ธรรมยาตราเรารักเขาใหญ่ปี 57

10006975_337457193073066_8070695694437053419_n

มูลนิธิเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองและสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร – น้ำปานะ
ถวายพระภิกษุสามเณรคณะธรรมยาตราเรารักเขาใหญ่ปี ๕๗
เครือข่ายอนุรักษ์ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

๑. ระยะเวลาเดินธรรมยาตราตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๖มิถุนายน ๒๕๕๗ รวม ๘วัน

๒. จำนวนพระภิกษุสงฆ์ สามเณรที่เดินธรรมยาตรา ประมาณ ๒๐รูป

๓. อุบาสกอุบาสิกาเครือข่ายเด็กเยาวชนและผู้สนใจร่วมเดินธรรมยาตราประมาณ ๑๒๐ ท่าน

ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๕๗ มีเด็กเยาวชนมาร่วมเดิน จำนวน ๖๐๐ คน

ขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะประจำวัน โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

ภัตตาหารเช้า วันละ ๕,๐๐๐ บาท
ภัตตาหารเพล วันละ ๑๐,๐๐๐ บาท
น้ำปานะ ๒ เวลา (บ่าย-เย็น) วันละ ๓,๕๐๐ บาท

หมายเหตุ ****อาหาร-น้ำปานะแม่ครัวของคณะธรรมยาตราเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้เจ้าภาพถวายยกเว้นเจ้าภาพประสงค์จะทำเอง ส่วนวัตถุดิบในการปรุงอาหารนั้นสาธุชนทั้งหลายสามารถนำมาถวายเป็นสังฆทานได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เครื่องครัว-เครื่องเขียน)

การจองเป็นเจ้าภาพ

๑. กำหนดวันที่จะเป็นเจ้าภาพและรายการที่จะจองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเช้า ภัตตาหารเพลน้ำปานะหรือทั้งวัน

๒. โทรมาจองวันได้ที่คณะธรรมยาตราเรารักเขาใหญ่สิ่งแวดล้อมโลกปี ๕๗
081-955-3018บริพัตร, 081-725-1179 สมเกียรติ หรือ จองผ่านFB :มูลนิธิเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองและสิ่งแวดล้อม- ท้องถิ่น(สวนลุงโชค)ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๓. สาธุชนที่จะร่วมทำบุญบริจาคตามกำลังศรัทธาหรือท่านที่ไม่สามารถจะมาถวายที่คณะธรรมยาตราได้ สามารถร่วม- ทำบุญโดยการโอนผ่านธนาคารได้ตามสะดวก

*****ชื่อบัญชี โครงการเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ท้องถิ่นฯ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาวังน้ำเขียว บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 445-2-07538-0

10361596_661685537238560_1726286472207582002_n

หมายเหตุ**** ท่านที่โอนผ่านธนาคารกรุณาสแกนสลิปส่งมาที่ FB ข้างต้นพร้อมที่ชื่อ-ที่อยู่ผู้รับอนุโมทนาบัตรให้ชัดเจนจะได้ดำเนินการออกใบอนุโมทนาบัตรส่งให้ต่อไป (ถ้าไม่ได้รับใบอนุโมทนาบัตรโปรดแจ้งได้ไม่ต้องเกรงใจเพราะอาจจะมีการผิดพลาดในการส่งได้)