มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation

อยากเป็นอาสาสมัครเพื่อสิทธิมนุษยชน และผู้คนที่ถูกละเมิดสิทธิ์

“คำว่า “อาสาสมัคร” มีความหมายสำคัญอยู่ที่มีหัวใจที่จะทำเพื่อ ผู้อื่น และสังคมด้วยความสมัครใจและตั้งใจ มอส.เชื่อมั่นว่า เมื่อได้ตัดสินใจมาเป็นอาสาสมัครแล้ว ย่อมจะมีหัวใจอาสาเป็นเบื้องต้น

และปัจจัยสำคัญที่จะไปสู่คำตอบต่างๆ ได้ คือหัวใจเรียนรู้ รักที่จะเรียนรู้ มีวินัย เอาใจจดจ่อ เพียรพยายาม แบบกัดไม่ปล่อย หมั่นทบทวนใคร่ครวญ ก็จะเจอการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่น่าท้าทายอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญ ดำรงจิตให้มีกำลังใจเสมอ มีสติ ไม่ท้อถอย หรือหวั่นไหวกับอะไรง่ายๆ”