รับสมัครครูอาสากับโครงการ “ครูอาสาติดเกาะ” วันนี้ ถึง ธันวา’62


เกาะกูด จ.ตราด เป็นเกาะใหญ่อันดับ 4 ของประเทศ เป็นเกาะสุดท้ายในฝั่งน่านน้ำตะวันออกของประเทศไทย เกาะยังมีสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ และมีชาวชุมชนท้องถิ่นอาศัยอยู่มานานหลายชั่วอายุคนจนปัจจุบัน บนเกาะมีโรงเรียนเก่าแก่ที่รองรับผู้ที่อยู่อาศัยดั้งเดิม และผู้ที่ย้ายถิ่นไปทำมาหากินที่เกาะ เพื่อให้เด็กๆมีที่เรียนสะดวก เพราะหากไปเรียนที่อื่นจะไกลมากในการเดินทาง หรือไม่ก็ต้องจากบ้านไปเรียนบนฝั่งห่างไกลครอบครัว ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับอนุบาล – ป.6  รวม 7 ชั้นเรียน มีนักเรียนรวม 40 คน ครู 4 คน (ปี 2562) ทำให้จำนวนครูไม่พอชั้นเรียน ไม่นับที่หลายครั้งครูต้องปฏิบัติภารกิจอื่นนอกจากสอนด้วย ทำให้ครูดูแลเด็กได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โครงการพลเมืองอาสา มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ซึ่งสนับสนุนโครงการครูอาสาให้กับหลายพื้นที่ ได้พิจารณาเปิดรับครูอาสาให้โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว เพื่อเติมเต็มครูให้เด็กๆนักเรียนครบทุกชั้นเรียน โดยหวังว่าพลังเล็กๆของพลเมืองอาสาจะช่วยลดช่องว่าง และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้เท่าเทียมหรือมีช่องว่างน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่นๆต่อไป ท่านที่สนใจสัมผัสธรรมชาติ วิถีผู้คนบนเกาะพร้อมกับสอนหนังสือเด็กบนเกาะ รับอาสาทุกเดือน ขอรายละเอียด “ครูอาสาติดเกาะ”และแบบฟอร์มการสมัครได้ที่  volunteerservice@gmail.com

ประสานงานครูอาสา
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
อีเมล์        : volunteerservice@gmail.com
เว็บไซต์    :  www.thaivolunteer.org
โทรศัพท์  : 095-9977724 (เวลา 09.30-17.30)