มอส. เปิดรับสมัครผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าร่วม “โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่นที่ 3 จำนวน 40 คน

มอส. เปิดรับสมัครผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าร่วม “โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่นที่ 3 จำนวน 40 คน

 

โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาแกนนำ สร้างการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ และภาคีความร่วมมือ โครงการนี้เป็นหลักสูตรที่ออกแบบการเรียนรู้จากภายในควบคู่ไปกับปรากฏการณ์ทางสังคมภายนอก

ที่นี่เป็นพื้นที่ที่เชื่อในเสรีภาพ อัตลักษณ์หลากหลาย ความเป็นธรรม และสันติภาพ เราให้ความสำคัญกับบรรยากาศที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัย สนุกกับการเรียนรู้ ถกเถียงแลกเปลี่ยนกันเต็มที่ได้ เสริมความรู้ วิเคราะห์สังคม เพิ่มความเข้าใจ ฝึกทักษะ และเปิดโอกาสให้ลองผิดลอง ออกแบบสังคมใหม่ที่จะทำให้เราสามารถเติบโต ต่อยอด และปล่อยปีกความฝันในการสร้างสรรค์สังคมแห่งอนาคตไปด้วยกัน

เราเน้นกระบวนการเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติ เติบโตกับโลกที่เป็นจริง เรียนรู้จากชีวิตของคนเล็กคนน้อยกลุ่มต่างๆ ในสังคมไปจนถึงโครงสร้างแนวคิดขนาดใหญ่ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านเครื่องมือวิธีการที่หลากหลายและมีส่วนร่วม โดยมีระยะเวลาในการเรียนรู้ร่วมกันถึง 18 เดือน กับ 6 หลักสูตร ในประเด็นและพื้นที่เรียนรู้ที่ไม่ธรรมดาทั้งในประเทศและกับเพื่อนบ้านในอาเซียน กับเพื่อนคนรุ่นใหม่ที่แตกต่าง แต่ท้าทาย มีพลังใจและไฟฝันไม่ต่างกัน จากทั่วประเทศจำนวน 40 คน โดยมีเป้าหมายสำคัญในการค้นพบตนเอง พัฒนาศักยภาพ พัฒนากลุ่ม สร้างเครือข่ายเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่

ผู้ที่สนใจโปรดตรวจสอบความคิด และความพร้อมภายในตัวเองอีกครั้งก่อนลงมือกรอกใบสมัคร ว่าเรามีพลัง มีแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนหนึ่งคนที่จะลงมือทำในบางสิ่งที่เราอยากเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่? ความกล้าและความตั้งใจจริงเท่านั้นที่จะทำให้เราได้ร่วมเดินทางบนเส้นทางเดียวกัน…

คนมีฝัน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และกำลังทำกิจกรรมทางสังคมในรูปแบบต่างๆทั่วประเทศ เข้ามาร่วมเรียนรู้กับเรา พื้นที่นี้เชื่อในเสรีภาพ อัตลักษณ์ที่หลากหลาย ความเป็นธรรม และสันติภาพ เป็นพื้นที่ของโอกาสที่จะได้ลองผิดลองถูก เติบโตไปกับโลกที่เป็นจริง ได้สัมผัสเรียนรู้จากชีวิตของคนเล็กคนน้อยกลุ่มต่างๆในสังคม เราจะถกเถียง แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ ฝึกฝน ออกแบบสังคมใหม่ สร้างนวัตกรรมที่จะทำให้เราสามารถเติบโต ต่อยอด ปล่อยปีกความฝันในการสร้างสรรค์สังคมแห่งอนาคตไปด้วยกั

“ถ้าใจตอบว่าใช่ สมัครเลยวันนี้”

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีอายุระหว่าง 18-28 ปี
2. มีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อการพัฒนาสังคมสู่สังคมสุขภาวะ
3. มีประสบการณ์การทำงานเยาวชนหรืองานอาสาสมัคร มีกลุ่มและมีเครือข่ายการทำงานในประเด็นต่างๆ อาทิ การศึกษา สุขภาพ เยาวชน สิทธิเด็ก สิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ชาติพันธุ์ ศิลปะ สันติภาพ การเมือง และประชาธิปไตย
4. มีใจใฝ่เรียนรู้ กระตือรือร้นมุ่งมั่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่อเนื่องจนครบทุกกิจกรรม
7. มีความคิด ความเชื่อ และความมุ่งมั่นตั้งใจดีในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม

โหลดใบสมัคร goo.gl/MVsqEw แล้วส่งใบสมัครมาที่ genme.tvs@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติม
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 02 6910437-9
พี่หญิง 085 2121980
พี่เฟี้ยต 097 2766080
พี่เอ๋ 087 5081265

ปิดรับใบสมัครวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560