มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation

อาสา--นักสิทธิ์

02
MAY
2016

ป.โท สหรัฐฯ นักสิทธิ์ฯนอกกระแส (ตอนจบ)

จากหนังสือเรื่อง “เหตุผลของการมีชีวิตอยู่” ผู้เขียนคือ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ได้ถ่ายทอดเรื...
25
APR
2016

ป.โท สหรัฐฯ นักสิทธิ์ฯนอกกระแส (ตอน 1)

หากนับช่วงวัยทำงานของ “ชัญญา เชาวนทรงธรรม” แล้ว ถือว่าเธอเริ่มทำงานโดยการช่วยกิจการของครอบครัวตั้งแต่อายุ 13 ปี และเส้นทางชีวิตของเธอจากการทำงานธุรกิจครอบครัวสู่เส้นทางอาสาสมัครนักสิทธิม...
18
APR
2016

“เล่าฟั้ง” อาสาฯนักสิทธิ์ นักสู้แห่งภูสูง (ตอนจบ)

บทเรียนของชีวิตอาสาสมัครหนึ่งปีที่เขาสรุปได้คือ ในรั้วมหาวิทยาลัยเขาได้รับรู้ประเด็นเรื่องสิทธิในที่ดินทำกินเพียงว่า รัฐจะเป็นผู้จัดสรรที่ดินทำกินให้ชาวบ้าน ขณะที่ในข้อเท็จจร...

พลเมือง--อาสา

28
APR
2016

รับ “แกนอาสา” ช่วยประสานกิจกรรมอาสา 2559

รับ “แกนอาสา” ประสานงานและช่วยกิจกรรมอาสา2559 มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)  / Thai Volunteer Service (TVS) รับสมัครอาสาสมัคร ร่วมงานอาสาภายใต้โครงการ พลเมืองอาสา เพื่อส่ง...
26
APR
2016

“อาสาฯลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส” VOLUNTEER TO PAINT BAG for Children Center in Thailand May.8, 2016

8 พ.ค. 59  ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)           กิจกรรมอาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอ...

อาสา--มาเ[ก]รียน

14
JUL
2015

ข้ามพรมแดนเชื้อชาติ ประสานสันติภาพที่กัมพูชา

“รู้สึกเลยว่าอคติที่เคยมีหายไปหมด มันเหมือนกับจากด้านที่เราลบ เราอคติกับเขามากๆ เรากดทับเขา ความรู้สึกตรงนั้นมันหายไปหมด มันกลายเป็นความรู้สึกเห็นใจ และรู้สึกทึ่งในตัวของพวกเขามาก”   เอิร...
28
MAY
2015

รายชื่อองค์กรที่ขอรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนรุ่น 10

    1. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ที่อยู่ 111 ซ.สิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กทม. 10310 http://naksit.org/ Email: hrla2008@gmail.com โ...

อาสา--พาเที่ยว

12
DEC
2015

ป้าซีวอน: หญิงแกร่งผู้เดินเท้าเข้าสู้

ระหว่างทริปดูงานประเทศเพื่อนบ้านของคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมรุ่น 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 ภายใต้โครงการคนรุ่นใหม่เ...
10
DEC
2015

“บึงก็อก” พลังหญิง จากสลัมสู่สังคมโลก

“บึงก๊อก” (Boeung Kak) ชุมชนโบราณก่อนยุคเขมรแดง ต่อมาได้กลายเป็นพื้นที่มีราคา และได้กลายเป็นหนึ่งในหลายชุมชนที่ถูกหมา...
05
NOV
2015

เรียนรู้อีสาน เข้าใจอาเซียน

โดย Mekong Nomad : จารุวรรณ สุพลไร่ …หอมดอกผักกะแยง ยามฟ้าแดงค่ำลงมา แอ๊บๆ เขียดจะนา ร้องยามฟ้าฮ้องห่วนๆ เขียดโม้เขียดขาคำ เหมือนหมอลำพากันม่วน เมฆดำลอยปั่น...
  • จาก คอส. ถึง มอส. การก่อเกิดและเดินทาง…ปี ๒๕๒๓

    ห้องเรียนเล็กๆ ภายในสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกดัดแปลงให้เป็นสำนักงานของ คอส. หรือโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม ที่นี่มักคับแคบและคึกคักไปทุกครั้งที่มีคนหนุ่มสาวจากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศมารวมตัวกันอยู่พร้อมๆ กัน อาจเป็นด้วยยุคสมัยแห่งการแสวงหาและท้าทายเป็นกระแสคลื่นตื่นตัวไปทั่วโลกพร้อมกับสถานการณ์ทางสังคมภายในบ้านเมืองของเรา ที่นำพาให้เกิดการตื่นตัว อยากรู้ อยากเห็น อยากทำ ด้วยความปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
  • วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

    เป็นเวทีสร้างการเรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาทัศนคติและความสามารถในการทำงานอาสาสมัครให้กับคนหนุ่มสาวที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อยากเป็นพลังหนึ่งของสังคมที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือทำงานเพื่อผู้ด้อยโอกาส, ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงาน ทั้งในระหว่างองค์กรพัฒนาสังคมและหน่วยงานของรัฐ, แสวงหาแนวทางการพัฒนาสังคมร่วมกับบุคคล หน่วยงาน ฯลฯ ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนมีความยุติธรรมและมีสันติสุข
  • สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่

    สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ ศักยภาพในการทำ งานโดยการจัดอบรม สัมมนาศึกษาดูงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะ ความคิด ความเข้าใจให้กับคนทำงานรุ่นใหม่