มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation

20
FEB
2017

“ซ้อมทรมาน” งานน่าอ่านของ “เติมพล” (ตอนจบ)

นอกจากการมีกรณีศึกษาในรายงาน ผู้เขียน ยังได้วิเคราะห์ผลกระทบของการซ้อมทรมานให้เห็นประกอบงานวิจัยของ...
16
FEB
2017

“ซ้อมทรมาน” งานน่าอ่านของ “เติมพล” (ตอน 1)

การลงพื้นที่และร่วมทำงานในประเด็นต่างๆ ตลอดระยะเวลา 1 ...
14
FEB
2017

รับสมัครอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 12 วันนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2560

“โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน” ภายใต้มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 12 เพื่อเป็นอาสาสมัครเต็มเวลา มีวาระการปฏิบัติงาน 1 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ...
21
FEB
2017

อาสาผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 11 มีนา’60 Volunteer to make recycling pulp and paper clay – in Thailand Mar.11, 2017

ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @ Thai Volunteer Service Building กิจกรรมอาสาผลิตดินกระดาษ เป็นการส่งเสร...
21
FEB
2017

อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 11 มีนา’60 Volunteer to Paint Bag to Raise Fund for Children Center in Thailand Mar. 11, 17

ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @ Thai Volunteer Service Bldg. กิจกรรมอาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส เป็นกิจกรรมอาสาหนึ่งที่เราทำมาต่อเนื่อง เพราะเรายังมีศูนย์เด็ก...
20
FEB
2017

อาสา แต่งโอ่งน้ำใจเพื่อกองทุนภัยพิบัติ 4 มีนา Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Fund

 ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @ Thai Volunteer Service Building / Mar.4, 17 จากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ในหลากหลายพื้นที่ หลากหลา...
19
SEP
2016

เพิ่มเวลา-รับสมัครผู้ประสานงานฝ่ายอาสาสมัครนักสิทธิฯ /สมัครวันนี้ ถึง 30 กันยายน 2559-ก่อนเที่ยง

——————————-  คุณสมบัติ 1. อายุ 28-35 ปี 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านสังคมอย่างน้อย 5 ปี 3. สามารถ...
23
AUG
2016

มอส. รับสมัคร “ที่ปรึกษาทางวิชาการ” วันนี้ถึง 29 สิงหาคม 2559

ขอบเขตของการจัดจ้างที่ปรึกษาทางวิชาการ: การวิเคราะห์ช่องว่างของงานพัฒนาเด็กและเยาวชน (Gap Analysis Study on Children and Youth Development in Thailand) ผู้ว่าจ้าง มูลนิธิอาสาสมัครเพื่...
18
JAN
2017

ชวนท่องทวาย ไปกับ มอส.

5 วัน 4 คืน ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2560 ออกเดินทางจากรุงเทพฯ เข้าทางด่านบ้านพุน้ำร้อน ไม่มีพาสปอร์ตไม่เป็นไร ใช้บัตรประชาชนเพื่อทำใบผ่านแดนได้ สมทบค่าใช้จ่ายภายใต้ #โครงการอาสาอาเซียน คนละ...
12
DEC
2015

ป้าซีวอน: หญิงแกร่งผู้เดินเท้าเข้าสู้

ระหว่างทริปดูงานประเทศเพื่อนบ้านของคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมรุ่น 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 ภายใต้โครงการคนรุ่นใหม่เ...
10
DEC
2015

“บึงก็อก” พลังหญิง จากสลัมสู่สังคมโลก

“บึงก๊อก” (Boeung Kak) ชุมชนโบราณก่อนยุคเขมรแดง ต่อมาได้กลายเป็นพื้นที่มีราคา และได้กลายเป็นหนึ่งในหลายชุมชนที่ถูกหมา...
  • จาก คอส. ถึง มอส. การก่อเกิดและเดินทาง…ปี ๒๕๒๓

    ห้องเรียนเล็กๆ ภายในสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกดัดแปลงให้เป็นสำนักงานของ คอส. หรือโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม ที่นี่มักคับแคบและคึกคักไปทุกครั้งที่มีคนหนุ่มสาวจากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศมารวมตัวกันอยู่พร้อมๆ กัน อาจเป็นด้วยยุคสมัยแห่งการแสวงหาและท้าทายเป็นกระแสคลื่นตื่นตัวไปทั่วโลกพร้อมกับสถานการณ์ทางสังคมภายในบ้านเมืองของเรา ที่นำพาให้เกิดการตื่นตัว อยากรู้ อยากเห็น อยากทำ ด้วยความปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
  • วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

    เป็นเวทีสร้างการเรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาทัศนคติและความสามารถในการทำงานอาสาสมัครให้กับคนหนุ่มสาวที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อยากเป็นพลังหนึ่งของสังคมที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือทำงานเพื่อผู้ด้อยโอกาส, ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงาน ทั้งในระหว่างองค์กรพัฒนาสังคมและหน่วยงานของรัฐ, แสวงหาแนวทางการพัฒนาสังคมร่วมกับบุคคล หน่วยงาน ฯลฯ ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนมีความยุติธรรมและมีสันติสุข
  • สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่

    สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ ศักยภาพในการทำ งานโดยการจัดอบรม สัมมนาศึกษาดูงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะ ความคิด ความเข้าใจให้กับคนทำงานรุ่นใหม่