บุญอาสาเข้าพรรษา “บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเด็กกะเหรี่ยงปาเกอญอ” ณ บ้านป่าเด็ง

ช่วงวาระวันเข้าพรรษาที่จะมาถึง ชวนท่านทำบุญด้วยจิตอาสาบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และเมล็ดพันธุ์ผัก ให้ศูนย์เด็กและเยาวชน กะเหรี่ยงปาเกอญอ บ้านป่าเด็ง เนื่องจากเป็นศูนย์พักชั่วคราวของเด็กและเยาวชนกะเหรี่ยงจากพื้นที่ห่างไกลในช่วงเปิดเทอมเพื่อเรียนหนังสือ  โดยเด็กเยาวชนอาศัยในหมู่บ้านห่างไกลจากโรงเรียนไม่สามารถเดินทางไปกลับได้ อีกทั้งส่วนมากฐานะยากจน จึงจำเป็นต้องพักประจำที่ศูนย์เด็กฯ ช่วงเปิดเรียน  ศูนย์ฯพักจะอำนวยความสะดวกด้านที่พักส่วนอาหารและของใช้จำเป็นระหว่างพักต้องจัดหาเอาเอง  ฉะนั้นเพื่อร่วมสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม เราจึงเชิญชวนท่านร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็น เช่น สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ โดยบริจาคเป็นเงินหรือเป็นสิ่งของ ได้ตามรายละเอียด แล้วทางมูลมูลนิธิจะนำส่งให้กันศูนย์เด็ก ช่วงเข้าพรรษา

บริจาคเป็นของ ส่งมาที่
โครงการพลเมืองอาสา  มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
เลขที่ 409 ซอยโรหิตสุข ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 5
แขวง/ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์   095-9977724 (เฉพาะวันทำงาน ช่วงเวลา 09.30-17.30 น.)

บริจาคเป็นเงิน
โอนจ่ายสมทบได้ที่ บัญชี “กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม”
เลขที่บัญชี 075-2-14248-3 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขารัชดาภิเษก
(สามารถขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้)

หลังจากโอนเงินเสร็จ กรุณาส่งหลักฐานการโอนกลับมาที่ E-mail : volunteerservice@gmail.com   หรือโทร. 095-9977724  เนื่องจากเป็นบัญชีรวมกิจกรรมอาสา เราจะเบิกเงินเพื่อใช้สำหรับการออกใบเสร็จลดหย่อนภาษีเฉพาะยอดที่ท่านแจ้งกลับเท่านั้น

ประสานกิจกรรม /โทรสอบถามรายละเอียดที่
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 095-9977724 (เฉพาะเวลา 09:00-17:30 น. เท่านั้น)
อีเมล์ volunteerservice@gmail.com
เว็บไซต์ www.thaivolunteer.org