ตะลุยอินเดียกับ Volunteer Journey

ปลายปีนี้ Volunteer Journey ขอเชิญร่วมทริปแสวงบุญ
นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล
เพื่อหนุนเสริมงานสร้างคนหนุ่มสาวของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)

กำหนดการเดินทาง 3-11 พฤศจิกายน 2557
รวม 9 คืน 10 วัน [นอนโรงแรม 6 คืน นอนวัด 2 คืน]
ราคารวม 39,000 บาท

และโปรดติดตามกำหนดการทริปสวดสาธยายพระไตรปิฎก
29 พฤศจิกายน- 5 ธันวาคม 2557 [7 วัน 7 คืน] ราคารวม 32,000 บาท
อีกไม่นานคะ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-691-0437
086-065-3935(สมคิด), 094-4151579 (ตั๊ก)

final_India-Nepal_VJ01

final_India-Nepal_VJ02

final_India-Nepal_VJ03