จิตอาสาประชาบดี : ปรับภูมิทัศน์จัดสวนสถาบันประชาบดี 1, 19 มี.ค. Public gardening volunteer for Prachabodi Institute in Thaiiland/Mar. 19, 17

ณ สถาบันประชาบดี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คลอง 5 ธัญบุรี
สถาบันประชาบดี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นสถาบันที่อำนวยด้านฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทำงานเพื่อสังคมด้านต่างๆ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) พิจารณาว่าสถาบันประชาบดีมีบทบาทส่งเสริมคนทำงานทางสังคม อีกทั้งสถาบันมีพื้นที่สามารถปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สร้างสรรแก่ส่วนรวมได้ เพียงแต่จะให้สถาบันเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมดก็คงมีกำลังไม่เพียงพอ จึงได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการจิตอาสาประชาบดี เพื่อให้อาสาสมัครได้ไปมีส่วนร่วมใช้พื้นที่จัดกิจกรรมอาสาที่สร้างสรรด้านต่างๆภายในสถาบันซึ่งมีพื้นที่หลายสิบไร่ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสถาบันที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อไป โดยจะจัดให้มีกิจกรรมให้อาสาได้เข้าไปเพื่อเรียนรู้สังคม เพื่อฝึกฝนและพัฒนาตนเอง และเพื่อร่วมสร้างสังคมการแบ่งปัน ซึ่งจะมีกิจกรรมอาสาหลากหลายหมุนเวียนตลอดปี นอกจากนี้เราตระหนักว่าการทำงานเพื่อสังคมไม่ได้เป็นภาระกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นการร่วมมือกันทุกภาคส่วน ซึ่งในโครงการนี้จะเกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน รวมถึงกลุ่มและองค์กรเอกชนอื่น

กำหนดการ
09:30-10:00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
10:00             รู้จักกัน แนะนำโครงการ  กิจกรรมเรียนรู้กาย ใจ ลงมืออาสา
12:30             รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (ทางโครงการจัดไว้ให้)
13:30             ต่อกิจกรรมอาสา
15:00             กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
15:30             เดินทางกลับ

ความพร้อมก่อนอาสา
– ให้ศึกษารายละเอียดก่อนสมัคร
– ท่านควรเตรียมหมวก ถุงมือผ้า และ ผ้าปิดจมูกหากแพ้ง่าย ผ้าขนหนูสำหรับเช็ดเหงื่อ เช็ดหน้า และขวดเติมน้ำส่วนตัวเพื่อความสะดวกในการใช้ระหว่างกิจกรรม โดยทางเราเตรียมน้ำไว้ให้แล้ว ท่านที่ผิวแพ้ง่ายร้อนง่าย ให้ใส่เสื้อแขนยาวหรือนำปลอกแขนไปด้วย บางคนที่เหงื่อมากควรเครียมเสื้อมาเปลี่ยนก่อนกลับ
– งานใช้ทักษะทั่วไป มีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำ แต่ท่านต้องอดทน และมุ่งมั่นทำงานให้เรียบร้อย
– ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้ ให้แจ้งกลับอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วมอาสา
– ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน หากสายมากเราจะปิดรับร่วมกิจกรรมเนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมได้
– อาสาที่จะเข้าร่วมต้องเตรียมใจ เปิด ปรับ เปลี่ยน ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกันทุกขั้นตอน

**สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่มาทำกิจกรรมอ่านรายละเอียดก่อนการสมัคร เพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศการทำกิจกรรมอาสาสมัครหากท่านเน้นมาขอใบรับรองมากกว่าการฝึกฝนตนเองเพื่อเรียนรู้การเป็นอาสาสมัครและความอดทนการทำอาสาให้ลุล่วง  หากท่านมาสายกว่ากำหนด และกลับก่อนเวลา แล้วขอให้รับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯไม่สามารถเซ็นรับรองให้ได้  การที่ท่านมาร่วมกิจกรรมเพราะต้องการเก็บชั่วโมงอาสา เรายินดีสนับสนุนการเรียนรู้งานอาสา แต่ขอให้ตรวจสอบตนเองก่อนว่าเป็นงานถนัดหรือไม่ เตรียมตัวพร้อมอาสาแล้วหรือไม่ และมีความอดทน มุ่งมั่นพอที่จะทำภารกิจให้สำเร็จเรียบร้อยหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อโครงการ ทางมูลนิธิฯยินดีในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่าน จึงขอให้ท่านตระหนักถึงการอาสาให้เต็มที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป   การแต่งกายให้ใส่ชุดลำลองทั่วไปสำหรับทำงานกลางแจ้ง และเพื่อก้ม เงย ลุกนั่งสะดวก เนื่องจากผู้เข้าร่วมหลากหลายวัย ขอให้ งดชุดสั้นเกินไปหรือวาบหวิว

หมายเหตุ
การรับรองสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษา ให้ยืดการเซ็นรับรองโดยมูลนิธิฯเท่านั้น

สมัครได้ทางเว็บไซต์ธนาคารจิตอาสาซึ่งสะดวก
กรณีสมัครทาง e-mail สมัครได้ที่ volunteerservice@gmail.com
สมัครทางใดทางหนึ่งเท่านั้น โดยแจ้ง ระบุกิจกรรม “จิตอาสาประชาบดี 19 มีค.”
ชื่อ/สกุล ……  E-mail ….. เบอร์โทร….. อาชีพ….. (ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์)

– ร่วมบริจาคสมทบค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์กิจกรรม ต้นไม้ และดำเนินการ  250 บาท ท่านสามารถโอนสมทบได้ทันที่เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว ผู้ที่ลงชื่อไว้แต่ไม่ได้โอนตามกำหนดถือว่ายังเป็นชื่อสำรอง ***ผู้บริจาคสมทบโครงการขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้  โอนสมทบได้ที่ บัญชี กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่บัญชี 075-2-14248-3 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารัชดาภิเษก 2  เมื่อโอนแล้วให้แจ้งกลับที่ volunteerservice@gmail.com

Schedule
09:30-10:00    Registration
10:00                Gardening volunteer activity
12:30                Lunch together
13:30                Continuing volunteer activity
15:30                Finish volunteer work

– To support volunteer activity you need to support 250 baht for food and material and equipment for volunteer work
**You can request for Tax exemption receipt from Thai Volunteer Service Foundation

ประสานกิจกรรม
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Contact : Thai Volunteer Service (TVS)
409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320

โทร./ Phone 095-9977724 (เวลางาน)
E-mail volunteerservice@gmail.com
Website www.thaivolunteer.org

การเดินทางไปมูลนิธิฯ ตั้งอยู่ที่ซอยรัชดาภิเษก 14 สามารถมาทางรถไฟฟ้าใต้ดิน ออกสถานีห้วยขวางประตู 1 เดินมาทางศูนย์ฮอนด้า เดินผ่านศูนย์มาทะลุด้านขวามือ เดินจนถึงข้างตึกยูแมนชั่นด้านขวามือ ให้เลี้ยวขวาผ่านหน้ายูแมนชั่นจนถึงซัมเมอร์แมนชั่น Summer Mansion ทางขวามือให้เลี้ยวขวาตรงศาลพระภูมิเข้าไปประมาณ 30 เมตรสุดทางเดิน จะเห็นตึกมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมอยู่ซ้ายมือ (ตรงข้ามตึกซัมเมอร์ 1) / มาทางรถเมล์ (สาย 136 137 172 179 185 206 514 73ก 517) ลง ซ.รัชดาภิเษก 14 ตรงข้ามโรงเรียนกุนนที (ใกล้แยกรัชดา-ห้วยขวาง และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง) เข้าในซอย14เห็นร้านเซเว่นให้เลี้ยวขวา ตรงมาจนถึงยูแมนชั่นแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงมาเห็น Summer Mansion 3 เลี้ยวเข้าซอย Summer 3 ตึกมูลนิธิจะอยู่ติดกันด้านใน หากท่านไม่ต้องการเดินสามารถนั่งวินมอเตอร์ไซค์บอกว่ามาตึกมูลนิธิ ฯ ติดซัมเมอร์แมนชั่น ค่ารถ ประมาณ ๑๐ – ๑๕ บาท **** ขับรถมาเอง จอดรถได้ที่หน้าตึกมูลนิธิฯ ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ที่จอดรถมีน้อย จึงไม่แนะนำให้เอารถมา หากจอดที่ลานจอดรถเอกชนหลังตึก Summer Mansion 1 ฝั่งติดกับกำแพงสังกะสี โดยต้องเสียค่าจอด แต่หากที่จอดเต็มท่านก็ต้องตระเวณหาที่จอดในซอยเอง

How to get TVS >> Located on Rachadapisek Rd., Soi 14

By MRT… Huay Kwang station, Exit 1. Walk through the Honda Service Center, till see You Mansion on the right hand, walking onward for approximately50 meters from the Mansion till you see Summer Mansion 3 on your right hand turn right… TVS is opposite Summer Mansion 1

By bus… (line 136 / 137/ 172/ 185/ 179/ 206/ 514/ 73ก /517) get off Soi Ratchadaphisek 14 opposite the Kunnatee School, walk into Ratchada 14, you will see 7-11 Mart, turn right and walk straight then turn left in front of You Mansion, walking onward for approximately 50 meters …………………….

If you don’t want to walk you can take motorcycle taxi from MRT or from bus stop, tell the driver that you will go to Mu-la-ni-thi or to Summer Mansion, fee about 10-15 baht

* drive yourself Parking in front of TVS building. There is no charge, but there is so few parking space. If it is full, you need to park at a private parking lot behind the Summer Mansion 1, you need to pay lump sum fee for parking 50 baht/day.

How to get TVS >> Located on Rachadapisek Rd., Soi 14

By MRT… Huay Kwang station, Exit 1. Walk through the Honda Service Center, till see You Mansion on the right hand, walking onward for approximately 50 meters from the Mansion till you see Summer Mansion 3 on your right hand, turn right… TVS is opposite Summer Mansion 1

By bus… (line 136 / 137/ 172/ 185/ 179/ 206/ 514/ 73ก /517) get off Soi Ratchadaphisek 14 opposite the Kunnatee School, walk into Ratchada 14, you will see 7-11 Mart, turn right and walk straight then turn left in front of You Mansion, walking onward for approximately 50 meters …………………….

If you don’t want to walk you can take motorcycle taxi from MRT or from bus stop tell the driver that you will go to Mu-la-ni-thi or to Summer Mansion, fee about 10-15 baht

* drive yourself Parking in front of TVS building. There is no charge, but there is so few parking space. If it is full, you need to park at a private parking lot behind the Summer Mansion 1, you need to pay lump sum fee for parking 50 baht/day but, if parking lot is full you have to find parking space yourselves.