มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation

พลเมืองอาสา : รับยาบริจาคต่อชีวิต

ยาเหลือ แล้วไม่ได้ใช้ มีประโยชน์กับหลายชีวิต และช่วยลดงบประมาณการซื้อยา

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) เปิดรับบริจาคยา-อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้ป่วย ที่ท่านหรือคนใกล้ชิดรู้จักไม่ได้ใช้แล้วและยังไม่หมดอายุ เพื่อนำส่งต่อให้กับโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารหรือโรงพยาบาลที่งบประมาณไม่เพียงพอในการดูแลรักษาผู้ป่วย ยาและอุปกรณ์เครื่องใช้จากท่านสามารถช่วยลดงบประมาณโรงพยาบาลและงบประมาณประเทศไปในตัว เราจะรับบริจาคเพื่อทำการคัดแยก-จำแนกประเภทของยาแล้วนำส่งโรงพยาบาลต่อไป ขอรายละเอียดเพิ่มเติมและบริจาคได้ที่โครงการพลเมืองอาสา “รับยาบริจาคต่อชีวิต”

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
เลขที่ 409 ซอยโรหิตสุข ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 095-9977724

E-mail : volunteerservice@gmail.com
Website : www.thaivolunteer.org
FacebookPage : มอส-Thai Volunteer Service