มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation

ข่าวล่าสุด

โครงการ

โครงการแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา
โครงการอาสาสมัครนอกเวลา
โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
โครงการคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

อาสา--มาเล่า

06
NOV
2015

ซินดาบาลา: หญิงหม้ายหัวใจเทวดา

โดย กฤษณา พาลีรักษ์ “ซินดาบาลา มิชรา” เกิดในครอบครัวคนยากจนในชนบทประเทศอินเดีย เธ...
25
AUG
2015

Future Development in Nepal for Youth

By   Suparat Phranoret The future development of any country is always predicated on its present youth productive force.  Twenty first century is the world of young people and one of largest...
20
JUL
2015

บทบาทอาสากับวิธีพิจารณาความจริง

อยู่บนใจความสำคัญเดียวกันเกือบทั้งรุ่น เมื่อพวกเขาพบว่ามาตราที่พวกเขาท่องๆ เพื่อไปสอบระหว่างที่เรียนนิติศาสตร์ 4 ปี ไม่ได้ครอบคลุมความจริงที่เป็นอยู่ และไม่ได้คุ้มครองค...

อาสา--มาลุย

14
SEP
2015

อาสาการ์ดดินกระดาษทำมือ: Handmade Card Volunteer

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 /19 Sep. 2015   ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม กิจกรรมอาสาดินกระดาษทำมือ มีวัตถุประสงค์เ...
27
AUG
2015

อาสาชมสวน ชวนปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 5/58

Volunteer to learn village way of life and to grow mangrove tree (see English bellowing) วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 / 27 Sep. 2015 กำหนดการ 08.15  พบกันที่อาคารมูลนิธิอาสาสมัคร...
26
AUG
2015

“เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง3/10” T-Shirt Painting for a chronic renal failure patient

วันอาทิตย์ 13 กันยายน 2558 ณ ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัคร...

อาสา-มาเ[ก]รียน

14
JUL
2015

ข้ามพรมแดนเชื้อชาติ ประสานสันติภาพที่กัมพูชา

“รู้สึกเลยว่าอคติที่เคยมีหายไปหมด มันเหมือนกับจากด้านที่เราลบ เราอคติกับเขามากๆ เรากดทับเขา ความรู้สึกตรงนั้นมันหายไปหมด มันกลายเป็นความรู้สึกเห็นใจ และรู้สึกทึ่งในตัวของพวกเขามาก”   เอิร...
28
MAY
2015

รายชื่อองค์กรที่ขอรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนรุ่น 10

    1. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ที่อยู่ 111 ซ.สิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กทม. 10310 http://naksit.org/ Email: hrla2008@gmail.com โ...

อาสา--พาเที่ยว

05
NOV
2015

เรียนรู้อีสาน เข้าใจอาเซียน

โดย Mekong Nomad : จารุวรรณ สุพลไร่ …หอมดอกผักกะแยง ยามฟ้าแดงค่ำลงมา แอ๊บๆ เขียดจะนา ร้องยามฟ้าฮ้องห่วนๆ เขียดโม้เขียดขาคำ เหมือนหมอลำพากันม่วน เมฆดำลอยปั่น...
08
SEP
2015

STAY STRONG NEPAL

“โค้งสุดท้ายในการระดมทุนเพื่อช่วยเหล...
23
JUL
2015

“เก้า” ออกมาเล่าถึงกัมพูชาคราหนึ่ง

“ทุกอย่างมันเชื่อมโยงมาจากประวัติศาสตร์หมดเลย คนในปัจจุบันก็ยังได้รับผลกระทบจากประวัติศาสตร์” คนหนุ่มสาวกว่า 30 ชีวิต ใช้เวลา 4-5 วันลงพื้นที่กั...
  • จาก คอส. ถึง มอส. การก่อเกิดและเดินทาง…ปี ๒๕๒๓

    ห้องเรียนเล็กๆ ภายในสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกดัดแปลงให้เป็นสำนักงานของ คอส. หรือโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม ที่นี่มักคับแคบและคึกคักไปทุกครั้งที่มีคนหนุ่มสาวจากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศมารวมตัวกันอยู่พร้อมๆ กัน อาจเป็นด้วยยุคสมัยแห่งการแสวงหาและท้าทายเป็นกระแสคลื่นตื่นตัวไปทั่วโลกพร้อมกับสถานการณ์ทางสังคมภายในบ้านเมืองของเรา ที่นำพาให้เกิดการตื่นตัว อยากรู้ อยากเห็น อยากทำ ด้วยความปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
  • วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

    เป็นเวทีสร้างการเรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาทัศนคติและความสามารถในการทำงานอาสาสมัครให้กับคนหนุ่มสาวที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อยากเป็นพลังหนึ่งของสังคมที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือทำงานเพื่อผู้ด้อยโอกาส, ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงาน ทั้งในระหว่างองค์กรพัฒนาสังคมและหน่วยงานของรัฐ, แสวงหาแนวทางการพัฒนาสังคมร่วมกับบุคคล หน่วยงาน ฯลฯ ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนมีความยุติธรรมและมีสันติสุข
  • สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่

    สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ ศักยภาพในการทำ งานโดยการจัดอบรม สัมมนาศึกษาดูงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะ ความคิด ความเข้าใจให้กับคนทำงานรุ่นใหม่