“ ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ”

ก่อนที่ฉันจะเข้าร่วมอบรมโครงการคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ฉันรู้สึกว่ากำลังจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยพบเจอมา และก็เป็นแบบนั้นตั้งแต่โมดูล 1

ตอนฉันเข้ามาอบรมวันแรกฉันเป็นคนไม่ค่อยพูด แต่เมื่อถึงวันสุดท้ายที่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมในอ่างปลา ซึ่งทำให้ฉันต้องเล่าเรื่องที่ฉันได้ไปปะทะกับเพื่อนๆ ฉันได้อธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เพื่อนฟัง ตั้งแต่นั้นมา ทำให้ฉันกล้าที่จะแลกเปลี่ยนมากขึ้น ซึ่งในแต่ละโมดูลทำให้ฉันกล้าแลกเปลี่ยนกับคนในกลุ่ม กับบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้นมากขึ้น และจากการที่ฉันได้เข้าอบรมครั้งนี้ ทำให้ฉันได้เรียนรู้จากเพื่อนที่มีความหลากหลาย แตกต่าง ถึงแม้ว่าบางครั้งการพูดหรือว่าการแลกเปลี่ยนของฉันทำให้ฉันรู้สึกว่าไม่มีคนฟัง แต่มันก็ทำให้ฉันพยายามที่จะนำเสนอหรือว่าเข้าไปปะทะมากขึ้น นี่แหละ คือการเปลี่ยนแปลงของฉัน

———————————————
เบ๊นซ์-วทัญญู แสงแก้ว/คนรุ่นใหม่ กรุงเทพฯ : เขียน
โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
———————————————

อ่านเรื่องราว “คนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” ทุกตอน คลิ๊ก