ประกาศ 36 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก (อาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 14)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
มีสิทธิ์เข้ารอบสัมภาษณ์ เข้าร่วมโครงการ #อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 14
.
ผู้ที่ผ่านรอบแรก จะต้องเข้าร่วมกระบวนการนำเสนอโครงการจากองค์กรที่รับอาสาสมัคร รุ่น 14 ในวันที่ 3-5 มิถุนายน 2562
.
วันที่ 3 มิถุนา’62
ผู้สมัครเข้ารับฟังการนำเสนอข้อมูลองค์กร จากองค์กรที่เปิดรับอาสาสมัครฯ ใช้สถานที่บริเวณ เดอะสตรีท รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ชื่อร้าน Wake Up The Street รัชดา บริเวณชั้น 1 / ใช้พาหนะส่วนตัว จอดรถที่ The Street รัชดา / เดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออกประตูที่ 4
แผนที่ไปเดอะสตรีท คลิ๊กที่นี่
.
วันที่ 4-5 / สัมภาษณ์ –ใช้สถานที่
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) เลขที่ 409 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ซอย 5 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 / การเดินทางมามูลนิธิฯ เข้าได้ 2 เส้นทางคือ เข้าทาง ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 5 และ เข้าทาง ถนนรัชดาภิเษก 14
ดูแผนที่มามูลนิธิฯ คลิ๊กที่นี่
.
รถไฟฟ้าใต้ดิน
ออกสถานีห้วยขวางประตู 1 เดินมาทางศูนย์ฮอนด้า เดินผ่านศูนย์มาทะลุด้านขวามือ เดินจนถึงข้างตึกยูแมนชั่นด้านขวามือ ให้เลี้ยวขวาผ่านหน้ายูแมนชั่นจนถึงซัมเมอร์แมนชั่น Summer Mansion ทางขวามือให้เลี้ยวขวาตรงศาลพระภูมิเข้าไปประมาณ 30 เมตรสุดทางเดิน จะเห็นตึกมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมอยู่ซ้ายมือ (ตรงข้ามตึกซัมเมอร์ 1)
.
รถเมล์
(สาย 136 137 172 179 185 206 514 73ก 517) ลง ซ.รัชดาภิเษก 14 ตรงข้ามโรงเรียนกุนนที (ใกล้แยกรัชดา-ห้วยขวาง และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง) เข้าในซอย14เห็นร้านเซเว่นให้เลี้ยวขวา ตรงมาจนถึงยูแมนชั่นแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงมาเห็น Summer Mansion 3 เลี้ยวเข้าซอย Summer 3 ตึกมูลนิธิจะอยู่ติดกันด้านใน หากท่านไม่ต้องการเดินสามารถนั่งวินมอเตอร์ไซค์บอกว่ามาตึกมูลนิธิ ฯ ติดซัมเมอร์แมนชั่น ค่ารถ ประมาณ 10 – 15 บาท
.
ท่านที่นำรถมาเอง
ให้จอดรถที่ลานจอดรถ Mansion 7 ปากซอยรัชดา 14 โดยเสียค่าจอดรถเหมาจ่ายวันละ 40 บาท แล้วเดินมาที่มูลนิธิฯประมาณ 150 เมตร ให้ใช้เส้นทางเดินไปยังตึกมูลนิธิฯ เหมือนมารถเมล์ หรือนั่งมอเตอร์ไซต์เข้าไปได้
—————-

กำหนดการ ชี้แจงโครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
และแนะนำองค์กร

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562
ณ ร้าน Wake Up The Street รัชดา
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. กิจกรรมสัมพันธ์อาสาสมัครรุ่น 14
09.30 – 10.30 น. แนะนำองค์กรให้แก่อาสาสมัคร (รอบที่ 1 จำนวน 10 องค์กร)
—— break ——
10.30 – 12.00 น.  กิจกรรม world café
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.  แนะนำองค์กรให้แก่อาสาสมัคร (รอบที่ 2 จำนวน 13 องค์กร)
—— break ——
15.00 – 17.00 น. กิจกรรม world café

 —————————————-

รายชื่อองค์กรที่เข้าชี้แจงโครงการ
จันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น.
1. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
2. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.)
3. มูลนิธิเพื่อนหญิง
4. มูลนิธิมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
5. มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF)
6. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (HRLA)
7. มูลนิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
8. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF)
9. Protection International (PI)
10. Asylum Access Thailand (AAT)

ช่วงบ่าย  เวลา 12.30-16.30 น.
1. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (HomeNet)
2. มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ (มพน.)
3. มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (FOPDEV)
4. มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
5. กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก
6. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)
7. เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน (POTAS)
8. มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.)
9. มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์
10. มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.)
11. กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน (Land Watch)
12. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDF)
13. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน (CRC)

 —————————————-

 กำหนดการสัมภาษณ์อาสาสมัครฯ
อังคารที่ 4 – พุธที่ 5 มิถุนายน 2562

อังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
เช้า
1. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
2. มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ (มพน.)
3. มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (FOPDEV)
4. มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
5. กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก
6. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)
7. เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน (POTAS)
8. มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.)

บ่าย
1. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ(HomeNet)
2. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค(มพบ.)
3. มูลนิธิเพื่อนหญิง
4. มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์
5. มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF)
6. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน(HRLA)
7. มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม(EnLAW)
8. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF)

—————————————-
พุธที่ 5 มิถุนายน 2562

เช้า
1. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDF)
2. มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.)
3. Protection International (PI)
4. Asylum Access Thailand (AAT)
5. มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
6. กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน (Land Watch)
7. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน (CRC)

—————————————-

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ในวันปกติ-เวลาทำการ 09.30-17.00 น.
02-6910438(สำนักงาน) ,080-5393917(กิ่ง) และ 063-4791103(อ๋อ)