จดหมายแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ฯ รุ่น 2และหลักสูตรการอบรม

24 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่น 2 ปี 2557
เรียน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่น 2

ปี 2557 นี้ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เป็นรุ่นที่ 2 โดยได้รับการสนับสนุนทุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้รับความร่วมมือจาก องค์กรภาคี ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และคนรุ่นใหม่ รุ่น 1 เพื่อให้มีการจัดโครงการด้วยจุดประสงค์ ต้องการเปิดพื้นที่เรียนรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ได้เติบโตทางความคิด ทักษะ และหัวใจ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างสรรค์สังคมท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายให้น่าอยู่และมีสันติสุข
ช่วงที่ผ่านมามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ได้จัดการรับสมัครและสัมภาษณ์คัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมรุ่นที่ 2 อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 45 คน จากทั่วประเทศ และมีความหลากหลายทั้ง อายุ เพศ วัย การศึกษา กลุ่มการทำงาน/สายอาชีพ รวมถึงความหลากหลายทางประสบการณ์ชีวิต ความคิด ความเชื่อ ฯลฯ ซึ่งทางมูลนิธิฯ ขอแสดงความยินดีกับท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งในการได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
สุดท้ายนี้ ทางมูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสามารถจัดการเวลาและดูแลตนเองเพื่อเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมถึง พกพา “หัวใจ” ที่เปิดกว้างเรียนรู้ และกล้าลงมือในสิ่งที่คิด-เชื่อ พร้อมทันคติที่ดีในการสร้างการเปลี่ยนแปลงตนเอง กลุ่ม ชุมชน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม เข้ามาร่วมเรียนรู้และแบ่งปันให้แกกันและกันในแต่ละกระบวนการของเรา

สานศรัทธา สร้างสังคม

ศิริพร ฉายเพ็ชร
ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

________________________________________________________________________________________________________________

สวัสดีน้องๆ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่น่ารักทุกคน

พวกเราทีมคนรุ่นใหม่ขอสวัสดีและทักทายน้องๆ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากการที่ได้พูดคุยกับน้องๆ ทุกคนในการสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการฯ บอกได้เลยว่าพี่ๆ ทุกคนต่างตื่นเต้น และตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกัน ในหลักสูตรที่ 1 เป็นอย่างมาก ซึ่งพี่ๆ ก็เชื่อว่า การเรียนรู้ในหลักสูตรที่ 1 รวมถึงหลักสูตรต่อๆ ไป ของโครงการฯ จะสนุกและมีสีสันอย่างแน่นอน!

ในเบื้องต้นนี้ ทางทีมงานโครงการฯ ขอแนะนำ เกี่ยวกับหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่จะถูกจัดขึ้นตลอด ช่วงระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนนี้ ให้น้องๆ ได้ทราบกัน โดยโครงการฯ ประกอบไปด้วย 6 หลักสูตรการเรียนรู้ที่จะจัดขึ้นในทุกๆ 2 เดือน (โดยประมาณ) ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

หลักสูตรที่ 1: รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น เครือข่าย และการสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงสังคมบนความแตกต่างหลาก หลาย (เดือนพฤษภาคม 57)

หลักสูตรที่ 2: การสร้างจิตสำนึกใหม่ หลักคิด วิเคราะห์ คุณค่าและการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่สังคมสุขภาวะ และปฏิบัติการจิตอาสาเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในชุมชนชายขอบ (เดือนกรกฎาคม 57)

หลักสูตรที่ 3: สุนทรียสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (เดือนกันยายน 57)

หลักสูตรที่ 4: การสื่อสารทางสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลง (เดือนพฤศจิกายน 57)

หลักสูตรที่ 5: การเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านบนความเปลี่ยนแปลงในอาเซียน (เดือนมกราคม 58)

หลักสูตรที่ 6: การถอดบทเรียนตนเองในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและสังคม (เดือนมีนาคม 58)

ทีมงานขอยืนยันว่า หลักสูตรที่เยอะและระยะเวลาที่ยาวจะไม่ส่งผลให้การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตรลดสีสันและความสนุกสนานลง เพราะเราให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ร่วม บรรยากาศสบายๆ เน้นการมีส่วนร่วมในทุกระดับ ท้าทายและแน่นในเนื้อหา ด้วยมิตรภาพแบบพี่น้อง งาน ความคิด ชีวิต และจิตใจ ไปพร้อมๆ กัน

ทางทีมงานโครงการฯ ขอแจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตรที่ 1 ในเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น เครือข่าย และการสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงสังคมบนความแตกต่างหลากหลาย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียน (ธรรมชาติ) หมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี โดยเรามีนัดพบกันในเวลา 6 โมงเย็น(ตรงเวลา) ที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (ที่ที่มาสัมภาษณ์กันนั่นแหละ) เพื่อเรียนรู้จักกันและกันก่อนออกเดินทางไกลไปบนเส้นทางรถไฟสายธรรมชาติกาญจนบุรีพร้อมๆ กัน

สุดท้ายนี้ พี่ๆ ทีมงานโครงการฯ หวังว่า การเดินทางร่วมกันของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ในครั้งนี้ จะไม่ถูกระยะทางและระยะเวลามาเป็นอุปสรรคต่อการ เรียนรู้ของพวกเรา
เตรียมเก็บเสื้อผ้า สมุด ปากกา และหัวใจ แล้วมาพบกันเร็วๆ นี้ 

จาก พี่ๆ ทีมคนรุ่นใหม่

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พี่ตาล 02-6910437-9 และ 082-374-6434 หรือพี่ต่อ 084-261-1639
เวปไซด์ www.thaivolunteer.org