มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation

16
MAR
2017

รับสมัครอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 12 วันนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2560

“โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน” ภายใต้มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 12 เพื่อเป็นอาสาสมัครเต็มเวลา มีวาระการปฏิบัติงาน 1 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ...
01
MAR
2017

รับสมัคร-นักสื่อสารงานสิทธิมนุษยชน

โครงการนักสื่อสารสิทธิมนุษยชนรุ่นใหม่ : Young Human Right...
20
FEB
2017

“ซ้อมทรมาน” งานน่าอ่านของ “เติมพล” (ตอนจบ)

นอกจากการมีกรณีศึกษาในรายงาน ผู้เขียน ยังได้วิเคราะห์ผลกระทบของการซ้อมทรมานให้เห็นประกอบงานวิจัยของ...
26
APR
2017

7 พฤษภา-อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง T-Shirt Painting to support chronic patients; 7 May.17

ณ ห้องสุจิตรา ชั้น 4 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @Thai Volunteer Service Bldg. อาสา “เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง” กิจกรรมนี้เริ่มจากการ ทำกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยไตเรื้อรังกล...
26
APR
2017

7 พฤษภา-อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส Volunteer to Paint Bag to Raise Fund for Children Center in Thailand May.07, 17

 ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @Thai Volunteer Service Bl...
23
APR
2017

6 พฤษภา-อาสาผลิตดินกระดาษรีไซเคิล Volunteer to make recycling pulp and paper clay – in Thailand, 06.05.17

ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @Thai Volunteer Service Bldg. กิจกรรมอาสาผลิตดินกระดาษ เป็นก...
21
APR
2017

“คิด”

คนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ทันทีที่ได้ยินชื่อนี้ ผมก็มีความรู้สึกอยากเข้าร่วม เพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างไร เปลี่ยนแปลงสังคม...
04
APR
2017

จ ด ห ม า ย จ า ก เ พื่ อ น ถึ ง ไ ผ่

เพิ่งมีข่าวว่าประเทศไทยจะได้รับพระราชทานรัฐธรรมนูญในอีก 2 วัน (6 เม.ย.) ซึ่งจะนำไปสู่การออกกฎหมายลูกและการเลือกตั้งภายในปี 2561 เราอ่านข่าวขอ...
18
MAR
2017

Open Space

กิจกรรม Open Space เป็นกิจกรรมใหม่ ที่ไม่เคยได้ใช้ในกระบวนการเรียนรู้...
18
JAN
2017

ชวนท่องทวาย ไปกับ มอส.

5 วัน 4 คืน ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2560 ออกเดินทางจากรุงเทพฯ เข้าทางด่านบ้านพุน้ำร้อน ไม่มีพาสปอร์ตไม่เป็นไร ใช้บัตรประชาชนเพื่อทำใบผ่านแดนได้ สมทบค่าใช้จ่ายภายใต้ #โครงการอาสาอาเซียน คนละ...
12
DEC
2015

ป้าซีวอน: หญิงแกร่งผู้เดินเท้าเข้าสู้

ระหว่างทริปดูงานประเทศเพื่อนบ้านของคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมรุ่น 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 ภายใต้โครงการคนรุ่นใหม่เ...
10
DEC
2015

“บึงก็อก” พลังหญิง จากสลัมสู่สังคมโลก

“บึงก๊อก” (Boeung Kak) ชุมชนโบราณก่อนยุคเขมรแดง ต่อมาได้กลายเป็นพื้นที่มีราคา และได้กลายเป็นหนึ่งในหลายชุมชนที่ถูกหมา...
  • จาก คอส. ถึง มอส. การก่อเกิดและเดินทาง…ปี ๒๕๒๓

    ห้องเรียนเล็กๆ ภายในสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกดัดแปลงให้เป็นสำนักงานของ คอส. หรือโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม ที่นี่มักคับแคบและคึกคักไปทุกครั้งที่มีคนหนุ่มสาวจากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศมารวมตัวกันอยู่พร้อมๆ กัน อาจเป็นด้วยยุคสมัยแห่งการแสวงหาและท้าทายเป็นกระแสคลื่นตื่นตัวไปทั่วโลกพร้อมกับสถานการณ์ทางสังคมภายในบ้านเมืองของเรา ที่นำพาให้เกิดการตื่นตัว อยากรู้ อยากเห็น อยากทำ ด้วยความปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
  • วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

    เป็นเวทีสร้างการเรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาทัศนคติและความสามารถในการทำงานอาสาสมัครให้กับคนหนุ่มสาวที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อยากเป็นพลังหนึ่งของสังคมที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือทำงานเพื่อผู้ด้อยโอกาส, ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงาน ทั้งในระหว่างองค์กรพัฒนาสังคมและหน่วยงานของรัฐ, แสวงหาแนวทางการพัฒนาสังคมร่วมกับบุคคล หน่วยงาน ฯลฯ ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนมีความยุติธรรมและมีสันติสุข
  • สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่

    สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ ศักยภาพในการทำ งานโดยการจัดอบรม สัมมนาศึกษาดูงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะ ความคิด ความเข้าใจให้กับคนทำงานรุ่นใหม่