5-10 ธันวา’61 ชวนท่องทวาย ปี 3

ท่องทวาย ปี #3 กับ อาสาอาเซียน
พิเศษร่วมมหกรรม “หลงรักทวาย”  ริมชายหาด
การเดินทางเพื่อการเรียนรู้และแบ่งปัน
ASEAN Volunteer Journey ตอน @WeLoveDawei
6 วัน 5 คืน      5-10 ธ.ค. 2561    

ท่องทวาย เสน่ห์แดนใต้ในหลากมิติ  ท่องวัฒนธรรม วิถีชีวิต วัด ชุมชน ผู้คน ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทะเลอันดามันของพม่า อาหารท้องถิ่น ตลาดเก่าแก่ ตลาดชายหาด อันอุดม ชุมชนเมืองเก่าแก่ที่ร่ำรวยด้วยสถาปัตยกรรม และความเจริญแห่งอดีต

ร่วมงานมหกรรมหลงรักทวาย  …พิเศษสำหรับปีนี้ ที่ยกมหกรรมหลงรักทวาย ไปจัดงานบนชายหาดยอดนิยม เพื่อสืบสานคุณค่า ภูมิปัญญาและวิถีทวาย

ร่วมกิจกรรมนำชมเมืองและเรื่องราวประวัติศาสตร์ ผ่านสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลและสถานที่สำคัญอย่างละเอียด

ร่วมกิจกรรมเรียนรู้แบ่งปันไทย -ทวาย เมืองที่มีอดีตร่วมกันมา

ค่าใช้จ่ายรรวมค่าเดินทาง กทม.-ทวาย (ผ่านด่านบ้านน้ำพุร้อน) ที่พัก อาหาร ค่าเอกสาร ค่าผ่านด่าน และค่ากิจกรรมต่างๆในพื้นที่

ใช้เพียงบัตรประชาชนก็เดินทางได้ ไม่ต้องมีพาสพอร์ต

โดย
ASEAN Volunteer Journey –Learning and Sharing Journey
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) และมูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป
สอบถามรายละเอียดที่ volunteerservice@gmail.com
โทร 095-9977724