“คิด”

คนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ทันทีที่ได้ยินชื่อนี้ ผมก็มีความรู้สึกอยากเข้าร่วม เพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างไร เปลี่ยนแปลงสังคมแบบไหน

ทันทีที่เห็นใบสมัคร ยิ่งทำให้หัวสมองปั่นป่วนและกรอกใบสมัครยากกว่าทำข้อสอบเสียอีก คำถามแต่ละคำถาม ล้วนทำให้ผมตื่นเต้น ยิ่งทำให้อยากเข้าร่วม และในที่สุดผมก็ได้เข้าร่วมในกระบวนการคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม โมดูล 1

ทันทีที่ได้เข้ามานั้น ฝันก็สลายไปในพริบตา ผมได้เห็นเพื่อนๆ ที่ทำงานหลากหลาย มีทั้งซ้ายจัด ไปจนถึงอนุรักษ์นิยมจ๋า ในการทำกิจกรรมต่างๆ ก็ซัดกันอย่างหนักหน่วงและสุดโต่ง และถึงมีกิจกรรมแสดงละคร แต่ก็ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนถกเถียงอย่างเมามัน และทำให้ผมได้เรียนรู้ตัวเอง และเรียนรู้ความหลากหลายของมนุษย์ สุดท้ายแล้ว การที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้นั้น ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน ความหวังที่ยังเต็มเปี่ยมในการเปลี่ยนแปลงสังคม หมดหวัง แต่ก็ทำให้ผมเข้าใจคนมากขึ้น

———————————————
ไผ่ –จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา/คนรุ่นใหม่ จ.ขอนแก่น : เขียน
โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม