ตลาดน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วมพม่า


[For English, please scroll down]


เจอกันที่ Root Garden
ทองหล่อ ซอย 3
วันเสาร์ 15 ส.ค. 2558
เวลา 10.00-20.00 น.

[ เสวนา ]
เล่าเรื่องพม่า เรียนรู้พม่า และแลกเปลี่ยนสถานการณ์ผลกระทบจากน้ำท่วม โดยเพื่อนชาวพม่า

[ กิจกรรม ]
ลงลายกระเป๋าน้ำใจ – แต่งโอ่งน้ำใจ โดยกลุ่ม Volunteer for ASEAN และ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)
// ซุ้มอาหาร และวัฒนธรรมพม่า โดยเพื่อนพม่า // Happy dolls-ตุ๊กตาน้ำใจ โดย Happy Dolls Project //
บูทผลิตภัณฑ์น้ำใจ ขายผลิตภัณฑ์ของพม่าและจากประเทศเพื่อนบ้าน
โดย ภาคีเครือข่ายช่วยน้ำท่วมพม่าและเครือข่ายอาสา //
ซุ้มภาพประทับใจจากพม่า – คิดถึงพม่า โดย เยาวชนอาเซียน //
กิจกรรมเปิดหมวก โดย นักศึกษาพม่ารามคำแหงอินเตอร์และเอแบค

[ ติดต่อ ]
เครือข่ายอาสาสมัคร และเพื่อนเครือข่ายช่วยพม่า 095-9977724

สนับสนุนโดย Root Garden at Thonglor

Myanmar Fair for Flood Relief

see you at Root Garden
Thonglor Soi 3
Saturday 15 Aug 2015
10am – 8pm

[ talks ]
Hear and earn about Myanmar and the flood from Myanmar friends

[ activity ]
DIY pain a bag – paint your pottery by Volunteer for ASEAN and Thai Volunteer Service (TVS) // food and cultures by Myanmar friends // make your own Happy Doll with Happy Dolls Project // Myanmar and ASEAN products by Friends and Volunteers for Myanmar Flood Relief Network // “Myanmar Nostalgia” photo exhibition by ASEAN youth // street music by Myanmar students network from Ramkhamhaeng and ABAC

[ contact ]
Freinds and Volunteers for Myanmar Flood Relief Network Tel. 095-9977724

Sponsored by Root Garden at Thonglor