มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation

17
MAY
2017

ขยายเวลา รับสมัครอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 12 วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2560

“โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน” ภายใต้มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 12 เพื่อเป็นอาสาสมัครเต็มเวลา มีวาระการปฏิบัติงาน 1 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ...
03
MAY
2017

รายชื่อ 12(+2) องค์กรที่ขอรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 12

1. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ที่อยู่ 109 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. เวปไซต์ http://www.tlhr2014.com หรือ https://www.facebook.com/l...
16
MAR
2017

รับสมัครอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 12 วันนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2560

“โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน” ภายใต้มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 12 เพื่อเป็นอาสาสมัครเต็มเวลา มีวาระการปฏิบัติงาน 1 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ...
21
MAY
2017

4 มิถุนา’60-อาสาผลิตดินกระดาษรีไซเคิล Volunteer to make recycling pulp and paper clay – in Thailand, 04.06.17

ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @Thai Volunteer Service Bldg. กิจกรรมอาสาผลิตดินกระดาษ เป็นก...
21
MAY
2017

4 มิถุนา’60-อาสาแต่งโอ่งน้ำใจเพื่อกองทุนภัยพิบัติ Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Fund Jun.4.17

ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @Thai Volunteer Service Building จากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิ...
21
MAY
2017

3 มิถุนา’60-อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง // T-Shirt Painting to support chronic patients; 3 Jun.17

ณ ห้องสุจิตรา ชั้น 4 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @Thai Volunteer Service Bldg.  อาสา “เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง” กิจกรรมนี้เริ่มจากการ ทำกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยไตเรื้อรังกลุ่...
26
MAY
2017

เ ปิ ด ใ จ รั บ ฟั ง

ด้วยเหตุผลด้านภาระหน้าที่บางประการ ทำให้ฉันเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่น 2 ได้แค่สองครั้ง (module 1 ...
19
MAY
2017

ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย

ก่อนหน้านี้ฉันพอรู้จักและเข้าใจคำว่า ‘ความหลากหลาย’ อยู่บ้าง แต่ไม่ได้เข้าใจอย่างแท้จริง จนกระทั่งกิจกรรมสัตว์ 4 ทิศ ในโมดูล 1 หนู ตัวแทนของความเอาใจใส่เป็นห่วงเป็นใย หมี ...
11
MAY
2017

“ความผิดพลาด”

   ถ้าจะให้พูดถึงความผิดพลาดในการทำงานตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำงานโครงการรุ่นใหม่คงต้อ...
18
JAN
2017

ชวนท่องทวาย ไปกับ มอส.

5 วัน 4 คืน ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2560 ออกเดินทางจากรุงเทพฯ เข้าทางด่านบ้านพุน้ำร้อน ไม่มีพาสปอร์ตไม่เป็นไร ใช้บัตรประชาชนเพื่อทำใบผ่านแดนได้ สมทบค่าใช้จ่ายภายใต้ #โครงการอาสาอาเซียน คนละ...
12
DEC
2015

ป้าซีวอน: หญิงแกร่งผู้เดินเท้าเข้าสู้

ระหว่างทริปดูงานประเทศเพื่อนบ้านของคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมรุ่น 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 ภายใต้โครงการคนรุ่นใหม่เ...
  • จาก คอส. ถึง มอส. การก่อเกิดและเดินทาง…ปี ๒๕๒๓

    ห้องเรียนเล็กๆ ภายในสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกดัดแปลงให้เป็นสำนักงานของ คอส. หรือโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม ที่นี่มักคับแคบและคึกคักไปทุกครั้งที่มีคนหนุ่มสาวจากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศมารวมตัวกันอยู่พร้อมๆ กัน อาจเป็นด้วยยุคสมัยแห่งการแสวงหาและท้าทายเป็นกระแสคลื่นตื่นตัวไปทั่วโลกพร้อมกับสถานการณ์ทางสังคมภายในบ้านเมืองของเรา ที่นำพาให้เกิดการตื่นตัว อยากรู้ อยากเห็น อยากทำ ด้วยความปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
  • วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

    เป็นเวทีสร้างการเรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาทัศนคติและความสามารถในการทำงานอาสาสมัครให้กับคนหนุ่มสาวที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อยากเป็นพลังหนึ่งของสังคมที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือทำงานเพื่อผู้ด้อยโอกาส, ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงาน ทั้งในระหว่างองค์กรพัฒนาสังคมและหน่วยงานของรัฐ, แสวงหาแนวทางการพัฒนาสังคมร่วมกับบุคคล หน่วยงาน ฯลฯ ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนมีความยุติธรรมและมีสันติสุข
  • สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่

    สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ ศักยภาพในการทำ งานโดยการจัดอบรม สัมมนาศึกษาดูงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะ ความคิด ความเข้าใจให้กับคนทำงานรุ่นใหม่