ขอเชิญร่วมงาน “๒๕ วงปี เด็กรักป่า มีใบไม้เป็นครู”

1) 25 วงปีเด็กรักป่า

ขอเชิญร่วมงาน
“๒๕ วงปี เด็กรักป่า มีใบไม้เป็นครู”
วันที่ 23-31 สิงหาคม 2557 (เว้นวันจันทร์)
ณ ห้องอเนกประสงค์และโถงนิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

2) จิด-หน่อย เด็กรักป่า 6) สมาชิกค่ายเด็กรักป่า

กลุ่มเด็กรักป่า

เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2533 โดยเริ่มจากงานค่ายเล็กๆ ในพื้นที่ของโครงการป่าชุมชน เขตอีสานใต้ เป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยไม่หวังกำไร เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนในชนบท มีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนและชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ธรรมชาติผ่านกระบวนการทางศิลปะทุกแขนง อันได้แก่ วาดรูป เขียนบทกวี ดนตรี กิจกรรมดูนก เดินป่า ทำบาติก ย้อมสีธรรมชาติ เป็นต้น
ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา กลุ่มเด็กรักป่าได้สร้างบุคลากรที่เคยเป็นสมาชิกเด็กรักป่า นักศึกษารักป่า ร่วมกันพัฒนาชุมชนด้วยศิลปะ ได้เผยแพร่แนวคิด “ศิลปะ ธรรมชาติ มีใบไม้เป็นครู” เพื่อสร้างกระบวนการศึกษาทางเลือกให้กับเด็กๆ เยาวชนและครอบครัว  ได้ผลิตผลงานสร้างสรรค์ในศิลปะแขนงต่างๆ เช่น สมุดบันทึกธรรมชาติ ซึ่งรวบรวมผลงานทั้งภาพวาด กวี บันทึกของเด็กๆ  ละครเวที ละครเร่ ละครหุ่น หนังสั้น ฯลฯ รวมทั้งทำงานร่วมกับหมู่บ้าน ชุมชนโดยรอบ ในการพัฒนาเด็กเยาวชน และ อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ในวาระ 25 วงปีเด็กรักป่า จึงได้รวบรวมผลงานที่ผ่านของกลุ่มเด็กรักป่า รวมถึงผลงานปัจจุบันของสมาชิกเด็กรักป่า นักศึกษารักป่า ชักชวนเพื่อนๆ เครือข่ายที่ร่วมสนับสนุน ร่วมแนวคิด ร่วมผลิตผลงานมาร่วมกันจัดนิทรรศการ อบรมศิลปะ สัมมนาการศึกษากับธรรมชาติ การแสดงของเด็กรักป่าและผองเพื่อนศิลปิน ในงาน “ ๒๕วงปี เด็กรักป่า มีใบไม้เป็นครู”

9.2) หมอลำหุ่นกระติ๊บข้าวเด็กเทวดา

6) สมาชิกค่ายเด็กรักป่า

นิทรรศการ “๒๕วงปี เด็กรักป่า มีใบไม้เป็นครู” โถงชั้น 1
พบกับ

1.นิทรรศการ 25 วงปีเด็กรักป่า

แตกหน่อจากเครือข่าย เติบโตด้วยความเชื่อ งอกงามเป็นผลของงาน
ชวนมาร่วมปักหมุดในวงปียักษ์ คุณอยู่ตรงไหน เคยเห็น เคยร่วม เคยชื่นชมอะไร
ในแต่ละวงปีของเด็กรักป่า

2.ซุ้มศิลปะ ธรรมชาติ “แขนงทั้งห้า“

ผลงานอดีตเด็กรักป่า – นักศึกษารักป่า ลูกยางนาที่ปลิวไปเติบตนบนผืนดินอีสาน
-ใบไม้ห่มหมู่บ้าน(สมาคมป่าชุมชนอีสาน สุรินทร์)
ผ้าห่มจากใบไม้ ชมผลงานภาพวาดใบไม้ในจินตนาการของเด็กๆ
-ลูกยางนิเวศเกษตรศิลป์(สวนนิเวศเกษตรศิลป์)
ศิลปะจัดวาง ไม้ไผ่สานเป็นรูปพืชผักต่างๆ เช่น แตงโม มะเขือ พริก ลูกยางฯลฯ
-กระติ๊บใส่ข้าวที่สูกิน (หมอลำหุ่นคณะเด็กเทวดา มหาสารคาม)
ภาพวาด บทกวี บันทึกเบื้องหลังเรื่องราวก่อนจะเป็นหุ่นกระติ๊บข้าว
-ปั่นปลูกยิ้ม (ปั่นปันสีเขียว สุรินทร์)
ภาพพิมพ์ไม้ wood cutฝีมือศิลปะธรรมชาติของเด็กๆในหมู่บ้าน
-เปล่งประกาย(โรงเรียนวันสุข อุบลราชธานี)
แผนที่ชุมชน จากภาพวาด 6 เฟรมต่อกัน เรียนรู้ชุมชนผ่านงานศิลปะ

