ช่วยคนไร้บ้านปลอด COVID-19

 รับบริจาค
เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย สบู่ ยาสระผม  อาหารแห้งเพื่อไปปรุงร้อนเอง เครื่องยิงวัดอุณหภูมิ(สำหรับศูนย์คนไร้บ้าน) หรือปรอทวัดไข้ เพื่อตรวจคัดแยกผู้ที่มีไข้ และข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นอื่นๆ
.
ส่งมาที่
โครงการพลเมืองอาสา
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
เลขที่ 409 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 5
แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

สอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 095 9977724
Email: volunteerservice@gmail.com

สมทบทุนเพื่อซื้อของ
โดยโอนเงินเข้าบัญชี “กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม”
เลขที่บัญชี 075-2-14248-3 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขารัชดาภิเษก 2
เมื่อสมทบแล้วแจ้งกลับที่ volunteerservice@gmail.com
หรือโทร. 095-9977724 เพื่อทราบวัตถุประสงค์และนามผู้โอน
(ผู้ร่วมสมทบทุน สามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้)


โครงการของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)

โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
โครงการพลเมืองอาสา
โครงการแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา
โครงการอาสาสมัครนักวิจัย PAR
โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน (อาสาคืนถิ่น)
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพองค์กรทำงานด้านเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างพลังพลเมืองเข้มแข็ง (Young Move)

ติดตามเรื่องราวของ มอส. ได้ที่

กลับสู่หน้าหลัก