มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation

31
OCT
2016

มีทางเลือกไหม? ใน พ.ร.บ.พันธุ์พืช (ตอนจบ)

โดย กิตติพงศ์ พงษ์คะเชนทร์ อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 11 / เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก —————————————————  การบังคับเรื่องการค้าขาย...
24
OCT
2016

มีทางเลือกไหม? ใน พ.ร.บ.พันธุ์พืช (ตอน 1)

โดย กิตติพงศ์ พงษ์คะเชนทร์ อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 11 / เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก —————————————————  “… เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว...
03
OCT
2016

เพียงหนึ่งคนที่เต็มเปี่ยมด้วยหัวใจก็เพียงพอ(ตอนจบ)

โครงการ อส.นักสิทธิ์ของ มอส. ทำให้อาสาสมัครได้เปิดมุมมองที่กว้างขึ้น “สุภาวดี สายวารี” ได้เข้าใจบทบาทของ NGO และองค์กรภาคประชาสังคม เธอเล่าว่า “เพื่อนของฉันหลายคน...
30
NOV
2016

อาสา : “ทำเข็มกลัดแบ่งปัน เพื่อเด็กและสตรี” 10 ธ.ค.59 Volunteer to make Brooches to raise fund to help Child abuse and Woman Abuse in Thailand Dec.10, 16

ชั้น 4 ณ ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม at 4th Fl., Thai Volunteer Service Building เด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 66 ราย เป็นเด็ก 10,712 ราย สตรี 13,265 ราย...
30
NOV
2016

อาสา “เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง10 ธ.ค.59” /T-Shirt Painting for chronic patients 10 Dec. 2016

ชั้น 4 ณ ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม at 4th Fl., Thai Volunteer Service...
13
NOV
2016

อาสา “เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง” 27 พ.ย./T-Shirt Painting for chronic patients Nov. 27, 16

ชั้น 4 ณ ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม at 4th Fl., Thai Volunteer Service Bu...
19
SEP
2016

เพิ่มเวลา-รับสมัครผู้ประสานงานฝ่ายอาสาสมัครนักสิทธิฯ /สมัครวันนี้ ถึง 30 กันยายน 2559-ก่อนเที่ยง

——————————-  คุณสมบัติ 1. อายุ 28-35 ปี 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านสังคมอย่างน้อย 5 ปี 3. สามารถ...
23
AUG
2016

มอส. รับสมัคร “ที่ปรึกษาทางวิชาการ” วันนี้ถึง 29 สิงหาคม 2559

ขอบเขตของการจัดจ้างที่ปรึกษาทางวิชาการ: การวิเคราะห์ช่องว่างของงานพัฒนาเด็กและเยาวชน (Gap Analysis Study on Children and Youth Development in Thailand) ผู้ว่าจ้าง มูลนิธิอาสาสมัครเพื่...
12
DEC
2015

ป้าซีวอน: หญิงแกร่งผู้เดินเท้าเข้าสู้

ระหว่างทริปดูงานประเทศเพื่อนบ้านของคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมรุ่น 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 ภายใต้โครงการคนรุ่นใหม่เ...
10
DEC
2015

“บึงก็อก” พลังหญิง จากสลัมสู่สังคมโลก

“บึงก๊อก” (Boeung Kak) ชุมชนโบราณก่อนยุคเขมรแดง ต่อมาได้กลายเป็นพื้นที่มีราคา และได้กลายเป็นหนึ่งในหลายชุมชนที่ถูกหมา...
05
NOV
2015

เรียนรู้อีสาน เข้าใจอาเซียน

โดย Mekong Nomad : จารุวรรณ สุพลไร่ …หอมดอกผักกะแยง ยามฟ้าแดงค่ำลงมา แอ๊บๆ เขียดจะนา ร้องยามฟ้าฮ้องห่วนๆ เขียดโม้เขียดขาคำ เหมือนหมอลำพากันม่วน เมฆดำลอยปั่น...
  • จาก คอส. ถึง มอส. การก่อเกิดและเดินทาง…ปี ๒๕๒๓

    ห้องเรียนเล็กๆ ภายในสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกดัดแปลงให้เป็นสำนักงานของ คอส. หรือโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม ที่นี่มักคับแคบและคึกคักไปทุกครั้งที่มีคนหนุ่มสาวจากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศมารวมตัวกันอยู่พร้อมๆ กัน อาจเป็นด้วยยุคสมัยแห่งการแสวงหาและท้าทายเป็นกระแสคลื่นตื่นตัวไปทั่วโลกพร้อมกับสถานการณ์ทางสังคมภายในบ้านเมืองของเรา ที่นำพาให้เกิดการตื่นตัว อยากรู้ อยากเห็น อยากทำ ด้วยความปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
  • วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

    เป็นเวทีสร้างการเรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาทัศนคติและความสามารถในการทำงานอาสาสมัครให้กับคนหนุ่มสาวที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อยากเป็นพลังหนึ่งของสังคมที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือทำงานเพื่อผู้ด้อยโอกาส, ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงาน ทั้งในระหว่างองค์กรพัฒนาสังคมและหน่วยงานของรัฐ, แสวงหาแนวทางการพัฒนาสังคมร่วมกับบุคคล หน่วยงาน ฯลฯ ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนมีความยุติธรรมและมีสันติสุข
  • สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่

    สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ ศักยภาพในการทำ งานโดยการจัดอบรม สัมมนาศึกษาดูงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะ ความคิด ความเข้าใจให้กับคนทำงานรุ่นใหม่