มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation

12
JAN
2017

ยัยตัวร้ายใต้ฮิญาบ(เห็นมั๊ย ไม่ PC จริงๆ)

ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา มีโอกาสได้พบปะเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกัน ก่อนหน้านี้ระดับความสนิทสนมอยู่ในระดับปกติทั่วไป ตลกร้ายมากที่อยู่ๆความไม่ PC ...
31
OCT
2016

มีทางเลือกไหม? ใน พ.ร.บ.พันธุ์พืช (ตอนจบ)

โดย กิตติพงศ์ พงษ์คะเชนทร์ อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 11 / เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก —————————————————  การบังคับเรื่องการค้าขาย...
24
OCT
2016

มีทางเลือกไหม? ใน พ.ร.บ.พันธุ์พืช (ตอน 1)

โดย กิตติพงศ์ พงษ์คะเชนทร์ อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 11 / เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก —————————————————  “… เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว...
21
JAN
2017

“บุญอาสามาฆบูชาทำแปลงผัก ศูนย์เด็กกะเหรี่ยงปาเกอญอ” Volunteer to Build water well for Karen Children Center Feb. 11-13, 2017

ณ ศูนย์เด็กและเยาวชนปาเกอญอ บ้านป่าเด็ง/ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี At Karen Community, Petchburi เนื่องในวันมาฆะบูชา เราชวนท่านทำบุญด้วยจิตอาสาทำแปลงผัก ให้ศูนย์เด็กและเยาวชน ปาเ...
07
JAN
2017

อาสา“ลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส” Volunteer to Paint Bag to Raise Fund for Children Center in Thailand Jan. 28, 17

ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @ Thai Volunteer Service Bldg.   กิจกรรมอาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอก...
19
SEP
2016

เพิ่มเวลา-รับสมัครผู้ประสานงานฝ่ายอาสาสมัครนักสิทธิฯ /สมัครวันนี้ ถึง 30 กันยายน 2559-ก่อนเที่ยง

——————————-  คุณสมบัติ 1. อายุ 28-35 ปี 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านสังคมอย่างน้อย 5 ปี 3. สามารถ...
23
AUG
2016

มอส. รับสมัคร “ที่ปรึกษาทางวิชาการ” วันนี้ถึง 29 สิงหาคม 2559

ขอบเขตของการจัดจ้างที่ปรึกษาทางวิชาการ: การวิเคราะห์ช่องว่างของงานพัฒนาเด็กและเยาวชน (Gap Analysis Study on Children and Youth Development in Thailand) ผู้ว่าจ้าง มูลนิธิอาสาสมัครเพื่...
18
JAN
2017

ชวนท่องทวาย ไปกับ มอส.

5 วัน 4 คืน ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2560 ออกเดินทางจากรุงเทพฯ เข้าทางด่านบ้านพุน้ำร้อน ไม่มีพาสปอร์ตไม่เป็นไร ใช้บัตรประชาชนเพื่อทำใบผ่านแดนได้ สมทบค่าใช้จ่ายภายใต้ #โครงการอาสาอาเซียน คนละ...
12
DEC
2015

ป้าซีวอน: หญิงแกร่งผู้เดินเท้าเข้าสู้

ระหว่างทริปดูงานประเทศเพื่อนบ้านของคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมรุ่น 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 ภายใต้โครงการคนรุ่นใหม่เ...
10
DEC
2015

“บึงก็อก” พลังหญิง จากสลัมสู่สังคมโลก

“บึงก๊อก” (Boeung Kak) ชุมชนโบราณก่อนยุคเขมรแดง ต่อมาได้กลายเป็นพื้นที่มีราคา และได้กลายเป็นหนึ่งในหลายชุมชนที่ถูกหมา...
  • จาก คอส. ถึง มอส. การก่อเกิดและเดินทาง…ปี ๒๕๒๓

    ห้องเรียนเล็กๆ ภายในสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกดัดแปลงให้เป็นสำนักงานของ คอส. หรือโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม ที่นี่มักคับแคบและคึกคักไปทุกครั้งที่มีคนหนุ่มสาวจากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศมารวมตัวกันอยู่พร้อมๆ กัน อาจเป็นด้วยยุคสมัยแห่งการแสวงหาและท้าทายเป็นกระแสคลื่นตื่นตัวไปทั่วโลกพร้อมกับสถานการณ์ทางสังคมภายในบ้านเมืองของเรา ที่นำพาให้เกิดการตื่นตัว อยากรู้ อยากเห็น อยากทำ ด้วยความปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
  • วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

    เป็นเวทีสร้างการเรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาทัศนคติและความสามารถในการทำงานอาสาสมัครให้กับคนหนุ่มสาวที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อยากเป็นพลังหนึ่งของสังคมที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือทำงานเพื่อผู้ด้อยโอกาส, ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงาน ทั้งในระหว่างองค์กรพัฒนาสังคมและหน่วยงานของรัฐ, แสวงหาแนวทางการพัฒนาสังคมร่วมกับบุคคล หน่วยงาน ฯลฯ ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนมีความยุติธรรมและมีสันติสุข
  • สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่

    สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ ศักยภาพในการทำ งานโดยการจัดอบรม สัมมนาศึกษาดูงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะ ความคิด ความเข้าใจให้กับคนทำงานรุ่นใหม่