มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation

17
DEC
2018

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาสาสมัครนักสิทธิ์ฯ

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) เปิดรับสมัคร “เจ้าหน้าที่โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน” ….. คุณสมบัติ: 1. มีความสนใจในการทำงานด้านสังคม มีความเป็นจิตอาสา มีความรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน...
16
OCT
2018

“ปลาเปลี่ยนน้ำ”

เรื่อง : กฤษ แสงสุริทร์ /เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนภาคใต้-ภายใต้ กป.อพช.ใต้ ———————- 3…2…1…  Action!!! 1 ……เขียนอะไร...
22
SEP
2018

ความท้าทายเดิมที่ไม่เหมือนเดิมกับการเดินทางครั้งใหม่

กนกพร จันทร์พลอย : เขียน การได้ลองทำอะไรบางอย่าง ตามความรู้สึก ตามหัวใจ เราเชื่อเสมอว่ามันจะออกมาดี เป็นคนหนึ่งที่เคยคิดว่า การเรียนกฎหมายในสังคมไทยนั้น มีอาชีพอยู่ไม่กี่อ...
20
JAN
2019

30 ม.ค. – 1 ก.พ. 2562 อาสาสมัคร “น้ำใจ” แยกยาบริจาค และเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม

ชั้น 2 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมจัดกิจกรรมอาสาและกิจกรรมเพื่อสังคมเป็...
14
JAN
2019

27 มกรา’62-อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า // Volunteer to Create Learning Material – in Thailand 27.01,19

ห้องสุจิตรา ชั้น 4 อาคารมูลนิธิอาสมัครเพื่อสังคม @ Thai Volunteer Service Bldg. For English please scroll down สื่อกา...
14
JAN
2019

27 มกรา’ 62 อาสาสมัคร เข็มกลัดแบ่งปัน “Sharing Brooches” volunteer Jan.27, 19

ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) @ Thai Volunteer Service Building โครงการ จิตอาสา..เข็มกลัดแบ่งปันเพื่อเด็กและสตรีทีได้รับความรุนแรงและถูกละเมิด ได้ริเริ่...
27
AUG
2018

บันทึกการลงพื้นที่ : คนจนเมือง

บันทึกการลงพื้นที่ : คนจนเมือง ณ ศูนย์พักคนไร้บ้านบางกอกน้อย สุวิทย์ วัดหนู ประยุทธ์ ขันเงิน (บอย) โครงการคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่น 3 มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)  ว...
20
AUG
2018

เราต่างเป็นดั่งลูกแก้วหลากสี

วัชรพล นาคเกษม /เขียน   คงไม่ผิดแปลกนักถ้าในสังคมทุกวันนี้ ความคาดหวังของสังคมมีต่อ “คนรุ่...
17
AUG
2018

เชื่อมโยง เปิดรับ ตั้งแกน

ตั้งแกน “ว่ากันว่าวิชากระบี่ต้องฝึกฝนกันชั่วชีวิต จิตใจก็เช่นเดียวกัน การที่จะทันและใช้งานพลังภายในที่มีอยู่ได้ ต้องผ่านการขัดเกลาฝึกฝนตลอดเวลา” บทความนี้จะเล่าถึงการเดินป่านิเวศภาวนา...
13
SEP
2018

29 กันยา’61 จิตอาสาเพื่อเด็กไร้พรมแดน กับ อาสาอาเซียน @หอศิลป์ฯกรุงเทพฯ VOLUNTEER WITHOUT BORDER WITH ASEAN VOLUNTEER SEP.29, 2018

ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลป์ฯกรุงเทพฯ โครงการอาสาอาเซียน – ASEAN Volunteer ...
13
SEP
2018

5-10 ธันวา’61 ชวนท่องทวาย ปี 3

ท่องทวาย ปี #3 กับ อาสาอาเซียน พิเศษร่วมมหกรรม “หลงรักทวาย”  ริมชายหาด การเดินทางเพื่อการเรียนรู้และแบ่งปัน ASEAN Volunteer Journey ตอน @WeLoveDawei 6 วัน 5 คืน      5-10 ธ.ค. 2561     ท่อง...
16
MAR
2018

26 มีนา’61 อาสาอาเซียน : อาสาในสวนเพื่อชุมชนทวายในพม่า //ASEAN VOLUNTEER: VOLUNTEER FOR ASEAN FRIENDS,

ณ สวนครูองุ่น  มาลิก  ปากซอยทองหล่อ 3  สุขุมวิท 55  โครงการอาสาอาเซียน – ASEAN Volunteer Service มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสังคมการให้ การแบ่งปันของประชาชนในประชาคมอาเซียน  และสร...
  • จาก คอส. ถึง มอส. การก่อเกิดและเดินทาง…ปี ๒๕๒๓

    ห้องเรียนเล็กๆ ภายในสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกดัดแปลงให้เป็นสำนักงานของ คอส. หรือโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม ที่นี่มักคับแคบและคึกคักไปทุกครั้งที่มีคนหนุ่มสาวจากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศมารวมตัวกันอยู่พร้อมๆ กัน อาจเป็นด้วยยุคสมัยแห่งการแสวงหาและท้าทายเป็นกระแสคลื่นตื่นตัวไปทั่วโลกพร้อมกับสถานการณ์ทางสังคมภายในบ้านเมืองของเรา ที่นำพาให้เกิดการตื่นตัว อยากรู้ อยากเห็น อยากทำ ด้วยความปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
  • วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

    เป็นเวทีสร้างการเรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาทัศนคติและความสามารถในการทำงานอาสาสมัครให้กับคนหนุ่มสาวที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อยากเป็นพลังหนึ่งของสังคมที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือทำงานเพื่อผู้ด้อยโอกาส, ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงาน ทั้งในระหว่างองค์กรพัฒนาสังคมและหน่วยงานของรัฐ, แสวงหาแนวทางการพัฒนาสังคมร่วมกับบุคคล หน่วยงาน ฯลฯ ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนมีความยุติธรรมและมีสันติสุข
  • สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่

    สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ ศักยภาพในการทำ งานโดยการจัดอบรม สัมมนาศึกษาดูงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะ ความคิด ความเข้าใจให้กับคนทำงานรุ่นใหม่