มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation

“ความหลากหลายของความหลากหลาย”

‘ความหลากหลาย’ ฉันพบเจอคำนี้บ่อยมากจากโครงการ ในช่วงแรกที่ได้ยินบ่อยๆ ฉันก็พยายามครุ่นคิดว่า คำนี้ แท้จริงแปลว่าอะไรกัน สิ่งแรกที่จินตนาการไปถึงคือ ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีสัตว์หลายชนิด พืชหลายชนิด อยู่ในพื้นที่หรือบริเวณเดียวกัน บางชนิดก็พึ่งพาอาศัยกัน บางชนิดก็ทำลายกันและกัน ฉันมักจะชอบฟังหรืออ่านตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย มันดูงดงามและลงตัวในความรู้สึกของฉัน

มีกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้ฉันเข้าใจคำนี้มากขึ้น นั่นคือกิจกรรม Open Space พี่ๆ ให้เราตั้งโจทย์ในการพูดคุยกับเพื่อนแล้วให้แต่ละคนไปลงชื่อพูดคุยกันในโจทย์ที่เราสนใจ วันนั้นฉันไปตั้งโจทย์คุยเรื่องความหลากหลายทางเพศ (M1) มีคนมาร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยน 7-8 คน วงเริ่มต้นด้วยการนิยามความหลากหลายทางเพศตามทัศนคติของผู้ร่วมวง

ฉันเหมารวมผู้ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนว่าเป็นบุคคลประเภทเดียวกัน นั้นคือบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ แต่ยิ่งเราคุยกันยิ่งลึกลงไปในรายละเอียดของแต่ละคน มันกลับทำให้ฉันพบ และเรียนรู้

มีความหลากหลายซ้อนอยู่ในความหลากหลาย ภาพกวางที่ฉันเห็น กลับกลายเป็นนก งู ต้นมะพร้าวแทน

———————————————
แอสอุลัยรัตน์ ชูด้วง/คนรุ่นใหม่ จ.พัทลุง : เขียน
โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม