ภ า พ “ จิ๊ ก ซ อ ว์”


ภาพทุกภาพล้วนแล้วแต่มีองค์ประกอบหลายอย่างในตัวมันเอง ผลงานแต่ละชิ้นอาจจะเกิดจากภาพเล็กๆ เล็กๆ แต่ละภาพ นำมาปะติดปะต่อเรื่องราวกัน จนเกิดเป็นภาพใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ ฉันคิดว่ามันเป็นเหมือนการต่อจิ๊กซอ หากเทียบกับโลก โลกก็เหมือนเป็นภาพขนาดใหญ่มโหฬาร ภาพของโลกจะออกมาสวยงามได้อย่างไร คงขึ้นอยู่กับมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลก ช่วยกันแต่งแต้ม ปะติดปะต่อภาพ จนได้มาซึ่งโลกที่สวยงามในแบบที่ใครหลายคนอยากให้มันเป็น

สำหรับฉันแล้ว มันไม่ใช่โลกที่มีพร้อมสมบูรณ์แบบ ต้องมีทุกอย่างอยู่ในนั้น แต่มันคือโลกแห่งความสงบสุข อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติภาพแม้จะมีความไม่เข้าใจกัน ฉันขอเป็นส่วนหนึ่งในนั้น ในการต่อเติมจิ๊กซอว์ที่หายไปให้กับโลก โดยใช้กระบวนการที่ได้จากการเรียนรู้จากโครงการคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม สรรค์สร้างสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ตามแนวทางที่ตนเองถนัด โดยใช้ความคิด ความอ่าน หัวสมอง และสองมือที่ฉันมีอยู่

อาจเป็นไปได้ว่า จิ๊กซอว์ของแต่ละคนมีขนาดไม่เท่ากัน เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง ตามแต่กำลังและความกล้าของแต่ละคน จิ๊กซอว์ของฉันอาจจะไม่ใช่จิ๊กซอว์ชิ้นใหญ่ แต่ฉันก็หวังว่ามันจะเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ได้เติมเต็มให้กับโลกใบนี้ ด้วยแรง กำลัง และความสามารถในแบบที่เป็นตัวของฉันเอง

———————————————
ฟ่อน-ไชยกานต์ เลิศนามเชิดสกุล/คนรุ่นใหม่ กรุงเทพฯ : เขียน
โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม