“ถ้าโลกนี้ไม่มีการอุ้มหาย…

10478081_392488740909045_4741800439536028471_n

“ถ้าโลกนี้ไม่มีการอุ้มหาย…
Imagine there’s no abduction…”

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ บริเวณห้องโถง สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน

ความเป็นมา

15 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ เป็นวันครบ 2 ปีที่ สมบัด สมพอน นักพัฒนาอาวุโสชาวลาว เจ้าของรางวัลเกียรติยศ ‘รามอน แมกไซไซ’ ด้านบริการสังคมปี 2548 ถูกอุ้มหายไปในช่วงหัวค่ำ บนถนนท่าเดื่อกลางกรุงเวียงจันทน์ โดยมีพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด (CCTV) แสดงให้เห็นภาพสมบัดถูกเรียกให้หยุดรถโดยตำรวจจราจร ก่อนถูกนำตัวหายไปโดยคนกลุ่มหนึ่ง

สมบัด สมพอน เป็นผู้อุทิศตัวทำงานด้านการพัฒนาและการศึกษาแบบองค์รวม รวมทั้งเป็นผู้นำแนวคิด “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” มาสู่สังคมลาว ตลอดระยะเวลา 30 ปี สมบัด สมพอน ทำงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตของกระบวนการคนหนุ่มสาวในประเทศลาว รวมถึงในประเทศเพื่อนบ้าน การถูกทำให้หายไปของเขาจึงบั่นทอนขวัญและกำลังใจในการทำงานของคนรุ่นใหม่ทั้งในลาวและทั่วทั้งภูมิภาค

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา มีการเรียกร้องอย่างเป็นทางการให้รัฐบาลลาวดำเนินการสอบสวนและติดตามค้นหา รวมถึงเปิดเผยข้อมูลกรณีดังกล่าวต่อสาธารณชนและประชาคมโลก อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับชะตากรรมของสมบัด สมพอน โดยรัฐบาลลาวปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือยินยอมให้มีการตรวจสอบจากองค์กรนานาชาติ

พวกเรา เครือข่ายคนหนุ่มสาวลุ่มน้ำโขง, Sombath Somphone & Beyond Project, Sombath Initiative, มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ, สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อนมิตรในสังคมโลก เชื่อว่าชีวิตและการทำงานของสมบัด สมพอน นั้นมีคุณค่าและความหมายยิ่งต่ออุดมการณ์ ความคิด ความฝัน และการลงมือสร้างสรรค์สังคมที่มีความเป็นธรรมและสันติสุขให้เกิดขึ้น

การอุ้มหายมิได้เกิดขึ้นที่ประเทศลาวเท่านั้น หากแต่เกิดกับบุคคลที่ทำงานทางสังคมทั่วโลก ประเทศไทยเองก็มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นหลายกรณี อาทิ กรณีทนายสมชาย นีละไพจิตร และบิลลี่ พอละจี รักจงเจริญ

แม้ว่าทั้งสามกรณีจะสร้างความสั่นสะเทือนต่อความเชื่อมั่นในการทำงานเพื่อสังคมของคนรุ่นใหม่อยู่มาก แต่ทว่าได้ก่อให้เกิดการตั้งคำถามถึงคุณค่าและความหมายในการใช้ชีวิต เพื่อสร้างสังคมที่เราอยากเห็นในอนาคต และเป็นแรงบันดาลใจให้สานต่อความฝันของพวกเขาเหล่านั้น

ดังนั้น ในโอกาสครบ 2 ปีการหายไปของสมบัด สมพอน จึงเป็นโอกาสดีในการทำความรู้จักพวกเขาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านบุคคลในครอบครัว เพื่อที่พวกเราคนรุ่นใหม่จะได้สืบสานความฝัน และเพื่อช่วยกันยุติอาชญากรรมดังกล่าว

วัตถุประสงค์

(i) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวชีวิต มุมมอง ความฝัน และประสบการณ์ของผู้ถูกอุ้มหาย
(ii) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและการรณรงค์ยุติการอุ้มหายในภูมิภาคอาเซียน
(iii) เพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความรุนแรงจากการอุ้มหายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมิได้รับการสะสางหรือทำความจริงให้ปรากฏ เพื่อที่จะช่วยกันยุติอาชญากรรมนี้
(iv) เพื่อนำเสนอความเห็นและความคาดหวังต่อการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในภูมิภาคและโลก และร่วมกันเรียกร้องให้เกิดกลไกเพื่อยุติการอุ้มหายอย่างจริงจัง

กำหนดการ

12.30-13.00 น. ลงทะเบียน
13.00-13.10 น. กล่าวต้อนรับและแนะนำการสนทนา
13.10-14.30 น. สนทนา “ถ้าโลกนี้ไม่มีการอุ้มหาย…”
โดย บุคคลสำคัญในชีวิตของสมบัด สมพอน, ทนายสมชาย นีละไพจิตร และบิลลี่ พอละจี รักจงเจริญ : ประทับจิต นีละไพจิตร, พิณนภา พฤกษาพรรณ*
14.30-15.30 น. ชมภาพยนตร์สารคดีรางวัลสหประชาชาติปีล่าสุด ‘Unjust’ เรื่องราวการต่อสู้ของญาติผู้ถูกบังคับสูญหายในภูมิภาคเอเชีย และแลกเปลี่ยนพูดคุยแนวทางในการรณรงค์เพื่อยุติการบังคับสูญหายในภูมิภาคอาเซียน
15.30-16.00 น. ชมวีดีโอ “Growing Peace Together” การเดินทางเพื่อตามหาสันติภาพตลอดระยะเวลา2 ปีการอุ้มหาย ‘สมบัด สมพอน’ โดย Sombath Somphone & Beyond Project
16.00-16.30 น. สารจากคนหนุ่มสาวลุ่มน้ำโขงถึงองค์กรสิทธิมนุษยชนสากล

  • อยู่ระหว่างประสานงาน

จัดโดย
Sombath Somphone & Beyond Project
เครือข่ายคนหนุ่มสาวลุ่มน้ำโขง
Sombath Initiative
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ

สอบถามเพิ่มเติม
อารียา ติวะสุระเดช (แพร) โทร. 081-752-6928
ประทับจิต นีละไพจิตร (แบ๋น) โทร. 081-485-6475


Join us this December 15, 2014 to show that you, like us, remember Sombath Somphone and support our belief, “Growing Peace Together.” See you at the Student Christian Center in Bangkok, from 1-4.30pm.

Agenda

12:30-13:00 Registration
13:00-13:10 Welcome and introduction
13:10-14:30 A talk on “Imagine there’s no abduction…” with Sombath Somphone’s friend, Pratubjit Neelapaijit (daughter of human rights lawyer Somchai Neelapaijit), and Pinnapa Preuksapan (wife of Karen community leader Porlajee “Billy” Rakchongcharoen).
14:30-15:30 Watch a UN award-winning documentary “Unjust”—a story about the lives of enforced disappeared victims’ families in Asia and how they’re fighting to end this violence. Followed by a discussion on the campaign to end enforced disappearance in ASEAN.
15:30-16:00 Watch a premiere of “Growing Peace Together”—a snapshot of a peace journey during the two years since Sombath Somphone’s disappearance. By Sombath Somphone & Beyond Project.
16:00-16:30 Message from Young Mekong for Peace Network to international human rights organizations

Organizers
Sombath Somphone & Beyond Project
Young Mekong for Peace Network
Sombath Initiative
Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University
Justice for Peace Foundation

For more information:
Areeya Tivasuradej, (66) 81-752-6928
Pratubjit Neelapaijit, (66) 81-485-6475