ขอเชิญร่วมทวงถาม ครบรอบการอุ้มหาย ๑ ปี สมบัด สมพอน

ขอเชิญร่วมทวงถาม

ครบรอบการอุ้มหาย ๑ ปี สมบัด สมพอน
๑๑ และ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
๑๙.๐๐น. เป็นต้นไป
อภิปราย “ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ สิทธิมนุษยชนและอำนาจรัฐ” (Transparency, Accountability, Human Rights and State Power)
ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ (FCCT) ตึกมณียาเซ็นเตอร์ ชิดลม กรุงเทพฯ

ผู้ร่วมอภิปราย
เงก ชุย เม็ง (Ng Shui Meng) ภรรยาสมบัด สมพอน
พับโล โซลอน (Pablo Solon) ผู้อำนวยการ FOCUS on the Global South
เอเวอลิน บาเลส เซอราโน (Evelyn Balais Serrano) ผู้อำนวยการ Forum-Asia

*มีการแปลภาษา อังกฤษ-ไทย-อังกฤษ ตลอดรายการ
** เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จัดโดย สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ (FCCT) มีค่าใช้จ่ายท่านละ ๓๕๐ บาทสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ (FCCT) โทร. ๐๒-๖๕๒-๐๕๘๐

วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ร่วมเสวนาและชมนิทรรศการ
“๑ ปี สมบัด ๑๐ ปี สมชาย: อีกกี่คนต้องถูกอุ้มหายในอาเซียน?”
ณ ตึกหน้า สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน สะพานหัวช้าง (ใกล้ BTS ราชเทวี)

ผู้ร่วมเสวนา – ในฐานะนักสิทธิมนุษยชนและครอบครัว

อังคณา นีละไพจิตร มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พับโล โซลอน (Pablo Solon) ผู้อำนวยการ FOCUS on the Global South
และตัวแทนเยาวชนแม่น้ำโขง

*มีการแปลภาษา อังกฤษ-ไทย-อังกฤษ ตลอดรายการ
*ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ โทร. ๐๒-๔๖๖-๑๐๓๓

โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง โทร. ๐๒-๖๙๑-๐๗๑๘-๒๐
อีเมล์ fer@terraper.org

TH GRN sombath 11-13DEC_smaller