กำหนดการ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

วันเสาร์ 23 สิงหาคม 2557

13.00-16.30 น.
พิธีไหว้ครูที่ปรึกษาเด็กรักป่าโดยคุณน้ำผึ้ง เมืองสุรินทร์
ปาฐกถา “รากการศึกษาจากศิลปะ วัฒนธรรม ชุมชน” รศ.ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม

17.30 – 18.30 น.
เสวนา 25 วงปีมีใบไม้เป็นครูหัวข้อ “สื่อชุมชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง”
โดย คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ คุณประดิษฐ ปราสาททอง คุณนิรมล เมธีสุวกุล
ผู้ใหญ่บ้านวัถชนะ สมานสวนดำเนินการเสวนาโดย คุณนิธิมา โรจนวงศ์ ผู้จัดการโครงการมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

18.30 – 19.00 น.
การแสดงละคร “โสกผีดิบ”โดยกลุ่มเยาวชนกล้าดี อำเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น

19.00 – 20.00 น.
การแสดงดนตรี โดย เอี้ยว-ชัยพร นำประทีป

วันอาทิตย์ 24 สิงหาคม 2557

13.00-16.30 น.
workshop / การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ลอกเรียนบันทึกธรรมชาติ” โดย อ.กมล โกมลผลิน
(รับผู้เข้าร่วมอบรม 30 ท่าน ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ prdinsorsee@ hotmail.com)
เสวนา “25 วงปี มีใบไม้เป็นครู”หัวข้อ “ศิลปะธรรมชาติ”
โดย อ.กมล โกมลผลิน / คุณชาญชัย พินทุเสน ประธานมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์
ดำเนินรายการโดย คุณวริศราลี้ธีระกุล

17.30 – 18.30 น.
เสวนา “ 25 วงปีมีใบไม้เป็นครู เรื่อง“ครอบครัวธรรมชาติ” โดย นพ.รังสฤษฎ์กาญจนะวณิชย์

18.30 – 19.00 น.
การแสดงละครหุ่น “ควายไม่กินหญ้า” โดย อดีตเด็กรักป่า

19.00 – 20.00 น.
การแสดงดนตรีโดย กลุ่มเด็กรักป่า

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557

13.00 – 16.30 น.
workshop “My Green Move”
“Design Thinking Lab for Green Move”
ห้องทดลองใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาผุดไอเดียแคมเปญรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม ในสเกลที่เราแต่ละคนทำได้เอง”
วิทยากรคุณมะโหนก BlackBox
(รับผู้เข้าร่วมอบรม 30 ท่าน ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ prdinsorsee@ hotmail.com)

17.30-18.30 น.
เสวนา 25 วงปีเด็กรักป่า ตอน “มหา’ลัยเถื่อน การเรียนรู้บนหนทางแห่งความหลากหลายของคนหนุ่มสาว”
แขกรับเชิญ
ก๋วย มะขามป้อมมหา’ลัยเถื่อน
เอ๋ม.อ.สคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง
นุ้ยพรจรรย์ School of change makers
โอ๋จอยรักคลับคลับแห่งการเรียนรู้ไม่รู้จบ
แตว G Lab ศูนย์นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

18.30-19.00 น.
ละครหุ่นเรื่อง PLAY GROUND ใครๆ ก็รู้ เด็กๆรัก สนามเด็กเล่นแค่ไหน แล้วรู้ไหมว่ามันมีความลับอะไรซ่อนอยู่
กำกับการแสดงพี่แจ๋ มะขามป้อม

19.00 – 20.00 น.
การแสดงดนตรี โดยฮาเมอร์ซาลวาลา

วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557

13.00 น. – 16.30 น.
กิจกรรมสาธิตและการเรียนรู้
สถานีที่ 1) นั่งลานสานฝูงนก ให้รกป่าเมือง
สถานที่ 2) ชวนคนเมืองทำสวนผัก ปลูกความรักให้ผืนป่าใหญ่
สถานีที่ 3) สุขใจในโภชนาการ คือ อาหารของการศึกษา
(ชวนผู้ใหญ่คิด-ชวนพ่อแม่คุย-ชวนเด็กลงมือทำ)

17.30 น. – 18.30 น.
เหตุเกิดเมื่อเด็กทางเลือก เบื่อวงเสวนาการศึกษาไทย
จึงเกิดการแสดงละครร่วมสมัย ชุด “พรานบุญ” สืบศิลป์ตำนานกินรี สืบสานตำนานพรานบุญ
โดย กลุ่มศิลปะการละครสร้างสรรค์ – ทีมงานบ้านเรียน ตอนการศึกษาทางเลือก
ร่วมร้องเพลง “ ดอกไม้จะบาน”  ของ ผู้เข้าร่วมบนเวที และ ผู้ฟัง
นำโดย คุณสกลสุภา ลีละโกแมน   (อดีตศิลปินเดี่ยว ซูซี่ ออฟไซต์)

