มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation

โครงการ

โครงการอาสาสมัครนอกเวลา
โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
โครงการคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

อาสา--มาเล่า

16
DEC
2015

“การเติบโตของหัวใจนักสิทธิ” [ตอนที่ 3]

“สานศรัทธาอาสาสมัคร สร้างสังคมดีงาม” ปรัชญาการทำงานเสริมสร้างคน...
14
DEC
2015

“การเติบโตของหัวใจนักสิทธิ” [ตอนที่ 2]

ท่านใดอยากร่วมงานกับเราด้วยการเป็นอาสาสมัคร หรือองค์กรใดอยากรับอาสาสมัครเข้าไปร่วมง...
12
DEC
2015

“การเติบโตของหัวใจนักสิทธิ” [ตอนที่ 1]

“ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของการทำโครงการอาสานักสิทธิมนุษยชน ของมอส. ด้วยเป้าประสงค์อยากสร้างนักสิทธิมนุษยชนรุ่นใหม่ไปทำงานในองค์กรต่างๆ ทา...

อาสา--มาลุย

11
FEB
2016

“อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า” 28 กุมภานี้ “Volunteer to Create Learning Kits” 28 Feb.16

อาสา สร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า Volunteer to Create Learning Kits 28 ก.พ. 59  ณ ห้องสุจิตรา ชั้น 4 อาคารมูลนิธิอาสมัครเพื่อสังคม 28 Feb. 16 at 4th Fl., Thai Volunteer Service Building          ...
11
FEB
2016

มาฆะอาสา-อาสาสร้างศูนย์เด็กปาเกอญอ 20-22 กุมภานี้ Volunteer to Build water well for Karen Children Center 20-22 Feb.2016

“บุญอาสามาฆะบูชาสร้างบ่อน้ำ ศูนย์เด็กปาเกอญอ” Volunteer to Build water well for Karen Children Center 20-22 ก.พ. 2559 Feb. 20-22, 2016 ศูนย์เด็กและเยาวชนปาเกอญอ บ้านป่าเด...
08
FEB
2016

อาสาทำ “น้ำยาล้างจานรักษ์โลก” – Bio-Dish washing liquid / 13 & 14 Feb.16

“มอบรัก แบ่งปันเพื่อนบ้านอาเซียน” – น้ำยาล้างจานรักษ์โลก  Asa ASEAN – ASEAN Volunteer Service: Bio-Dish washing liquid โครงการอาสาอาเซียน 13-14 Feb.16...

อาสา-มาเ[ก]รียน

14
JUL
2015

ข้ามพรมแดนเชื้อชาติ ประสานสันติภาพที่กัมพูชา

“รู้สึกเลยว่าอคติที่เคยมีหายไปหมด มันเหมือนกับจากด้านที่เราลบ เราอคติกับเขามากๆ เรากดทับเขา ความรู้สึกตรงนั้นมันหายไปหมด มันกลายเป็นความรู้สึกเห็นใจ และรู้สึกทึ่งในตัวของพวกเขามาก”   เอิร...
28
MAY
2015

รายชื่อองค์กรที่ขอรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนรุ่น 10

    1. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ที่อยู่ 111 ซ.สิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กทม. 10310 http://naksit.org/ Email: hrla2008@gmail.com โ...

อาสา--พาเที่ยว

12
DEC
2015

ป้าซีวอน: หญิงแกร่งผู้เดินเท้าเข้าสู้

ระหว่างทริปดูงานประเทศเพื่อนบ้านของคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมรุ่น 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 ภายใต้โครงการคนรุ่นใหม่เ...
10
DEC
2015

“บึงก็อก” พลังหญิง จากสลัมสู่สังคมโลก

“บึงก๊อก” (Boeung Kak) ชุมชนโบราณก่อนยุคเขมรแดง ต่อมาได้กลายเป็นพื้นที่มีราคา และได้กลายเป็นหนึ่งในหลายชุมชนที่ถูกหมา...
05
NOV
2015

เรียนรู้อีสาน เข้าใจอาเซียน

โดย Mekong Nomad : จารุวรรณ สุพลไร่ …หอมดอกผักกะแยง ยามฟ้าแดงค่ำลงมา แอ๊บๆ เขียดจะนา ร้องยามฟ้าฮ้องห่วนๆ เขียดโม้เขียดขาคำ เหมือนหมอลำพากันม่วน เมฆดำลอยปั่น...
  • จาก คอส. ถึง มอส. การก่อเกิดและเดินทาง…ปี ๒๕๒๓

    ห้องเรียนเล็กๆ ภายในสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกดัดแปลงให้เป็นสำนักงานของ คอส. หรือโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม ที่นี่มักคับแคบและคึกคักไปทุกครั้งที่มีคนหนุ่มสาวจากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศมารวมตัวกันอยู่พร้อมๆ กัน อาจเป็นด้วยยุคสมัยแห่งการแสวงหาและท้าทายเป็นกระแสคลื่นตื่นตัวไปทั่วโลกพร้อมกับสถานการณ์ทางสังคมภายในบ้านเมืองของเรา ที่นำพาให้เกิดการตื่นตัว อยากรู้ อยากเห็น อยากทำ ด้วยความปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
  • วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

    เป็นเวทีสร้างการเรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาทัศนคติและความสามารถในการทำงานอาสาสมัครให้กับคนหนุ่มสาวที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อยากเป็นพลังหนึ่งของสังคมที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือทำงานเพื่อผู้ด้อยโอกาส, ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงาน ทั้งในระหว่างองค์กรพัฒนาสังคมและหน่วยงานของรัฐ, แสวงหาแนวทางการพัฒนาสังคมร่วมกับบุคคล หน่วยงาน ฯลฯ ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนมีความยุติธรรมและมีสันติสุข
  • สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่

    สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ ศักยภาพในการทำ งานโดยการจัดอบรม สัมมนาศึกษาดูงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะ ความคิด ความเข้าใจให้กับคนทำงานรุ่นใหม่