มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation

27
JUN
2016

อดีตนายธนาคาร อดีตอาสาฯนักสิทธิ์ ผู้มีศรัทธาในสิ่งที่คิดเต็มหัวใจ (ตอน 2)

ธรธรร ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากการเป็นอาสาสมัคร เช่น เ...
20
JUN
2016

รายชื่ออาสาสมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์ อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 11

   องค์กร รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์   1. มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์  นางสาวอมรประภา สีชนะ (โอลีฟ )   2. คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ไม่ได้อาสาสมัคร   3. ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิ...
26
MAY
2016

“อาสา-น้ำใจ” ช่วยกิจกรรม/12 มิถุนา’59 ที่ มอส.

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมจัดกิจกรรมอาสาและกิจกรรมเพื่อสังคมเป็...
24
MAY
2016

อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 12 มิย./ T-Shirt Painting for chronic patients 12 June 2016

12 มิ.ย. 2559 ชั้น 4 ณ ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 12 June 2016 at 4th Fl., Thai Volunteer Service Building  อาสา“เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง”...
23
MAY
2016

อาสา : ลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส” VOLUNTEER TO PAINT BAG for Children Center in Thailand June.11, 16

11 มิ.ย. 59  ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) T...
30
MAY
2016

รายชื่อ 15 องค์กรที่ขอรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 11

. 1. มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (ENLAWTHAI Foundation – EnLAW)  ที่อยู่  505/12  ซอยรามคำแหง 39   แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310                . โทรศัพท์ 02-318-9439 โทรสาร...
17
MAY
2016

มอส. เปิดรับสมัครผู้ประสานงาน “โครงการพลังเยาวชนเพื่อสุขภาวะทางเพศ (3C4TEEN)” 15 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2559

ตำแหน่ง        ผู้ประสานงานโครงการ (Project  Coordinator) จำนวน           1  ตำแหน่ง พื้นที่ทำงาน    กรุงเทพมหานคร ระยะเวลา       ...
12
DEC
2015

ป้าซีวอน: หญิงแกร่งผู้เดินเท้าเข้าสู้

ระหว่างทริปดูงานประเทศเพื่อนบ้านของคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมรุ่น 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 ภายใต้โครงการคนรุ่นใหม่เ...
10
DEC
2015

“บึงก็อก” พลังหญิง จากสลัมสู่สังคมโลก

“บึงก๊อก” (Boeung Kak) ชุมชนโบราณก่อนยุคเขมรแดง ต่อมาได้กลายเป็นพื้นที่มีราคา และได้กลายเป็นหนึ่งในหลายชุมชนที่ถูกหมา...
05
NOV
2015

เรียนรู้อีสาน เข้าใจอาเซียน

โดย Mekong Nomad : จารุวรรณ สุพลไร่ …หอมดอกผักกะแยง ยามฟ้าแดงค่ำลงมา แอ๊บๆ เขียดจะนา ร้องยามฟ้าฮ้องห่วนๆ เขียดโม้เขียดขาคำ เหมือนหมอลำพากันม่วน เมฆดำลอยปั่น...
  • จาก คอส. ถึง มอส. การก่อเกิดและเดินทาง…ปี ๒๕๒๓

    ห้องเรียนเล็กๆ ภายในสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกดัดแปลงให้เป็นสำนักงานของ คอส. หรือโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม ที่นี่มักคับแคบและคึกคักไปทุกครั้งที่มีคนหนุ่มสาวจากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศมารวมตัวกันอยู่พร้อมๆ กัน อาจเป็นด้วยยุคสมัยแห่งการแสวงหาและท้าทายเป็นกระแสคลื่นตื่นตัวไปทั่วโลกพร้อมกับสถานการณ์ทางสังคมภายในบ้านเมืองของเรา ที่นำพาให้เกิดการตื่นตัว อยากรู้ อยากเห็น อยากทำ ด้วยความปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
  • วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

    เป็นเวทีสร้างการเรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาทัศนคติและความสามารถในการทำงานอาสาสมัครให้กับคนหนุ่มสาวที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อยากเป็นพลังหนึ่งของสังคมที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือทำงานเพื่อผู้ด้อยโอกาส, ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงาน ทั้งในระหว่างองค์กรพัฒนาสังคมและหน่วยงานของรัฐ, แสวงหาแนวทางการพัฒนาสังคมร่วมกับบุคคล หน่วยงาน ฯลฯ ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนมีความยุติธรรมและมีสันติสุข
  • สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่

    สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ ศักยภาพในการทำ งานโดยการจัดอบรม สัมมนาศึกษาดูงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะ ความคิด ความเข้าใจให้กับคนทำงานรุ่นใหม่