18.30 น. – 19.00น.
เหตุเกิดเมื่อกลุ่มเด็กและเยาวชนการศึกษาทางเลือกไม่มีเวลาซ้อมละครเพราะอยู่ไกลกันคนละทิศ
จึงเปิดวงสนทนาสด ชุด “ท้าดวลชุดคิด ผลผลิตของการศึกษา”
ปิดเวที ด้วยพิธีรับขวัญ สืบสานสัญญาใจของผู้สนใจพัฒนาการศึกษาที่เข้าร่วมงานทุกคน

19.00 –20.00 น.
ดนตรี โดยสุวิชานนท์ รัตนภิมล

วันพฤหัสที่ 28 สิงหาคม 2557

13.00-16.30 น.
อบรมเกมศึกษาธรรมชาติ กับ นาโอโกะ มิโยชิผู้เชียวชาญเนเจอร์เกม จากญี่ปุ่น

17.30-18.30 น.
เสวนา 25 วงปีมีใบไม้เป็นครู หัวข้อ“ธรรมะ ธรรมชาติ“ โดย พระสุทธิ-ศาสตร์ ปญฺญาปทีโป รองเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต/แม่ชีวิภาพรรณ นาค-แพน / วิชัย นาพัว / ใจแจ่มวรรณพัฒน์ (จันทร์)/ ดำเนินรายการ โดย ดร.สรณรัชฎ์กาญจนะวณิชย์

18.30-19.00 น.
ละครสำหรับเด็กและครอบครัว เรื่อง หมีกากบาท (ดัดแปลงจากวรรณกรรมเยาวชนโดยจิมมี่ เหลียว)
“เป็นแผลตรงไหน รักษาตรงนั้น” เราทุกคนต่างมีบาดแผลของตัวเอง เราจะเรียนรู้และก้าวข้ามไปได้อย่างไร
กำกับการแสดงพี่กิตมะขามป้อม

19.00 – 20.00 น.
การแสดงดนตรี เอี้ยว-ชัยพร นำประทีป

15) เอี้ยว ชัยพร นามประทีป (2)

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557

13.00-16.30 น.
อบรมเกมศึกษาธรรมชาติ กับ นาโอโกะ มิโยชิผู้เชียวชาญเนเจอร์เกม จากญี่ปุ่น

17.30-18.30 น.
เสวนา 25 วงปีมีใบไม้เป็นครูหัวข้อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเมืองไทย โดย คุณศศิน เฉลิมลาภ
และชมภาพยนตร์ “เดินจากแม่วงก์ของเด็กหญิงฟ้าไฟบุญ” โดยกลุ่มเด็กรักป่า

18.30-20.00 น.
การแสดงดนตรี โดยวงสองวัย

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557

13.00-16.30 น.
อบรมเกมศึกษาธรรมชาติ กับ นาโอโกะ มิโยชิผู้เชียวชาญเนเจอร์เกม จากญี่ปุ่น

17.30-18.30 น.
เสวนา 25วงปีมีใบไม้เป็นครู หัวข้อ “สินไซ กับการศึกษาไทย – ลาว”
โดย ตัวแทนฝ่ายลาว: อ.ดาราวง กันละยา หัวหน้ากลุ่มสืบทอดมรดกล้านช้างตัวแทนฝ่ายไทย: ท่านเรืองชัย ตราชู ประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่นอ.สมบูรณ์ พรหมจารย์ อาจารย์โรงเรียนเทศบาลโนนชัย ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ทรงวิทย์พิมพะกรรณ์ศูนย์ข้อมูลลาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น

18.30-20.00 น.
การแสดง สินไซ ไทย-ลาว

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557

13.00-16.30 น.
อบรมเกมศึกษาธรรมชาติ กับ นาโอโกะ มิโยชิผู้เชียวชาญเนเจอร์เกม จากญี่ปุ่น

17.30-18.30 น.
กล่าวปาฐกถาปิด โดย ภญ.ดร.สุภาภรณ์ปิติพรหัวหน้างานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

18.30-20.00 น.
การแสดงละครหุ่น “เด็กเทวดา”
การแสดงดนตรีโดย ศุ บุญเลี้ยง

14) ศุ บุญเลี้ยง

 

ติดตามรายละเอียดได้ที่ FB ๒๕วงปี เด็กรักป่า มีใบไม้เป็นครู
ลงทะเบียนเวิร์คชอปได้ที่ prdinsorsee@hotmail.com
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2623-2838-9