การเติบโตของหัวใจนักสิทธิ

หนังสือ “การเติบโตของหัวใจนักสิทธิ” เล่มนี้นำเสนอบทเรียนการทำงานผ่านประสบการณ์และเส้นทางชีวิตของอดีตอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ ของ มอส. รุ่น 1-8 จำนวน 11 คน และประมวลสรุปการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ “อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน” ที่ได้ดำเนินการมาประมาณ 10 ปี และสามารถสร้างนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนักสิทธิมนุษยชนมากกว่า 200 คน

คลิกดาวน์โหลด E-book ที่นี่