มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation

เปิดรับอาสา “โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมสู่ชุมชนบ้านเกิด”

“ทำอย่างไรให้ผู้ที่มีอาหารอยู่ในมือไม่ถูกยื้อแย่ง
และรับประกันอนาคตตัวเองได้ว่าจะไม่มีทางอดตาย
ไม่มีทางสูญเสียที่ดิน และสูญเสียภูมิรู้ของบรรพบุรุษ
กระทั่งได้รับการเคารพ เมื่อเลือกกลับไปเป็น “ชาวนา”
ให้สมศักดิ์ศรีของการเป็นผู้ผลิตอาหารให้โลก
สนใจกลับมาเป็น “ชาวนายุคใหม่” ที่เท่ห์ มีอาหารการกินปลอดภัย
ไม่เป็นหนี้ และมีความสุขพร้อมหน้าครอบครัว ไปสมัครโครงการนี้กัน
ปิดรับสมัครวันที่ 18 มิถุนายนนี้เน้อ


ประกาศรับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร “โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมสู่ชุมชนบ้านเกิด” มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระยะเวลาปฏิบัติงาน กรกฎาคม 58 -มิถุนายน 59 รับจำนวน 15 คน


“โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมสู่ชุมชนบ้านเกิด”
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้, สถาบันการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ และมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) มีความมุ่งหวังให้บัณฑิตที่มุ่งมั่นจะกลับไปทำงานในบ้านเกิด ได้กลับไปเป็นกำลังในการทำงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พร้อมกับการพัฒนาฐานยังชีพของตนเองในวิถีของเกษตรอินทรีย์ โดยการเป็นอาสาสมัคร 1 ปี และในช่วงระยะเวลา 1 ปี อาสาสมัครจะต้องพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและตนเองในด้านเกษตรอินทรีย์

อาสาสมัครจะได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุนยังชีพรายเดือนไม่เกิน 7,000 บาท พร้อมกับการฝึกอบรม สัมมนา ติดตาม เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ เรื่องสังคม ชุมชน วิถีเกษตรอินทรีย์ การประกอบการทางสังคม รวมทั้งการสร้างเครือข่าย และการเชื่อมโยงส่วนต่างๆ เพื่อสนับสนุนกันและกันต่อไปในระยะยาว

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ผู้ที่จบปริญญาตรีอายุ ไม่เกิน 30 ปี ไม่จำกัดสาขา
- มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะกลับไปชุมชนบ้านเกิด
- หรือผู้ที่ในชุมชนบ้านเกิดอยู่แล้ว มีประสบการณ์ และความมุ่งมั่นจะพัฒนางานด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง
- มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง

วิธีการสมัคร และพิจารณาคัดเลือก

เขียนใบสมัคร พร้อมเรียงความเรื่อง “ความใฝ่ฝันในการกลับสู่บ้านเกิด” ความยาวไม่เกิน 2 หน้าเอ4 และการสัมภาษณ์

ปิดรับใบสมัคร 18 มิถุนายน 58
ประกาศผู้ผ่านใบสมัคร 22 มิถุนายน 58 สัมภาษณ์ 24-25 มิถุนายน 58

ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ จะเข้ารับการอบรม 1-15 กรกฎาคม 58

ผู้สนใจ สอบถามและขอใบสมัครได้ที่ พงศกร กาวิชัย โทร.087-173-9553 อิเมล์. Foon27@hotmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร