดตามการทำงานของอาสาสมัคร
5. มีสำนักงานและพื้นที่การปฏิบัติงานที่เหมาะสมต่อการทำงานของอาสาสมัครและมีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
6. มีงบประมาณเพียงพอสำหรับค่าตอบแทนรายเดือนให้อาสาสมัคร
7. องค์กรที่ขอรับอาสาสมัคร สามารถส่งเข้าร่วมประชุม เมื่อมีวาระ มอส.ได้

– ส่งไปรษณีย์มาที่ “มูลนิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) เลขที่ 409 ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 5 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ
– ส่งมาตามอีเมล์(ด้านล่าง)

ข้อมูลองค์กรที่ท่านส่งมา มอส. จะรวบรวมเป็นข้อมูล และชี้แจงให้ผู้สมัครได้เข้าใจบริบทการทำงานขององค์กรของท่าน รู้เนื้องานองค์กร ลักษณะงานและภารกิจหน้าที่ที่จะเข้าไปปฏิบัติงานเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจเลือกโครงการที่ตรงตามความสนใจและความเหมาะสมของตนให้มากที่สุด

.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
Inbox      : เฟสบุ๊คเพจ มอส. /
โทรศัพท์ : 02-6910437 และ 080-5393917
(เฉพาะจันทร์-ศุกร์ /ระหว่างเวลา 09.30 น. -17.00 น.)