ช่วยพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้สู้ภัยโควิด-19 (เตรียมการก่อนเริ่มช่วงรอมฎอนที่จะมาถึง)

พิษโควิด-19 ที่ปัจจุบันกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ พี่น้องมุสลิมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นอีกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่แพ้พี่น้องจากพื้นที่อื่นๆ การรายงานสถานการณ์ล่าจาก เครือข่ายกลุ่ม Pembakti , กลุ่มเยาชนพิทักษ์เด็กกำพร้า และเครือข่ายอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน ทำให้ทราบว่า มีหลายพื้นในเขต 3 จังหวัดชายแดนใต้ยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเพียงพอ ทั้งศูนย์เด็กกำพร้า ชุมชน โรงพยาบาล และ รพ.สต. รวมถึงการเตรียมการเพื่อเข้าสู่ช่วงรอมฎอน(ถือศีลอด) มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม จึงร่วมกับเครือข่ายกลุ่ม Pembakti , กลุ่มเยาชนพิทักษ์เด็กกำพร้า YouthNet/เครือข่ายคนหนุ่มสาวเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธินูซันตารา และเครือข่ายอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน ขอรับบริจาคสิ่งของต่างๆตามความจำเป็น

รับบริจาค
หน้ากากผ้าเด็กและผู้ใหญ่ เจลล้างมือ เฟสชิด์ล ขนมเด็ก(ฮาลาล) นมผง อาหารแห้ง โดยเฉพาะอาหารแห้งที่ให้พลังงาน อาหารที่มีโปรตีนและมีเส้นใยสูง สำหรับช่วงรอมฎอน เช่น อินทผาลัม ข้าวโอ๊ต ข้าวสาลี ข้าวกล้อง ขนมปังโฮลวีท พาสต้าโฮลวีท เป็นต้น
.
บริจาคสมทบเป็นเงินบริจาค
ในกรณีไม่สะดวกบริจาคเป็นสิ่งของ
(ขอใบลดหย่อนภาษีได้)
Tel : 082 5142202
**
กรุณาสอบถามก่อนส่งของบริจาค เพื่อการจัดการให้ของบริจาคได้กระจายไปยังพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ หรือได้รับความช่วยเหลือน้อยอยู่ และเพื่อตัดปัญหาความซ้ำซ้อนของการส่งของบริจาคไปกระจุกอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ในยามที่สังคมเรายังมีของบริจาคไม่เพียงพอ
.
พื้นทีที่ต้องการของบริจาค
เช่น เครือข่ายเด็กกำพร้า 500 คน ชุมชนเกาะสาม ชุมชนตลาดเทพา ชมชนยะลา ชุมชนกอตือระ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบันนังสตา 9 รพ.สต.บาโงยซิแน อำเภอยะหา เป็นต้น
.
ประสานการบริจาค …โดย
#เครือข่ายกลุ่มPembakti #กลุ่มเยาวชนพิทักษ์เด็กกำพร้า #เครือข่ายอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน #YouthNet (#เครือข่ายคนหนุ่มสาวเพื่อการเปลี่ยนแปลง#มูลนิธินูซันตารา และ #มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังค(มอส.)
.
โครงการของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)

โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
โครงการพลเมืองอาสา
โครงการแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา
โครงการอาสาสมัครนักวิจัย PAR
โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน (อาสาคืนถิ่น)
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพองค์กรทำงานด้านเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างพลังพลเมืองเข้มแข็ง (Young Move)
.
ติดตามเรื่องราวของ มอส. ได้ที่
Facebook   Twitter  และ  Youtube
.
กลับสู่หน้าหลัก