29 กันยา’61 จิตอาสาเพื่อเด็กไร้พรมแดน กับ อาสาอาเซียน

ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลป์ฯกรุงเทพฯ
โครงการอาสาอาเซียน – ASEAN Volunteer Service
มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสังคมการให้
การแบ่งปันของประชาชนในประชาคมอาเซียน
สร้างการเรียนรู้และความสัมพันธ์อันดีระหว่างพลเมืองในอาเซียน
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสันติ โครงการอาสาอาเซียน
เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้มาเรียนรู้เพื่อนบ้านและทำกิจกรรมอาสาหลาก
หลายเพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กลุ่มด้อยโอกาสไร้พรมแดนระหว่างเพื่อนบ้าน
ของอาเซียน ทั้งนี้ ทวาย
เป็นพี้นที่หนึ่งที่เราทำกิจกรรมร่วมกันหลายครั้ง
ด้วยวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่คล้ายคลึง
และความคุ้นเคยกันของเพื่อนทวาย-ไทย
ทำให้เราได้สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมาหล
ายปี
กันยายน 2561 นี้
ได้เปิดพื้นที่ให้อาสาสมัครได้ร่วมกิจกรรมแบ่งปันเพื่อมอบความช่วยเหลื
อแก่กลุ่มเด็กกำพร้าด้อยโอกาสและเยาวชนในทวายผ่านกิจกรรมอาสา
หลากหลาย โดยความร่วมมือของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
เสมสิกขาลัย มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป
และเครือข่ายพี่น้องทวาย-ไทย
ระหว่างกิจกรรมท่านจะได้ร่วมฟังเสวนาเรื่องทวาย
และการนำเสนอวัฒนธรรมทวาย ไปด้วย มีการแลกเปลี่ยนดนตรี
วัฒนธรรม
กิจกรรมที่ท่านสามารถเลือกทำ
(มีกิจกรรมทุกรอบลงทะเบียนโดยให้ท่านระบุรอบพร้อมระบุกิจกรรมที่ต้
องการข้างล่าง
 ลงลายกระเป๋าผ้า
 เข็มกลัดแบ่งปัน

 เขียนศิลป์บนเสื้อ
 ศิลปะดินกระดาษรีไซเคิล
 ติดลายโอ่งจิ๋วน้ำใจ
รอบกำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้า
รอบ 10:00 น. รอบ 11:00 น. รอบ 12:00 น.
รอบ 13:00 น. รอบ 14:00 น. รอบ 15:00 น.
แต่ละกิจกรรมใช้เวลาประมาณ 2-4 ชม.
แล้วแต่ปริมาณงานของท่านที่จะทำหรือออกแบบ โดยงานจะเปิดจนถึง
18:00 น. หากท่านเสร็จก่อนเวลา
แล้วไม่มีธุระที่ไหนก็สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมดนตรี วัฒนธรรมได้ …
กิจกรรมไม่ต้องใช้ทักษะมาก มีเจ้าหน้าที่แนะนำให้ ทำได้ทั้งมาเดี่ยว
มาเป็นครอบครัว หรือมาเป็นกลุ่มเพื่อน
ความพร้อมก่อนอาสา
– ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้
ควรแจ้งให้เราทราบก่อนอย่างน้อย 2 วันล่วงหน้า
ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วมอาสา
– ให้อาสาสมัครรักษาเวลา
เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน
หากสายมากเราจะปิดรับร่วมกิจกรรมเนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจา
กกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมได้
– ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการใบรับรองกิจกรรม
ควรลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เตรียมเอกสารไว้ให้ล่วงหน้า
สมัครได้ทาง e-mail volunteerservice@gmail.com โดยแจ้ง
ระบุกิจกรรม “จิตอาสาไร้พรมแดนเพื่อเด็กและเยาวชนฯ”
กิจกรรมที่เลือก……. ชื่อ/สกุล ……… E-mail……… เบอร์โทร …….
อาชีพ……..
– สมทบอุปกรณ์กิจกรรมอาสาชุดละ 200 บาท/คน
ผู้สมทบสามารถขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ ผลงานที่งานทำ
ท่านจะได้รับกลับไปใช้เอง หรือท่านจะนำไปเป็นที่ระลึกมอบแก่ผู้อื่น
ที่ตั้ง และการเดินทาง หอศิลป์กรุงเทพฯ
ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสนามกีฬาแห่งชาติและห้างมาบุญครอง การเดินทางสะดวกทั้ง โดย

ทางรถไฟฟ้าBTS และรถเมล์ที่ผ่านสนามกีฬาฯ ผ่านมาบุญครอง ผ่านสยาม และผ่านราชเทวี
ไม่แนะนำขับรถไปเองเพราะหาที่จอดรถยากและค่าจอดแพง
ประสานกิจกรรม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Contact : Thai
Volunteer Service (TVS)
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320
โทร./ Phone 095-9977724 (เวลางาน 8:30-17:00)
E-mail volunteerservice@gmail.com Website
www.thaivolunteer.org