มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation

16
JUN
2017

ประกาศรายชื่ออาสาฯนักสิทธิ์ รุ่น 12

องค์กร รายชื่ออาสาสมัคร สมาคมนักฎหมายสิทธิมนุษยชน (HRLA) ยังไม่ได้อาสาสมัคร มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (ENLAW) น.ส.พารวย อภิรักษ์วนาลี ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (TLHR) นายพงศ์...
06
JUN
2017

34 รายชื่อผู้สมัครอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 12 ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

ผู้สมัครตามรายชื่อทั้ง 34 คนด้านล่าง จะต้องเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการและสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00...
06
JUN
2017

รายชื่อ 12(+2) องค์กรที่ขอรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 12

1. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ที่อยู่ 109 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. เวปไซต์ http://www.tlhr2014.com หรือ https://www.facebook.com/l...
22
JUN
2017

9 กรกฎา’60-อาสาผลิตดินกระดาษรีไซเคิล Volunteer to make recycling pulp and paper clay – in Thailand, Jul 9,17

ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @Thai Volunteer Service Bldg. กิจกรรมอาสาผลิตดินกระดาษ เป็นก...
22
JUN
2017

9 กรกฎา’60-อาสาทำเข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี // Making Brooches to raise fund to help Child and Woman Abuse in Thailand Jul.9, 17

ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) @ Thai Volunteer Service Building เด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 66 ราย เป็นเด็ก 10,712 ราย สตรี ...
23
JUN
2017

” เ พื่ อ น “

ช่วงเวลาที่ฉันรู้สึกถึงคำว่า ‘เพื่อน’ คือ โมดูล 1 ในกิจกรรมต่อกระดาษแล้วให้ยืนบนกระดาษเพียงไม่กี่แผ่นเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย คือ ธง (ที่เป็นเสื้อ) ฉันรู้สึกว่านี่เป็นครั้งแรกเองนะที่เราได้มาพบเจอกัน...
15
JUN
2017

“ โ ส เ ห ล่ ”

ฉันเข้าร่วมโครงการคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ตั้งแต่โมด...
09
JUN
2017

” เ ชื่ อ มั่ น “

ฉันเชื่อว่า คนทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง มีศักยภาพ และมีความเชื่อมั่น แต่ดูเหมือนจะไม่แน่นักสำหรับฉัน กิจกรรมหนึ่งที่ทำให้ฉันได้ทดสอบกับความเชื่อมั่นในตัวฉันคือ Open Space พื้...
26
JUN
2017

จ า ก ฉ ง ฉิ่ ง ถึ ง เ ชี ย ง ใ ห ม่ : มีอะไรมาเล่า(ตอนจบ)

ตอนสุดท้ายของบทสัมภาษณ์นี้ ฝุ่นคุยต่อในประเด็นที่ค้างไว้เมื่...
19
JUN
2017

จ า ก ฉ ง ฉิ่ ง ถึ ง เ ชี ย ง ใ ห ม่ : มีอะไรมาเล่า(ตอนที่ 5)

ตอนที่ 5 นี้ เป็นคำถามที่ต่อจากตอนท้ายของตอนที่ 4 เป็นประเด็นเรื่องความเชื่อมั่นกับสิ่งที่ทำอยู่ ณ ปัจจุบันอย่างไร...
11
JUN
2017

จ า ก ฉ ง ฉิ่ ง ถึ ง เ ชี ย ง ใ ห ม่ : มีอะไรมาเล่า(ตอนที่ 4)

3 ตอนแรกฝุ่นได้เล่าเรื่องราว ประสบการณ์จากฉงฉิ่ง-แผ่นดินจีนไปแล้ว และอีก 3 ตอนถัดจากนี้ ฝุ่นจะเล่าเรื่องราวต่อจากจีน ย้ายมาสู่เชียงใหม่ ประเทศไทย บ้านเกิด...
  • จาก คอส. ถึง มอส. การก่อเกิดและเดินทาง…ปี ๒๕๒๓

    ห้องเรียนเล็กๆ ภายในสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกดัดแปลงให้เป็นสำนักงานของ คอส. หรือโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม ที่นี่มักคับแคบและคึกคักไปทุกครั้งที่มีคนหนุ่มสาวจากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศมารวมตัวกันอยู่พร้อมๆ กัน อาจเป็นด้วยยุคสมัยแห่งการแสวงหาและท้าทายเป็นกระแสคลื่นตื่นตัวไปทั่วโลกพร้อมกับสถานการณ์ทางสังคมภายในบ้านเมืองของเรา ที่นำพาให้เกิดการตื่นตัว อยากรู้ อยากเห็น อยากทำ ด้วยความปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
  • วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

    เป็นเวทีสร้างการเรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาทัศนคติและความสามารถในการทำงานอาสาสมัครให้กับคนหนุ่มสาวที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อยากเป็นพลังหนึ่งของสังคมที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือทำงานเพื่อผู้ด้อยโอกาส, ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงาน ทั้งในระหว่างองค์กรพัฒนาสังคมและหน่วยงานของรัฐ, แสวงหาแนวทางการพัฒนาสังคมร่วมกับบุคคล หน่วยงาน ฯลฯ ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนมีความยุติธรรมและมีสันติสุข
  • สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่

    สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ ศักยภาพในการทำ งานโดยการจัดอบรม สัมมนาศึกษาดูงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะ ความคิด ความเข้าใจให้กับคนทำงานรุ่นใหม่