ประกาศรายชื่ออาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) ขอขอบคุณทุกองค์กรที่เปิดพื้นที่เรียนรู้ให้กับ “อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 16” ในปีนี้ ขอบคุณเพื่อนๆผู้สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการทุกคน ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่เติมเต็มกันจนมาถึงวันนี้