ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ อาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิ รุ่น 7 สังกัดมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

“สุดท้ายสิ่งสำคัญที่สุดที่ได้จากการเป็นอาสาสมัครฯ..
คือ การได้เห็น “ชีวิต” ที่เป็นชีวิตจริง
“สังคม” ที่ไม่ได้สวยงามเหมือนดั่งที่ใครๆ พูดกัน
และ “ความยุติธรรม” ที่มีแต่ในตำราเรียนวิชานิติศาสตร์เท่านั้น
และการได้มาทำงานเป็นอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนในครั้งนี้
ทำให้มุมมองของดิฉันกว้างขึ้น ขัดเกลาจิตใจให้มีความเป็นมนุษย์มากขึ้น และพร้อมที่จะเป็นนักกฎหมายที่ “ดี” ทั้งความรู้ และคุณธรรม”

นางสาวศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ อาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิ รุ่น 7 สังกัดมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

IMG_2820